Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Προκήρυξη επανάληψης εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος