Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
OE: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18
Θεματική Ενότητα: Οικονομικών Επιστημών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Καλούνται οι εγγραφέντες της κατηγορίας : «ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 7 – 4 μ.μ. προκειμένου να παραλάβουν – με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου απόδειξης της ταυτοπροσωπίας - τους κωδικούς για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Τμήματος.