Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΣΑΣ
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Σας γνωρίζουμε ότι έχουν εκδοθεί οι πάπυροι με ημερομηνίες ορκωμοσίας από Νοέμβριο 2013 έως και Απρίλιο 2017. Η παραλαβή θα γίνεται με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας από τη Γραμματεία του Τμήματος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.