ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
ΔΕΣ: Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων
Θεματική Ενότητα: Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ των φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 (μέσω της ιστοσελίδας www.eudoxus.gr)

H ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ για το χειμερινό εξάμηνο θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).