Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΣΑΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΣΑΣ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

2

ΡΟΥΝΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

3

ΜΑΡΙΑΓΚΑΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4

ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

5

ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

6

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΗΛΙΑΣ

Προθεσμία εγγραφής από 5-2-2018 έως 12-2-2018

Δικαιολογητικά εγγραφής:

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου