Εκδήλωση του ΔΠΜΣ "ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679
Θεματική Ενότητα: Δ.Π.Μ.Σ. Δίκαιο και Πληροφορική
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος