Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Διάλεξη του κ.Πέτρου Μάστακα, από το Τμ.ΒΣΑΣ, στις 1.12.04
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
διοργανώνει μια σειρά διαλέξεων με τίτλο:
"Οι ″μακρινοί″ μας γείτονες: οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές
προσεγγίσεις".

Στα πλαίσια αυτής της σειράς, σας καλούμε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη
του κ. Πέτρου Μάστακα,
διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου
για τους Πρόσφυγες:

" Η Ευρώπη-Φρούριο στη Βόρεια Αφρική".

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1.12.2004, στις 19:00,
στην Αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος)

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
στις