ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Δηλώσεις Συγγραμμάτων Εαρ. 2017-2018 παράταση
Θεματική Ενότητα: Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ των φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ μέχρι την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 (μέσω της ιστοσελίδας www.eudoxus.gr)

H ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ για το χειμερινό εξάμηνο θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).