Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Συνεδριακή εκδήλωση του προγρ.μεταπτυχιακών του Τμ.Εφ.Πληροφορικής MONEY SHOW
Θεματική Ενότητα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Συνεδριακή εκδήλωση του προγρ.μεταπτυχιακών του Τμ.Εφ.Πληροφορικής MONEY SHOW 2004, με θέμα :
"ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Θεωρία & Πράξη: Τεχνολογίες – Διαχείριση Πληροφοριών – Εφαρμογές",
το Σάββατο 18.12.04.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ...