Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πρωτοβουλία στο Τμ.ΒΣΑΣ,για συγκέντρωση υλικού, για το Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων
Θεματική Ενότητα: Βαλκανικών,Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος

Οι φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου του τμήματος Β.Σ.Α.Σ θα συγκεντρώσουν ρούχα, τετράδια, γραφική ύλη, παιχνίδια με σκοπό να προσφερθούν στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Σιατίστης 12 & Φιλίππου).
Το υλικό θα συγκεντρωθεί από 10/1-21/1/2005 στο γραφείο 223 (πάνω από το εστιατόριο) από 10πμ - 1μμ. (κ.Δημητριάδου)