Εκδήλωση: "Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα" - Έδεσσα, 8/5/2012
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Εκδηλώσεις
Σας γνωρίζουμε την προγραμματισμένη για την Τρίτη 8 Μαΐου 2012, ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων, στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, στην Έδεσσα, εκδήλωση με θέμα την αγορά εργασίας και τίτλο:
"Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα"
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας», με κωδικό MIS 299937, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, ¶ξονας Προτεραιότητας 5: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με χρονική διάρκεια από 01/09/2010 έως 31/08/2013.

Λεπτομέρειες - Πρόγραμμα εκδήλωσης: career.uom.gr