8ο Διεθνές συνέδριο για τη Διεθνή Επιχειρηματικότητα
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Συνέδρια