Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες (έργο STIMEY)
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Προκηρύξεις
Η προκήρυξη έχει λήξει στις 27/06/2017

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες (έργο STIMEY)

Διαβάστε την προκήρυξη [.pdf]

Αίτηση[.doc]