ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- 1st International Conference on Hellenic Diaspora
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Εκδηλώσεις

INVITATION

1st International Conference on Hellenic Diaspora

Perspectives on the Hellenic Diaspora

Συγχρονικές και Διαχρονικές Όψεις της Ελληνικής Διασποράς

14 JULY 2017

University of Macedonia, Thessaloniki, Greece

Πρόγραμμα