Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δυο (2) εξωτερικούς συνεργάτες (έργο STIMEY)
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Προκηρύξεις
Η προκήρυξη έχει λήξει στις 04/08/2017

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δυο (2) εξωτερικούς συνεργάτες (έργο STIMEY)

Διαβάστε την προκήρυξη [.pdf]

Αίτηση[.doc]