ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2016
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κατηγορίες: Προκηρύξεις