Προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη
Θεματική Ενότητα: ΕΛΚΕ
Κατηγορίες: Προκηρύξεις
Η προκήρυξη έχει λήξει στις 17/07/2017

Προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη.

Διαβάστε την προκήρυξη [.pdf]

Αίτηση[.doc]