ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ : ' ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2013'
Θεματική Ενότητα: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΩΡΑ : 10:00 ΠΜΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013