ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)
Θεματική Ενότητα: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ 10:00π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013