ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ'
Θεματική Ενότητα: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΡΙΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ 10:00 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013