ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Θεματική Ενότητα: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΤΡΙΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 10:00 π.μ.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014