ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΜΑΚ'
Θεματική Ενότητα: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015