ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ : 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ'
Θεματική Ενότητα: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 10:00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015