Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου
Θεματική Ενότητα: Γραφείο Προμηθειών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος
Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου
Περιγραφή: To Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του Κυλικείου που στεγάζεται στο κτίριο του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη για δύο (2) χρόνια με δικαίωμα παράτασης μέχρι έναν (1) επιπλέον χρόνο, βάσει των διατάξεων των άρθρων 38 – 49 του Π.Δ. 715/79 και της υπΆ αριθμ. 48/31.07.2017 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24-08-2017 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00 π.μ., στο γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημίου (Εγνατία 156 – 2ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, συγκροτούμενης κατά τις διατάξεις των άρθρων 26 § 2 και 41 § 1 του Π.Δ. 715/79.
Μέγεθος αρχείου: 301.49 Kb
Προστέθηκε την: 04-Αυγ-2017