ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
Θεματική Ενότητα: Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών
Κατηγορίες: Νέα Τμήματος