Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
11-10-2018  14:33 - Afixis Hackathon 2018
02-10-2018  09:34 - NASA Space Apps Challenge
01-11-2016  10:22 - Ανακοίνωση
15-10-2013  12:06 - Παραλαβή Παπύρων
30-09-2011  13:22 - ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
18-04-2011  14:01 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ERASMUS
08-04-2011  13:09 - Συνέντευξη ERASMUS