Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Λοιπό Προσωπικό


2017 - ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(.pdf)
2016 - ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(.xlsx)
2015 - ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(.pdf)


Πρόεδρος Τμήματος: Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Ε.Ε.Π.
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καραγκούνη Αναστασίαnatash at uom.gr 2310-891598

Ε.ΔΙ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θεοδωράκιογλου Υπατίαtheod at uom.gr 2310-891561
Κούτσικος Θωμάςthomas at uom.gr 2310-891557

Ε.Τ.Ε.Π.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αγγελούση-Πεκτεσίδου Πολυξένηxenag at uom.gr 2310-891586
Αλτα-Αρβανιτίδου Μαρίαalta at uom.gr 2310-891574
Κύρου-Γκούρλια Βασιλικήkirou at uom.gr 2310-891574
Μάνθος Κωνσταντίνοςmanthosk at uom.gr 2310-891570
Πετρομελίδου Μελίναmelina at uom.gr 2310-891603
Τσιρογιάννη Μαρίαmatsi at uom.edu.gr 2310-891683