Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Λοιπό Προσωπικό


2018 - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΩΝ, ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ(.pdf)
2017 - ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(.pdf)
2016 - ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(.xlsx)
2015 - ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(.pdf)


Πρόεδρος Τμήματος: Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Ε.Ε.Π.
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καραγκούνη Αναστασίαnatash at uom.gr 2310-891598

Ε.ΔΙ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θεοδωράκιογλου Υπατίαtheod at uom.gr 2310-891561
Κούτσικος Θωμάςthomas at uom.gr 2310-891557

Ε.Τ.Ε.Π.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αγγελούση-Πεκτεσίδου Πολυξένηxenag at uom.gr 2310-891586
Αλτα-Αρβανιτίδου Μαρίαalta at uom.gr 2310-891574
Κύρου-Γκούρλια Βασιλικήkirou at uom.gr 2310-891574
Μάνθος Κωνσταντίνοςmanthosk at uom.gr 2310-891570
Πετρομελίδου Μελίναmelina at uom.gr 2310-891603
Τσιρογιάννη Μαρίαmatsi at uom.edu.gr 2310-891683