Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Λοιπό Προσωπικό


2017 - ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ(.xls)
2016 - ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(.xlsx)
2015 - ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(.pdf)


Πρόεδρος Τμήματος: Καρφάκης Κωνσταντίνος

Ε.ΔΙ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζαρδαβά Στυλιανήstelzar at uom.gr 2310-891756
Καρατζόγλου Βενιαμίνvenos at uom.gr 2310-891756
Χατζιδάκη Θεανώtheano at uom.gr 2310-891763

Ε.Τ.Ε.Π.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αθανασιάδης Ιωάννηςathang at uom.gr 2310-891754
Καργιώτη Μαρίαmakar at uom.gr 2310-891798
Φουντουλίδου Ροδή-Γιασεμήrodi at uom.gr 2310-891787