ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Λοιπό Προσωπικό


2016 - ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(.xlsx)
2015 - ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(.pdf)


Πρόεδρος Τμήματος: Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος

Ε.Ε.Π.
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δημητρίου Μαρίαmardim at uom.gr 2310-891485

Ε.ΔΙ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Βαγιάνος Δημήτριοςvagianos at uom.gr 2310-891489

Ε.Τ.Ε.Π.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μπαλτζή Αγγελικήangelb at uom.gr 2310-891429

Διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 - Διδάσκοντες μέσω ΕΣΠΑ - Αποσπασμένοι από άλλους φορείς

Αντωνιάδης Κωνσταντίνοςantkos at uom.edu.gr
Βαλασίδου Αρετήvalasid at uom.gr 2310-891489
Βλάχος Βασίλειοςvlachos at uom.edu.gr
Γεμιντζή Νίνα gemintzi at uom.edu.gr
Δάλλα Ελένηdalla at uom.edu.gr
Ζάρρας Κωνσταντίνοςkzarras at uom.edu.gr
Καραγιάννη Ρωξάνηroxani at uom.gr
Μαρκάτη  Δήμητραmarkatidimitra at yahoo.gr 2310-891411
Μοσχίδης Ευστράτιοςsmos at uom.gr
Στράντζου Έλεναelenastran at uom.gr