Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Λοιπό Προσωπικό


2018 - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(.xls)
2017 - ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ(.pdf)
2016 - ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(.xlsx)
2015 - ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(.pdf)


Κοσμήτορας: Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος

Ε.ΔΙ.Π.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κοκκινίδης Κωνσταντίνος-Ηρακλήςkostas.kokkinidis at uom.edu.gr 2310-891705
Μάστορας Θεόδωροςmastoras at uom.gr 2310-891857
Τρακατέλης Γεώργιος 2310-891827
Χαλκίδης Σπυρίδωναςhalkidis at uom.edu.gr 2310-891824

Ε.Τ.Ε.Π.
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στογιάννης Δημήτριοςdstogian at uom.gr 2310-891653
Ψαθά Αλκμήνηalcmini at uom.gr 2310-891847