Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Ιωάννης Νικολαΐδης
| Δημοσιεύσεις |


|Βιβλία|   |Επιστημονικά περιοδικά|   |Συνέδρια|   |Αλλα|   
|Δημόσιες Παραστάσεις-Εκτελέσεις|   |Δισκογραφία|   

-  'Βιβλία': περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους
-  'Επιστημονικά Περιοδικά': περιλαμβάνει Αρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές)
-  'Συνέδρια': περιλαμβάνει Αρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές)
-  'Αλλα': περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά
-  'Δημόσιες Παραστάσεις- Εκτελέσεις': περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής
-  'Δισκογραφία': περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις

Βιβλία 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Νikolaidis, Y. and Efthymiadis, G., 2016, Education on Corporate Social Responsibility in Greece: Is there any and does it affect students’ perception?, in Duygu Turker et al. (eds.): Social responsibility education across Europe: A quantitative research project (2014-2015), pp. 161-184, Springer.
2016
[2]  "Quality Management in Reverse Logistics", Y. Nikolaidis Editor, Springer, London, 2012.
2012
[3]  Carayannis, E.G. and Nikolaidis, Y., 2010, "Enterprise Networks and Information and Communication Technologies (ICT) Standardization", in Wang, L. and Koh S.C.L. (eds.): Enterprise Networks and Logistics for Agile Manufacturing, pp. 99-118, Springer.
2010

Επιστημονικά περιοδικά 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Nikolaidis, Y. and Tagaras, G., New Indices for the Evaluation of the Statistical Properties of Bayesian X-bar Control Charts for Short Runs, European Journal of Operational Research, 259 (1), pp. 280-292.
2017
[2]  Nikolaidis, Υ. and Adamidou, A., Quality Assurance Mapping in Greek Service Companies, The TQM Journal, vol. 28, no. 3, pp. 431-454.
2016
[3]  Nenes, G. and Nikolaidis, Y., A New Model for the Representation of the ISO 2859 Standard, Communications in Statistics - Theory and Methods, vol.44, no.1, pp. 159-170.
2015
[4]  Νikolaidis, Y., Developing Basketball Tactics and Strategies through Statistical Analysis: a Real Case, Annals of Operations Research, vol. 227, no. 1, pp. 137-159.
2015
[5]  Nikolaidis, Y. and Dimitriadis, S.G., On the Student Evaluation of University Courses and Faculty Members' Teaching Performance, European Journal of Operational Research, vol. 238, no. 16, pp. 199-207.
2014
[6]  Nikolaidis, Y., Fouskas, K. and Carayannis, E., Assisting regional policy by rapidly comparing enterprise innovation between regions, Journal of Innovation and Entrepreneurship, vol. 2, no. 16.
2013
[7]  Nenes, G. and Nikolaidis, Y., A Multi-period Model for Managing Used Products Returns, International Journal of Production Research, vol. 50, no. 5, pp. 1360-1376.
2012
[8]  Nikolaidis, Y., Bakouros, Y. and Skalkos, D., Innovative Efforts of SMEs: Exploring the Barriers to Successful Implementation, International Journal of Innovation and Regional Development, vol. 4, no. 6, pp. 509-535.
2012
[9]  Nikolaidis, Y. and Terpos, C., "The Evolution of Quality Management in DOKPY, Magnisia, Greece: from Basic Quality Techniques to EFQM", International Journal of Productivity and Quality Management, vol. 5, no. 4, pp. 384-400.
2010
[10]  Nikolaidis, Y. and Bakouros, Y., "Innovation Penetration in an Area with Special Characteristics: The Case of Crete, Greece", International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, vol. 9, no. 1/2, pp 118-138.
2009
[11]  Nikolaidis, Y. and Nenes, G., "Economic Evaluation of ISO 2859 Acceptance Sampling Plans used with Rectifying Inspection of Rejected Lots", Quality Engineering, vol. 21, no. 1, pp 1-14.
2009
[12]  Nikolaidis, Y., "A Modelling Framework for the Acquisition and Remanufacturing of Used Products", International Journal of Sustainable Engineering, vol. 2, no. 3, pp 154-170.
2009
[13]  Nikolaidis, Y., Pilavachi, P.A. and Chletsis, A., "Economic Evaluation of Energy Saving Measures in Buildings", Applied Energy, vol. 86, no. 12, pp 2550-2559.
2009
[14]  Nikolaidis, Y., Rigas, G. and Tagaras, G., "Using Economically Designed Shewhart and Adaptive Charts for Monitoring the Quality of Tiles", Quality and Reliability Engineering International, vol. 23, no. 2, pp 233-245.
2007
[15]  Nikolaidis, Y., "Implementing Basic Quality Techniques in Social Services: The Case of DOKPY, Magnisia, Greece", International Journal of Services Technology and Management, vol. 7, no. 4, pp 383-402.
2006
[16]  Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., "Comparing the Effectiveness of Various Bayesian Control Charts", Operations Research, vol. 50, no. 5, pp 878-888.
2002
[17]  Nikolaidis, Y., Psoinos, D. and Tagaras, G., "A More Accurate Formulation for a Class of Models for the Economic Design of Control Charts", IIE Transactions, vol. 29, no. 12, pp 1031-1037.
1997

Συνέδρια 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Efthymiadis, G., Nikolaidis, Y. and Aggelidis, P., Evaluating the benefits of the Vodafone Telemedicine Program in primary healthcare, 12th national conference about Health Management, Economics and Policies, Athens, Greece.
2016
[2]  Efthymiadis, G. and Nikolaidis, Y., Corporate Social Responsibility in Greece: are there any relevant educational programs and training activities?, 1st International Conference on Agrifood SCM & Green Logistics, Porto Carras, Greece (proceedings can be found only in an electronic form).
2015
[3]  Nikolaidis, Υ. and Chen, M., Evaluating the Performance of Various Control Charts for Short Production Runs, INFORMS Annual Meeting, San Francisco, U.S.A.
2014
[4]  Nikolaidis, Υ. and Zahariadis, A., 2013, "Potential exploitation of Statistical Quality Control techniques in SMEs aiming at their sustainable development", 10th Anniversary International Conference "Standardization and Related Activities - a Means of International and Balkan Collaboration", Sozopol, Bulgaria.
2013
[5]  Nikolaidis, Υ. and Kaskalis, T.H., 2012, "Economically Optimum Acceptance Sampling Plans Depending on how Rejected Lots are Handled", DSI Annual Meeting, San Francisco, U.S.A.
2012
[6]  Adamidou, A. and Nikolaidis, Υ., 2011, "Quality Assurance Issues in Greek Companies Providing Services: a Literature Review", 8th International Conference on "Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration", Thessaloniki.
2011
[7]  Nikolaidis, Υ., 2011, "A Multi-period Model for Managing Used Products Returns", Proceedings of the DSI Annual Meeting, Boston, U.S.A.
2011
[8]  Skalkos, D., Nikolaidis, Y. and Bakouros, Y., 2011, "Innovation Penetration into an Islanding Region: the Case of North Aegean, Greece", Proceedings of the International Conference on "Rethinking Business and Business Education in the Age of Crisis", Chios Island, Greece.
2011
[9]  Kounias, A., Nenes, G. and Nikolaidis, Y., 2010, "Economic evaluation of the ISO 2859:2006 Acceptance Sampling plans: the case of a plastics company", Proceedings of the 4th National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece (in Greek).
2010
[10]  Besiou, M. and Nikolaidis, Υ., 2009, "Choosing the Right Stage in a Production Process to Implement Quality Control, Using System Dynamics", 6th International Conference on "Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration", Thessaloniki.
2009
[11]  Margioris, G. and Nikolaidis, Y., 2008, "Performance and Quality of Public Services: Evaluation by Using Indexes, Multi-Criteria Analysis and Statistical Quality Control Techniques", Proceedings of the 3rd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece (in Greek).
2008
[12]  Nenes, G. and Nikolaidis, Y., 2008, "A thorough economic evaluation of the ISO 2859:2006 Acceptance Sampling Schemes", 2008 MSOM Conference Proceedings, Maryland, College Park, U.S.A.
2008
[13]  Prikakis, G. and Nikolaidis, Y., 2008, "Development of Quality Management System According to ISO 9001:2000 in a Waste Management Company", Proceedings of the 3rd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece (in Greek).
2008
[14]  Chletsis, A., Nikolaidis, Y. and Pilavachi, P., 2007, "Economic Evaluation of Energy Saving Measures in Buildings", Heat SET 2007 - Heat Transfer in Components and Systems for Sustainable Energy Technologies, Chambery, pp 901-915.
2007
[15]  Nikolaidis, Y. and Terpos, C., 2007, "Quality Management in DOKPY, Greece: the Transition from Basic Quality Techniques to EFQM", 12th EURAS Workshop on Standardisation and Networks, Thessaloniki, pp 147-156.
2007
[16]  Athanasakis, D. and Nikolaidis, Y., 2006, "Software Development for Acceptance Sampling According to the ISO 2859 Standard", Proceedings of the 2nd International Symposium on Management, Engineering and Informatics (MEI) 2006, Orlando, U.S.A.
2006
[17]  Athanasakis, D. and Nikolaidis, Y., 2006, "Software Development for Quality Control According to the ELOT 398.0 - 398.1 Standards", Proceedings of the 2nd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, pp. 611-622 (in Greek).
2006
[18]  Nenes, G. and Nikolaidis, Y., 2006, "Economic Dimension and Analysis of Acceptance Sampling Schemes Proposed by ELOT 398.0 - 398.1 Standards", Proceedings of the 2nd National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, pp 653-665 (in Greek).
2006
[19]  Nikolaidis, Y. and Nenes, G., 2005, "Economic Evaluation of Sampling Schemes that are Proposed by Acceptance Sampling Standards", 10th EURAS Workshop on Standardisation and Networks, Tallinn, Esthonia, pp 111-116.
2005
[20]  Nikolaidis, Y., 2005, "Simple Quantitative Models for the Acquisition and Remanufacture of Used Products: Application in the case of Cell Phones", Proceedings of the 9th National Conference of Logistics, Thessaloniki, Greece (in Greek, only in an electronic form).
2005
[21]  Nikolaidis, Y. and Nenes, G., 2004, "Economic Evaluation of Sampling Schemes that are Proposed by Acceptance Sampling Standards", Proceedings of the 1st National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, pp. 316-324 (in Greek).
2004
[22]  Nikolaidis, Y., 2004, "Design and Application of Basic Quality Techniques in Social Services: the Case Of D.O.K.P.I., N. Ionia Volos", Proceedings of the 1st National Conference for Standardization, Standards and Quality, Thessaloniki, Greece, 222-230 (in Greek).
2004
[23]  Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 1998, "Adaptive Quality Control Charts", Proceedings of the 12th National Conference of Operations Research, Samos, Greece 885-895 (in Greek).
1998
[24]  Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 1998, "Economic Evaluation of Alternative Adaptive Control Charts for Variables", 1998 INFORMS MSOM Conference Proceedings, Seattle, U.S.A., pp 24-29.
1998
[25]  Nikolaidis, Y. and Tagaras, G., 1996, "Quality Assurance by Means of Dynamic Control Charts", Proceedings of the Euroconference - European Management in face of Knowledge Driven Competition, TMR program, Porto (only in an electronic form).
1996

Αλλα 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 2001, "On the Performance of Alternative Adaptive Control Charts", 3rd Aegean International Conference on "Design and Analysis of Manufacturing Systems", Τήνος.
2001
[2]  Tagaras, G. and Nikolaidis, Y., 1997, "Bayesian Control Charts for Variables", Managing Services in the next Millennium, San Diego, U.S.A.
1997

  
script execution time: 0.021499