Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Απόστολος Δασίλας
| Δημοσιεύσεις |


|Βιβλία|   |Επιστημονικά περιοδικά|   |Συνέδρια|   |Αλλα|   
|Δημόσιες Παραστάσεις-Εκτελέσεις|   |Δισκογραφία|   

-  'Βιβλία': περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους
-  'Επιστημονικά Περιοδικά': περιλαμβάνει Αρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές)
-  'Συνέδρια': περιλαμβάνει Αρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές)
-  'Αλλα': περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά
-  'Δημόσιες Παραστάσεις- Εκτελέσεις': περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής
-  'Δισκογραφία': περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις

Βιβλία 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Dasilas, A. (2017). The Market Reaction on Ex-return of Capital Dates During Financially Constraint Periods. Chapter in Book edited by Floros, C. and Chatziantoniou, I. “The Greek Debt Crisis - In Quest of Growth in Times of Austerity”, Palgrave Macmillan.
2017

Επιστημονικά περιοδικά 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Dasilas, A. and Grose, C. (2018). The Wealth Effects of public-to-private LBOs: Evidence from Europe, International Review of Financial Analysis, Forthcoming
2018
[2]  Dasilas, A. and Leventis, S. (2018). The Performance of European Equity Carve-outs, Journal of Financial Stability, Forthcoming.
2018
[3]  Dasilas, A., Grose, C. and Spyridis, T. (2017). Delistings across Countries: Price and Volume Effects, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 14, pp. 67-79.
2017
[4]  Dasilas, A., Grose, C. and Talias, M. (2017). Investigating the Valuation Effects of Reverse Takeovers. Evidence from Europe, Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 49, pp. 973–1004.
2017
[5]  Manganaris, P., Spathis, C. and Dasilas, A. (2016). How Institutional Factors and IFRS Affect the Value Relevance of Conservative and Non-conservative Banks, Journal of Applied Accounting Research, Vol. 17 (2), pp. 211-236.
2016
[6]  Dasilas, A. and Papasyriopoulos, N. (2015). Corporate Governance, Credit Ratings and the Capital Structure of Greek SME and Large Listed Firms, Small Business Economics, Vol. 45 (1), pp. 215-244.
2015
[7]  Manganaris, P., Spathis, C. and Dasilas, A. (2015). The Effects of Mandatory IFRS Adoption and Conditional Conservative on European Bank Values, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 24, 2015, pp. 72-81.
2015
[8]  Grose, C., Dasilas, A. and Alexakis, C. (2014). Performance Persistence in Fixed Interest Funds: With an Eye on the Post Debt Crisis Period, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol. 33, pp. 155-182.
2014
[9]  Leventis, S., Dasilas, A. and Owunsu-Ansah, S. (2014). Credit Ratings, Timeliness and the Information Content of Earnings Announcements, International Journal of the Economics of Business Vol. 21, pp. 261-289.
2014
[10]  Alexakis, C., Grose, C. and Dasilas, A. (2013). Asymmetric Dynamic Relations between Stock Prices and Mutual Fund Units in Japan. An Application of Hidden Cointegration Technique, International Review of Financial Analysis, Vol. 28, pp. 1-8.
2013
[11]  Dasilas, A. and Leventis, S. (2013). Corporate Governance, Dividend Status, Ownership Structure and the Performance of Greek Seasoned Equity Offerings, International Journal of the Economics of Business, Vol. 20, pp. 387-419.
2013
[12]  Alexandrou, G., Koulakiotis, A. and Dasilas, A. (2011). GARCH Modelling of Banking Integration in the Eurozone, Research in International Business and Finance, Vol. 25, No.1, pp. 1-10.
2011
[13]  Dasilas, A. and Leventis, S. (2011). Stock Market Reaction to Dividend Announcements: Evidence from the Greek Stock Market, International Review of Economics and Finance, Vol. 20, pp. 302-311.
2011
[14]  Dergiades, T. and Dasilas, A. (2010). Modelling and Forecasting Mobile Telecommunication Services: The case of Greece, Applied Economics Letters, Vol. 17, pp. 1823-1828.
2010
[15]  Dasilas, A. (2009). The Ex-dividend Day Stock Price Anomaly: Evidence from the Greek Stock Market, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 23, pp. 59-91.
2009
[16]  Dasilas, A., Koulakiotis, A. and Vutirakis, P. (2009). Reverse Takeovers: An Alternative to the IPO? International Journal of Financial Services Management, Vol. 4, Νο. 1, pp. 11-20.
2009
[17]  Dasilas, A., Lyroudi, K. and Ginoglou, D. (2009). The Impact of Dividend Initiations on Greek Listed Firms' Wealth and Volatility across Information Environments, Managerial Finance, Vol. 35, Νο. 6, pp. 531-543.
2009
[18]  Koulakiotis, A. and Dasilas, A. (2009). Measuring the Forecasting Accuracy of Models: Evidence from Industrialized Countries, International Journal of Monetary Economics and Finance, Vol. 2, No. 1, pp. 44-57.
2009
[19]  Koulakiotis, A., Dasilas, A. and Papasyriopoulos, N. (2009). Volatility and Error Transmission Spillover Effects: Evidence from Three European Financial Regions, Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 49, pp. 858-869.
2009
[20]  Koulakiotis, A., Dasilas, A. Tolikas, K. and Molyneux, P. (2009). The Impact of Regulatory Standards, Interest Rates and Trading Volume on Volatility Transmission between Cross-listed European Equities, Journal of International Business and Economy, Vol. 10, No. 1, pp. 1-17.
2009
[21]  Dasilas, A., Lyroudi, K. and Ginoglou, D. (2008). Joint Effects of Interim Dividend and Earnings Announcements in Greece, Studies in Economics and Finance, Vol. 25, No. 4, pp. 212-232.
2008
[22]  Δασίλας, Α. (2008). Ανάλυση της Αντίδρασης της Αγοράς την Ημέρα Αποκοπής του Μερίσματος: Η Περίπτωση των Εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, Σπουδαί, Vol. 58, Νο. 1-2, pp. 216-244.
2008
[23]  Koulakiotis, A., Dasilas, A. and Angelides, D. (2007). The Impact of Scandinavian Foreign Cross-listings on Symmetric Information Spillovers between European Markets, International Economics and Finance Journal, Vol. 2, No. 1, pp. 93-108.
2007
[24]  Koulakiotis, A., Dasilas, A. and Molyneux, P. (2007). Does Trading Volume Influence GARCH Effects? - Some evidence from the Greek Market with Special Reference to Banking Sector, Investment Management and Financial Innovation, Vol. 4, No. 3, pp. 33-38.
2007
[25]  Dasilas, A. (2006). On Interpreting Market Reaction to Interim Dividends during Ex-dividend Period: Greek Evidence, International Review of Applied Economic Research, Vol. 1, No.1, pp. 45-64.
2006
[26]  Lyroudi, K., Dasilas, A. and Varnas, A. (2006). The Valuation Effects of Stock Splits in NASDAQ, Managerial Finance, Vol. 32, No. 5, pp. 401-414.
2006
[27]  Koulakiotis, A., Lyroudi, K. and Dasilas, A. (2005). Impact of Futures on Comovements between European Cross-listed Equities, Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 18, No. 1, pp. 1-13.
2005
[28]  Koulakiotis, A., Lyroudi, K., Dasilas, A. and Koumanakos, E. (2005). Volume versus GARCH Effects in the Greek Banking Sector, International Journal of Economic Research, Vol. 2, No.1, pp.45-54.
2005

Συνέδρια 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Dasilas, A. (2017). The Market Reaction on Ex-return of Capital Dates, 8th Financial Engineering and Banking Society Conference, Athens, Greece.
2017
[2]  Dasilas, A. and Grose, C. (2017). How to Disgorge less Taxed Money to Investors: Dividends or Return of Capital? 3rd ICBE-HOU Conference, Athens, Greece.
2017
[3]  Dasilas, A., Grose, C. and Spyridis, T. (2017). Delistings across Countries: Price and Volume Effects, 15th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Thessaloniki, Greece.
2017
[4]  Dasilas, A., Leventis, S. and Sikalidis, A. (2017). Quarterly Earnings Announcements and Market Reaction: The Role of Dividend Changes, 15th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Thessaloniki, Greece.
2017
[5]  Dasilas, A., Grose, C. and Talias, M. (2016). Investigating the Valuation Effects of Reverse Takeovers: Evidence from Europe, 6th International Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance (IMAEF) Conference, Corfu, Greece.
2016
[6]  Dasilas, A. and Leventis, S. (2015). The Short and Long-term Performance of European Equity Carve-outs, 1st ICBE-HOU Conference, Athens, Greece.
2015
[7]  Dasilas, A., Leventis, S. and Sikalidis, A. (2015). Earnings Announcements on Market Value, Dividend Changes, Inside and Institutional Stockholdings: The Greek Experience, European Accounting Association Conference 2016, Glasgow, UK.
2015
[8]  Dasilas, A., Grose, C. and Psarris, G. (2013). Going private through LBOs: Empirical evidence from Europe, 12th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Thessaloniki, Greece.
2013
[9]  Dasilas, A., Leventis, S., Sismanidou, M. and Koulikidou, K. (2011). Wealth Effects and Operating Performance of Spin-Offs: International Evidence, European Financial Management Association, Braga, Portugal.
2011
[10]  Dasilas, A., Leventis, S., Zagalaki, Z. and Karfi, F. (2011). Wealth effects, Corporate Governance and the Long-run Performance of Greek Seasoned Equity Offerings, 10th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Piraeus, Greece.
2011
[11]  Leventis, S., Dasilas, A. and Owunsu-Ansah, S. (2011). Corporate Governance, Credit Ratings, Timeliness and the Information Content of Earnings Announcements, European Accounting Association Conference, Rome, Italy.
2011
[12]  Dasilas, A. and Artikis, P. (2008). The Market Reaction to Interim Dividends during ex-dividend dates: Evidence from the Athens Stock Exchange, European Financial Management Association Conference, Athens, Greece.
2008
[13]  Koulakiotis, Α., Dasilas, A. and Tolikas, K. (2008). Political Elections and Stock Price Volatility: The Case of Greece, European Financial Management Association Conference, Athens, Greece.
2008
[14]  Dasilas, A. and Lyroudi, K. (2007). Overinvestment, Firm Size and Dividend Announcements: Evidence from the Greek Capital Market, 6th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Patra, Greece.
2007
[15]  Dasilas, A., Lyroudi, K. and Ginoglou, D. (2007). The Impact of Dividend Initiations on Greek Listed Firms' Wealth and Volatility across Information Environments, 14th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Thessaloniki, Greece.
2007
[16]  Alexandrou, G., Koulakiotis, A. and Dasilas, A (2006). Developments in the Integration of European Banking System and the Introduction of Euro, European Financial Management Association Conference, Madrid, Spain.
2006
[17]  Δασίλας, Α. (2006). Ανακοινώσεις Μεταβολής του Μερίσματος και η Επίδραση στις Τιμές των Μετοχών: Η Περίπτωση των Εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Εταιρειών, 5th Hellenic Finance and Accounting Association Conference, Thessaloniki, Greece.
2006
[18]  Koulakiotis, A., Dasilas, A. and Angelides, D. (2005). The Impact of Scandinavian Foreign Cross-listings on Symmetric Information Spillovers between European Markets, 12th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Athens, Greece.
2005
[19]  Koulakiotis, A., Dasilas, A. and Molyneux, P. (2005). The Impact of Interest Rates and Trading Volume on Volatility and Error Transmission between Cross-listed European Countries, European Financial Management Association Conference, Milan, Italy.
2005
[20]  Koulakiotis, A., Lyroudi, K., Dasilas, A. and Athianos, S. (2005). Volatility and Error Transmission between Cross-listed Equities across Different European Countries, Financial Management Association Conference, Siena, Italy.
2005
[21]  Δασίλας, Α. και Λυρούδη, Κ. (2005). Η Επίδραση της Ημέρας Αποκοπής του Μερίσματος στις Τιμές των Μετοχών και στον Όγκο Συναλλαγών: Η Περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, 4th Hellenic Finance and Accounting Association, Athens, Greece.
2005
[22]  Dasilas, A. and Lyroudi, K. (2004). Ex-Dividend Day Stock Price Behavior and the Various Explanatory Hypotheses, 31st Annual Meeting of Academy of Economics and Finance, Biloxi, Mississippi, USA.
2004
[23]  Lyroudi, K., Dasilas, A. and Varnas, A. (2004). Stock Splits Announcements and Wealth Effects in NASDAQ, International Academy of Business and Public Administration, New Orleans, USA.
2004
[24]  Dasilas, A., Lyroudi, K. and Katsis, G. (2003). Ex-Dividend Day Price Behavior in the Greek Stock Market: Evidence from a Market without Taxes, XII International Tor Vergata Conference on Banking and Finance, Rome, Italy.
2003

Αλλα 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Δασίλας, Α. και Γκρος, Χ. (2013). Επιστροφή Κεφαλαίου αντί Διανομής Μερίσματος σε Περιόδους Οικονομικής Κρίσης, Οικονομικά Χρονικά, Τεύχος Σεπτεμβρίου, σελ. 22-25.
2013

  
script execution time: 0.021734