Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Χρήστος Βασιλειάδης
| Δημοσιεύσεις |


|Βιβλία|   |Επιστημονικά περιοδικά|   |Συνέδρια|   |Αλλα|   
|Δημόσιες Παραστάσεις-Εκτελέσεις|   |Δισκογραφία|   

-  'Βιβλία': περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους
-  'Επιστημονικά Περιοδικά': περιλαμβάνει Αρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές)
-  'Συνέδρια': περιλαμβάνει Αρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές)
-  'Αλλα': περιλαμβάνει Παρουσιάσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια χωρίς δημοσίευση σε πρακτικά
-  'Δημόσιες Παραστάσεις- Εκτελέσεις': περιλαμβάνει Δημόσια εκτέλεση έργων/συνθέσεων από ορχήστρες/συγκροτήματα/ σολίστ αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής
-  'Δισκογραφία': περιλαμβάνει Δισκογραφήσεις/συμμετοχή σε δισκογραφικές παραγωγές ή Ηχογραφήσεις-δημόσιες εκτελέσεις

Βιβλία 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Chris A. Vassiliadis , Tzung-Cheng (T. C.) Huan , (2017), The Challenge is to be Customer-Oriented! Resolving Customer Complaints in Hospitality Management, in Arch G. Woodside (ed.) Trade Tales: Decoding Customers' Stories (Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research, Volume 14) Emerald Publishing Limited, pp.21 - 26   [Προβολή Δημοσίευσης]
2017
[2]  Fotiadis A., Sotiriadis M., & Vassiliadis C.A., (2017) Chapter 20: “Destination Image, Customer satisfaction & Behavioural Intentions: The State-of-the-Art and a New Research Agenda”. In Routledge Handbook of Consumer Behaviour for Hospitality and Tourism, Editor: Saurabh Kumar Dixit, Ph.D,. ISBN: 978-1138961678, Routledge.   [Προβολή Δημοσίευσης]
2017
[3]  Sotiriadis M., Fotiadis A., & Vassiliadis C.A., (2017) Chapter 34: “Travel review websites and interactive travel forums”. In The Routledge Handbook of Consumer Behaviour for Hospitality and Tourism, Editor: Saurabh Kumar Dixit, Ph.D, ISBN: 978-1138961678, Routledge  [Προβολή Δημοσίευσης]
2017
[4]  Vassiliadis C.A., & Tzung-Cheng (T.C.) Huan, (2017) The Challenge is to be Customer-Oriented! Resolving Customer Complaints in Hospitality Management In Arch G. Woodside (ed.) Trade Tales: Decoding Customers' Stories (Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research, Volume 14) Emerald Publishing Limited, (Chapter 4) pp.21–26. Emerald Group Publishing Limited, UK.   [Προβολή Δημοσίευσης]
2017
[5]  Χρήστος Α. Βασιλειάδης, Η Διαχείριση και το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών, 3η έκδοση, Εκδόσεις ΑΦΟΙ Θ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ο.Ε., ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2017, (νέα έκδοση με συμπληρώσεις και προσθέσεις που ξεπερνούν το 20% της ύλης της δεύτερης έκδοσης), ISBN: 978-618-83308-0-1, Σελίδες: 719.
2017
[6]  Vassiliadis, C. & Fotiadis, A. (2016). Managing Sport Tourism Experiences: Blueprintig Service Encounters, In: Marios Sotiriadis & Dogan Gursoy (eds.), The Handbook of Managing and Marketing Tourism Experiences, (Chapter 10; p. 195-216), Emerald Group Publishing Limited, UK: Bingley. [ISBN: 978-1-78635-290-3].
2016
[7]  Χρήστος Α. Βασιλειάδης, Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Γεγονότων και Εκδηλώσεων (Event Marketing Management), 1η έκδοση, Εκδοτικός Οίκος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2014, ISBN: 978-960-8396-85-2.
2014
[8]  Βασιλειάδης Χ. και Μασμανίδης Θ. (2010) «Ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής. Ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ», Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ιωάννη Βαρθολομαίο, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2010, σ. 23-44.
2010
[9]  Χρήστος Α. Βασιλειάδης, Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των τουριστικών προορισμών, 2η έκδοση, εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ 2009 (νέα έκδοση με συμπληρώσεις και προσθέσεις που ξεπερνούν το 20% της ύλης της πρώτης έκδοσης), Σελίδες: 638.
2009
[10]  Χρήστος Α. Βασιλειάδης, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών, 1η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2008, Σελίδες: 128.
2008
[11]  'Integrating MMIS Core Product and Service Offerings in B2B Context: Implications for Providers', Τιμητικός τόμος στη μνήμη του αν. καθ. Απ. Κομπότη (1952-2003), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006, σελ. 34-52 (σε συνεργασία με τους Ανδρονικίδη Α. και Φωτιάδη Θ.).
2006
[12]  'The hypothesis of asymmetric information: an empirical examination using Greek data', Τιμητικός τόμος για Μ. Δελιβάνη, University of Macedonia, Thessaloniki, 2006, p. 183-189 (σε συνεργασία με τους Ι. Papanastasiou και A. Vogiatzi).
2006
[13]  Fotiadis Th., Haramis G Siomkos G., Vasiliadis C. and Tsialtas Ch., “A proposed theoretical strategic framework for the successful entrance of new products of high technology”, in MIS, WIT Press, Wessex Institute of Technology, UK 2004.

2004
[14]  Haramis G., Pavlidis G., Fotiadis Th Vasiliadis C., and Tsialtas Ch.., "Information systems design: a procedural approach", in MIS, WIT Press, Wessex Institute of Technology, UK, 2004.

2004
[15]  Siomkos G., Vassiliadis C. and Fotiadis Th., «Destination management and strategic market planning: a technique of the total tourism product with the assistance of section elevation diagrams”, in Sustainable Tourism, sponsored by the Ministry of Environment, Regional Government of Castilla y León, Spain, organized by The Wessex Institute of Technology, The Inter-University Department of Ecology of Madrid (involving the Universities Complutense, Autónoma and Alcalá) and EUROPARC España, WIT Press, 2004.

2004
[16]  Siomkos G., Vassiliadis C., and Fotiadis Th., “Segmenting and targeting European Package Travelers”, in Sustainable Tourism, (sponsored by the Ministry of Environment, Regional Government of Castilla y León, Spain), The Wessex Institute of Technology, The Inter-University Department of Ecology of Madrid (involving the Universities Complutense, Autónoma and Alcalá) and EUROPARC España, WIT Press 2004.

2004
[17]  Βασιλειάδης Χρ., Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των τουριστικών προορισμών, 1Η έκδοση, εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ 2004.

2004
[18]  Βασιλειάδης Χρ., Γεωργιάδου Α. και Πατσιούρα Ε., “Βελτίωση παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών–Μοντέλο διερεύνησης η Βόρεια Ελλάδα”, στο Βελτίωση Ποιότητας Γ. Δ. Τσιότρας (συγ.), ΕΥΓ. ΜΠΕΝΟΥ, σελ.343-354, Αθήνα 1995.

1995
[19]  Βασιλειάδης Χρ., “Τα Συμμετοχικά Μοντέλα στην Ευρώπη”, στο: Η Συμμετοχή των Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Β. Α. Λάζος (συγ.), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σελ. 217-258, Θεσσαλονίκη 1992.

1992
[20]  Papanastasiou J., KaragiorgosTh. and Vassiliadis C., (2007) “Forecasting performance of linear and non-linear models of Greek Inflation”, (in Greek textbook) Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αριστοκλή Ιγνατιάδη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2007, p. 1051-1060.


Επιστημονικά περιοδικά 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Priporas, V-C., Vassiliadis, C.A., Stylos, N., Fotiadis, A. K., (2018). The Effect of Sport Tourists’ Travel Style, Destination and Event Choices, ad Motivation on Their Involvement in Small-Scale Sport Events, Event Management, 22(X), p.X, ISSN 1525-9951 (in Print); E-ISSN: 1943-4308, DOI: https://doi.org/10.3727/152599518X15299559637707. Scopus, RG Journal Impact 2015: 1.11, SJR 2017: 0.38, (Q2: Business and International Management), ABDC 2016  [Προβολή Δημοσίευσης]
2018
[2]  Vassiliadis C. A., Belenioti Z.- C., (2017) Museums & Cultural Heritage via Social Media: An Integrated Literature Review, Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Volume 12, Number 3, pp. 97-132, ISSN: 1790-8418, Online ISSN: 1792-6521. Διαθέσιμο στη: http://etem.aegean.gr/images/VOL12NO3.pdf<τελευταία πρόσβαση 12 9 2018>.  [Προβολή Δημοσίευσης]
2018
[3]  Alexiadou, Chrysi; Stylos, Nikolaos; Andronikidis, Andreas; Bellou, Victoria; & Vassiliadis, Chris A. (2017). Quality in bank service encounters: Assessing the equivalence of customers’ and front-line employees’ perceptions, International Journal of Quality & Reliability Management (0265-671X) Vol. 34 Issue: 9, pp.1431-1450, Scopus (Cite Score: 1,40), JQL, ABS 2015: 2, ABDC 2013: B. http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJQRM-04-2016-0049   [Προβολή Δημοσίευσης]
2017
[4]  Anestis Fotiadis & Vassiliadis C.A. (2017). "Being customer-centric through CRM metrics in the B2B market: the case of maritime shipping", Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 32 Iss: 3, pp. - (ISSN SSN: 0885-8624, ABDC 2013: A, (ABS 2, ISI με IF 2015=0.973 (Thomson Reuters Journal Citation Reports), Scopus idexed και JQL (Journal Quality List; Harzing’s).   [Προβολή Δημοσίευσης]
2017
[5]  Stylos N., Bellou, V., Andronikidis, A. & Vassiliadis C.A. (2017). Linking the dots among destination images, place attachment, and revisit intentions: A study among British and Russian tourists. Tourism Management, 60 (June 2017), pp.15-29. (ISSN 0261-5177, ABDC 2013: A*, (ABS 4* ISI με IF 2014=2.554 (Thomson Reuters Journal Citation Reports), και JQL, SCImago Journal Rank SJR 2014=2,111 Q1 Strategy and Management category, Tourism Leisure and Hospitality Management 2014).  [Προβολή Δημοσίευσης]
2017
[6]  Fotiadis A., Vassiliadis, C., & Shang-Pao Y. (2016) Participant’s preferences for small-scale sporting events: a comparative analysis of a Greek and a Taiwanese cycling event, EuroMed Journal of Business, Vol.11(2). pp.- ISSN:1450-2194, ABDC: C
2016
[7]  Fotiadis AK & Vassiliadis C.A. (2016): Service Quality at Theme Parks, Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 17(2), p.178-190. DOI: 10.1080/1528008X.2015.1115247. (SCOPUS - ABDC “B”)
2016
[8]  Fotiadis AK, Vassiliadis C.A. & Sotiriadis M. D. (2016). The preferences of participants in small-scale sport events: A conjoint analysis case study from Taiwan, Tourism: An International Interdisciplinary Journal, Vol. 64, No. 2 pp. 175 – 187. (ISSN: 1332-7461; SJR 2015: 0,275, SCImago Journal and Country rank H index 11, Q3)
2016
[9]  Gkarane S. & Vassiliadis, C., (2016). Blueprinting an Event & Customer Oriented Marketing Mix: The Case of the Sfendami Mountain Festival Small Scale Event, International Journal of Strategic Innovative Marketing. Vol.3, DOI: 10.15556/IJSIM.03.01.002 (ISSN:2241-8407; DOAJ)
2016
[10]  Stylos N., Vassiliadis C.A., Victoria B. & Andronikidis A. (2016). Destination images, holistic images and personal normative beliefs: Predictors of intention to revisit a destination, Tourism Management, Vol.53 (April 2016), p.40-60 (ISSN 0261-5177, ABDC 2013: A*, (ABS 4* ISI με IF 2014=2.554 (Thomson Reuters Journal Citation Reports), και JQL, SCImago Journal Rank SJR 2014=2,111 Q1 Strategy and Management category, Tourism Leisure and Hospitality Management 2014)
2016
[11]  Fotiadis AK & Vassiliadis C (2015) A COMPARATIVE STUDY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SMALL AND MEDIUM TOURIST HOTEL INDUSTRY FROM PIERIA (GREECE) AND TAIWAN. Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal, Vol. 5, No 2 (2015), pp.155-179 (ISSN: 2174-548X; ECONLIT Q01; L26; C18; O29)
2015
[12]  Maditinos, Z., & Vassiliadis, C. (2015) Air transport Service Harm Crisis: The Case of Helios Airways tragedy Journal of Hospitality & Tourism Cases (ISSN: 2164-9987) Vol.4 (1), p. 26-35.
2015
[13]  Stylos N. & Vassiliadis C.A., (2015). Differences in Sustainable Management Between Four- and Five-Star Hotels Regarding the Perceptions of Three-Pillar Sustainability, Journal of Hospitality Marketing & Management , 00: 1-35 (1936-8623, SJR Q1; SCI I.F. 2013: 0.847, ABDC 2013: "A", ABS 2015: 1) DOI:10.1080/19368623.2015.955622
2015
[14]  Vassiliadis, C., Bellou, V., C. Priporas, and Andronikidis, A. (2015) Exploring the Negotiation Thesis Application among Ski Resort Tourists: A Segmentation Approach Journal of Hospitality & Tourism Research (1096-3480, IF=1.125), ABDC 2013: "A", ABS 2015: 2.
2015
[15]  Fotiadis A. K., Vassiliadis C.A. & Linda A. Piper (2014) Measuring Dimensions of Business Effectiveness in Greek Rural Tourism Areas, Journal of Hospitality Marketing & Management, 23:1, 21-48, (ABS 1*, ABDC 2010: A rank journal, CSA, Tourism journals 2012;SJR Q2, impact factor: 0,503.
2014
[16]  Stylos N., Chris Vassiliadis C., Victoria Bellou & Andreas Andronikidis (2015). Destination images, holistic images and personal normative beliefs: Predictors of intention to revisit a destination, Tourism Management, (0261-5177, ABDC 2013: A*, (ABS 4* ISI με IF 2014=2.554 (Thomson Reuters Journal Citation Reports), και JQL, SCImago Journal Rank SJR 2014=2,111 Q1 Strategy and Management category, Tourism Leisure and Hospitality Management 2014).
2014
[17]  Vassiliadis C., Fotiadis A. & Tavlaridou E. (2014). “The effect of creating new Secondary Health services to patients’ perceptions; A Kano Service Quality Analysis Approach” Total Quality Management & Business Excellence (ISSN: 1478-3363, SSCI, ISI, IF 2014: 1.323, ABS 2010: 2), Vol. 25, Iss. 7-8, 2014, p.897-907.
2014
[18]  Fotiadis A. K., Vassiliadis C.A. & Rekleitis P.D., (2013). The constraints and benefits of sustainable development; a case study based on the perceptions of small hotel entrepreneurs in Greece; ANATOLIA: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 24(2), pp. 144-161. Taylor & Francis Group.; 1303-2917 (Print), 2156-6909 (Online) ABDC 2010 list: C ranked journal, http://www.abdc.edu.au/3.43.0.0.1.0.htm Scopus, EBSCO Hospitality & Tourism Index, DOI:10.1080/13032917.2012.741049.
2013
[19]  Fotiadis A.K., & Vassiliadis C. (2013), "The effects of a transfer to new premises on patients' perceptions of service quality in a General Hospital in Greece", Total Quality Management & Business Excellence, 24(9-10), pp. 1022-1034. (SSCI list, I.F.: 0.589) ISSN: 1478-3363 (Print), 1478-3371 (Online). Article accepted for publication in the 2013 Re-review Feedback (20130109, DOI:10.1080/14783363.2013.799328).
2013
[20]  Fotiadis, A., Vassiliadis, C. & Adronikidis, A. (2015). Can stressful events affect our tourism consumption? Empirical results of preliminary focus group analysis to student groups in Greece with the use of a life stress inventory model. European Journal of Tourism Research (ISSN: 1944-7658, EBSCO, CABI, ProQuest, SCI(SJR) Q3 IF 2013: 0.328.
2013
[21]  Fotiadis, A., Vassiliadis, C. & Adronikidis, A. (2015). Can stressful events affect our tourism consumption? Empirical results of preliminary focus group analysis to student groups in Greece with the use of a life stress inventory model. European Journal of Tourism Research (ISSN: 1944-7658, EBSCO, CABI, ProQuest, SCI(SJR), Q3, IF 2013: 0.328. 9, pp.57-66.
2013
[22]  Priporas C., Vassiliadis C., V. Bellou & Andronikidis A. (2014). Exploring the constraint profile of winter sports resort tourist segments, Journal of Travel Research (ISSN 0047-2875) (accepted for publication, status: on print) JCR: 2014, IF , Abdc 2013: A*, ABS 2010-4: 3.  [Προβολή Δημοσίευσης]
2013
[23]  Vassiliadis C., A., Fotiadis A. K. & Piper L.A. (2013). Analysis of rural tourism websites: the case of Central Macedonia, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Volume 8, Number 1, Spring 2013, pp. 247-263, UDC: 338.48+640(050). (SCOPUS; ISSN: 1790-8418).
2013
[24]  Vassiliadis C., A., Priporas, C., Bellou V. and Andronikidis, (2013). Customers’ cognitive patterns of assurance: a dual approach, The Service Industries Journal, Volume 33, Numbers 13-14, pp. 1242-1259, DOI: 10.1080/02642069.2013.815731, ISSN 0264-2069 (Print), 1743-9507 (Online), I.F.: 2.58, JQL 2014: abdc 2013;B, ABS 2010: A.
2013
[25]  Vassiliadis, C., Priporas, C., and Andronikidis, A., (2013). " An Analysis of Visitor Behaviour using Time Blocks: A study of ski destinations in Greece", Tourism Management. 34 pp.61-70. Doi: 10.1016/j.tourman.2012.03.013 (ABS 4* ISI με IF=2.620, ARC; AMA και JQL, SCImago Journal Rank SJR=0,054 Q1 Strategy and Management category 2011).
2013
[26]  Anestis K. Fotiadis, Chris Vassiliadis & Nikolaos Stylos, (2012), "Strategic Marketing Management at ski centers: the SMMP concept", Singaporean Journal of Business Economics and Management Studies, Vol. 1, No.2, pp.55-67. (ISSN: 2301-3621; Cabell's Directories; New Jour). http://www.singaporeanjbem.com/pdfs/SG_VOL_1_(2)/5.pdf and http://www.singaporeanjbem.com/Online_isues.php
2012
[27]  Constantinos-Vasilios Priporas, Chris A. Vassiliadis, Nikolaos D. Stylos, (2012),"Qualitative findings on marketing management practices from Greek ski centers", Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 15 Iss: 4 pp.385 - 403. (Journal Quality List © 2000-2012 Professor Anne-Wil Harzing; ABDC - Australian Business Deans Council 2010=C; ABS 2010=1; Cabell's Directory; Scopus, 0,028; SCI Q3 Marketing category 2011). http://emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1352-2752&volume=15&issue=4
2012
[28]  Maditinos, Z. & Vassiliadis, C., (2011). "Mega fires: can they be managed effectively?", Disaster Prevention and Management, Vol. 20 Iss: 1, pp.41 - 52, διαθέσιμο στη: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1907282&show=abstract και http://www.emeraldinsight.com/10.1108/09653561111111072 (ISSN: 0965-3562) SSCI, Scimago Journal Rank (SJR; 08): 0,031 Scopus.
2011
[29]  Vassiliadis C., Fotiadis A. & Tavlaridou E. (2014). "The effect of creating new Secondary Health services to patients' perceptions; A Kano Service Quality Analysis Approach" Total Quality Management & Business Excellence (ISSN: 1478-3363, SSCI, ISI, IF 2014: 1.323, ABS 2010: 2), Vol. 25, Iss. 7-8, 2014, p.897-907.
2010
[30]  Fotiadis A., & Vassiliadis, C.A. (2010). Fotiadis A. & Vassiliadis, C., (2010) "Rural Tourism Service Quality in Greece", e-Review of Tourism Research (eRTR), 8(4): 69-84. διαθέσιμο στη: http://ertr.tamu.edu/. (ISSN: 1941-5842, EBSCO's Hospitality & Tourism complete database, http://www.ebscohost.com/public/hospitality-tourism-complete).
2010
[31]  Karagiorgos T., Lathiras P., Vasiliadis Ch. (2010). "Elaborating Financial Reporting Through the Evaluation of Customer Perceived Value", The Journal of Financial Decision Making, ISSN 1790-4870, June 2010, 6 (1), p.103 - 112, διαθέσιμο στη: http://www.jfdm.org/
2010
[32]  Andronikidis A., Vassiliadis, C., and Masmanidis, Th. (2008). "Evaluation of the Compatibility Degree of Constraint Variables for the Demand of Ski Center Service", Journal of Vacation Marketing, Vo. 14, No. 3, pp. 211-220. (ABDC; ERA: (B), ISSN: 1536-7667)
2008
[33]  Andronikidis, A., Bellou, V., and Vassiliadis, C. A. (2008). "Perceived Service Quality and Patronage Behavior in the Auto-repair Industry", International Journal of Services, Economics and Management, Vol. 1, No. 2, pp. 196-207 (e-ISSN: 1753-0830, ISSN: 1753-0822)
2008
[34]  Andronikidis, A., Vasiliadis, C., Fotiadis, T., and Priporas, C. V. (2008). "Exploring Marketing Information Systems Selection and Evaluation Criteria: Marketing Implications for Suppliers", International Journal of Technology Marketing, Vol. 3, No. 1, pp. 20-38. (ISSN: 1741-878X, e-ISSN: 1741-8798)
2008
[35]  Vasiliadis, C., and Fotiadis, T.A. (2008). "Multiple Museum Construct Motivators: A Multivariable Analysis with Repertory Grid Analysis (RGA) Approach",TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol. 3, No. 1, pp. 12-35. (SCOPUS; ISSN: 1790-8418)
2008
[36]  Vassiliadis C., Bista R., and Fotiadis A., (2008) "Basic Service Quality Dimensions in Tourist Destination Planning", Journal of Tourism Challenges and Trends, 1(2), 2008, 33-44. (ISSN: 1844-9742) http://journaltct.wordpress.com/
2008
[37]  Vassiliadis, C.A. (2008). "Destination product characteristics as useful predictors for repeat visiting & recommendation segmentation variables in tourism? A CHAID exhaustive analysis", International Journal of Tourism Research, Vol. 10, 439-452 (ABDC08: JQL (A), ISSN: 1099-2340, DOI: 10.1002/jtr.678)
2008
[38]  "Marketing Factors and Correlates Affecting Website Satisfaction", Journal of Mobile Communication (Issue 2, 2007), Medwellonline, [http://www.medwellonline.net/] (σε συνεργασία με John Mylonakis)
2007
[39]  "Competitiveness of new outdoors tourist areas; A case study of the residential region of a minority group", σε συνεργασία με τους Th. Fotiadis και S. Vassiliadis International Journal of Sustainable Planning and Development, 2006 Vol.1, Issue 2, p.214-225.
2006
[40]  "Sporting and Recreational Services Demand Constraints in Ski Centers. A Segmentation Research Study Based on the Annual Frequency of Arrivals", International Journal of Sport Management and Marketing, Vol.1, No.4, 2006, p.411-428 (σε συνεργασία με G. Siomko και I. Mylonaki).
2006
[41]  'A Comparative Study of Healthcare Services Gap Analysis Approach in the Provision of Efficient Hospital Treatment', Business Journal for Entrepreneurs. Volume 2006, Issue 1, pp.76-85 (σε συνεργασία με K. Christoglou, I. Sigalas & J. Mylonakis).
2006
[42]  'Evaluation of ski center services in Greece based on the Multiattribute Measurement Model of Attitudes', Journal of Social Sciences, 2 (3): 81-84, 2006 (σε συνεργασία με Th. Masmanidi και J. Mylonaki)
2006
[43]  'Measuring Customer Preferences for Winter Sports Market: The Case of Greece' Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 2006, vol.14, Nr.2, pp. 129-140 (12) (σε συνεργασία με G. Siomko και P. Lathira).
2006
[44]  'Measuring the Degree of Tourists' Satisfaction with the Use of Log-Linear Analysis: The Case of North Greece', Tourist Scientific Review- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (3), Autumn 2006, pp.29-46 (σε συνεργασία με George Siomko, Aikaterini Vassilikopoulou, Perikli Lytra)
2006
[45]  'Multiple Museum Construct Motivators: A Multivariable Analysis with Repertory Grid Analysis (RGA) Approach', Business Journal for Entrepreneurs, Volume 2006, Issue 2, pp.74-91 (σε συνεργασία με Th. Fotiadis & J. Mylonakis)
2006
[46]  'Planning a Product for Touring Destinations through the use of Spatial Mathematical Analysis', Tourism and Hospitality Management, Vol. 12, No.2 (2006), pp.71-82 (σε συνεργασία με John Mylonakis)
2006
[47]  'Product Design Decisions For Developing New Tourist Destinations: The Case of Rhodopi Mountain', (σε συνεργασία με George Siomkos, Aikaterini Vassilikopoulou & John Mylonakis) TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF TOURISM 1(1), Spring 2006, pp. 91-108
2006
[48]  'The Appeal of Tourist Destination Areas as Evaluated by Major Market Segments', Insights to a Changing World Quarterly Journal. Volume 2006, Issue 2, p.142-161 (σε συνεργασία με J. Mylonakis).
2006
[49]  'The Importance of Facilities in the Success of Integrated Marketing Communication of Hotel Enterprises', International Journal of Hospitality Research (ISSN: 1453-214X), volume 1, no 1 (in March, 2006 σε συνεργασία με D. Soubeniotis, Th. Fotiadis, J. Mylonakis, & L. Hatzithomas).
2006
[50]  'valuating 3-D Multimedia Tourist Destinations that shows a High Level of Realistic Representation', Global Education Journal - A Peer Reviewed Quarterly Journal, Volume 2006, Issue 2 (σε συνεργασία με Θ. Φωτιάδη, Ι. Μυλωνάκη, Λ. Χατζηθωμά και Σ. Βασιλειάδη)
2006
[51]  «Διοίκηση και Σχεδιασμός Πελατειακά Προσανατολισμένων Ιστοσελίδων Επιχειρήσεων και Οργανισμών », ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, (39), Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2006, σ. 63-75 (σε συνεργασία με Ι. Μυλωνάκη)
2006
[52]  'A Proposed Qualitative Methodological Tool for the Encapsulation of Strategy and Culture Approaches in High Tech Markets', Innovative Marketing, 2005, 1(1): 7-14. (σε συνεργασία με Th. Fotiadis & K. Priporas).
2005
[53]  Vassiliadis C. and G. Siomko και I. Mylonaki, “Sporting and Recreational Services Demand Constraints in Ski Centers. A Segmentation Research Study Based on the Annual Frequency of Arrivals”, International Journal of Sport Management and Marketing, 2005 (forthcoming).

2005
[54]  Vasiliadis C., Th. Fotiadis και S. Tsiolas, "Case study on Perceptual based optical construct research technique”, eRTR, October, Vol.2, No.5, 2004.

2004
[55]  Βασιλειάδης Χρ., Θ. Φωτιάδης και Λ. Χατζηθωμάς, «Η χρήση του Εσωτερικού Marketing και των τεχνολογιών πληροφορίας με σκοπό την επίτευξη της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ», Επιθεώρηση Ελληνικής Ακαδημίας Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αρ. 2/3, σ. 33-42, Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2004.

2004
[56]  Vasiliadis G. and Kobotis A., “A Mathematical Model for Evaluating the Attractiveness of the Exhibited Tourist Attractions: An Expectancy Value Model”, Tourism Analysis, Vol.6, No.2, pp. 149-153, 2002.

2002
[57]  Vasiliadis G. and Kobotis A., “Spatial Analysis–An Application of Nearest–Neighbour Analysis to Tourism Locations in Macedonia”, Tourism Management, Vol.20, Νο.1, pp.141-148, Φεβρουάριος 1999.

1999
[58]  Βασιλειάδης Χρ. και Βασιλειάδης Σ., “Η Συμβολή της Πρωτογενούς Έρευνας Ανάλυσης Ομάδων Επισκεπτών στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη των Τουριστικών Προορισμών”, Οικονομική Επιθεώρηση, Τεύχος 19, σσ.17-41, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 1999.

1999

Συνέδρια 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business (EMAB), Rome, Italy, September 13th-15th, 2017. Belenioti Z.C., & Vassiliadis C., (2017). SOCIAL MEDIA IMPACT ON NPO BRAND EQUITY: CONCEPTUALIZING THE TRENDS AND PROSPECTS  [Προβολή Δημοσίευσης]
2017
[2]  10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Global and national business theories and practice: bridging the past with the future. Rome: Italy, 13-15 September 2017. Belenioti Z.C., & Vassiliadis, Chris A. (2017). SOCIAL MEDIA IMPACT ON NPO BRAND EQUITY: CONCEPTUALIZING THE TRENDS AND PROSPECTS, In Vrontis, D., Weber, Y., & Tsoukatos, E. (Eds.). Book of Conference Proceedings, EuroMed Press, ISBN: 978-9963-711-56-7, ISSN: 2547-8516, pp.150-160.
2017
[3]  5th ICCMI 2017, Grand Hotel palace, Thessaloniki, Greece, 24-25 June. Anestis Fotiadis, Tzung-Cheng TC Huan & Vassiliadis C., (2017). Customer perceptions on wedding companies marketing strategies: An fsQCA Analysis  [Προβολή Δημοσίευσης]
2017
[4]  5th ICCMI 2017, Grand Hotel palace, Thessaloniki, Greece, 24-25 June.Belenioti Z. C., Gkarane S., & Vassiliadis C., (2017). The contribution of social media to small scale events: Boosting the city branding & tourism demand through Thessaloniki Food Festival  [Προβολή Δημοσίευσης]
2017
[5]  7th Global Innovation and Knowledge Academy (GIKA 2017)- Lisbon Conference, 28-30 June 2017. Anestis Fotiadis, Nikolaos Stylos, Chris A. Vassiliadis, Tzung-Cheng TC Huan (2017). The link among Travel Motives, E-Wom and Membership: An fsQCA Analysis  [Προβολή Δημοσίευσης]
2017
[6]  Global Marketing Conference, 2016 Anestis Fotiadis, Nikolaos Stylos, Chris A. Vassiliadis, Tzung-Cheng TC Huan (2016). AVOCATION TRAVEL: CHOICE OF EVENTS AMONGST AMATEUR (NON-PROFESSIONAL) PARTICIPANTS INVOLVED IN SMALL-SCALE SPORTING EVENTS, Global Marketing Conference at Hong Kong, pp.1516-1530  [Προβολή Δημοσίευσης]
2017
[7]  International Conference on Business and Economics, Athens of the Hellenic Open University (ICBE - HOU) 2017, Garane, S. & Chris, A. Vassiliadis (2017). Impact of Film Tourism on a Destination: The Case of Greece, Hotel Titania, April 21 – 22, 2017.   [Προβολή Δημοσίευσης]
2017
[8]  Belenioti Z.C., Andronikidis A., & Vassiliadis C., (2015) Classifying and Profiling Social Media Users: An Integrated Approach, The European Conference on Media, Communication and Film 2015, July 13th-16th, Brighton UK, Conference Proceedings, iafor: The International Academic Forum. www.iafor.org, p.175-195. ISSN: 2188-9643 , p.175-195
2015
[9]  Belenioti Z.C., & Vassiliadis C., (2015). Branding in the New Museum Era. 4th International Conference on Strategic Innovative Marketing, Mykonos, Greece, September 24-27, 2015. http://www.icsim.net/index.php/program/submissions# p.6   [Προβολή Δημοσίευσης]
2015
[10]  Fotiadis, A. & Vassiliadis, Ch., (2015) "TiCoSa a 3d matrix conceptual model to investigate visitors perceptions in an athletic event", 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues, Kingston Business School building, Lontdon, 2015.07 3rd International Conference on Contemporary Marketing Issues, 30 June – 2 July 2015, Conference Proceedings http://www.iccmi2015.org.uk/ (http://www.iccmi2015.org.uk/wp-content/docs/ICCMI2015Conference-Proceedings-FINAL-VERSION.pdf), p.203-207
2015
[11]  Stylos N., Alexiadou Ch., Andronikidis A. & Vassiliadis C. (2015) EVALUATING SERVICE QUALITY IN BANK ENCOUNTERS: AN EXAMINATION OF FACTORIAL EQUIVALENCE. EMAC 2015. COLLABORATION IN RESEARCH, 26-29 May, 2015 Leuven, Belgium. KU Leuven and Vlerick Business School in Leuven. Conference Proceedings  [Προβολή Δημοσίευσης]
2015
[12]  Stylos N., Vassiliadis C., & Andronikidis A., (2014) "Conative Image and Personal Normative Belief in Determining the Intention to Revisit a Tourism Destination". AMA SERVSIG 2014, 13-15 June, 2014 Thessaloniki, Greece, Services Marketing in the New Economic and Social Landscape: AMA SERVSIG 2014- International Service Research Conference Proceedings, Sport services – Tourism Services p. 29-30, editors Rodoula H. Tsiotsou & Yannis Hajidimitriou. UNIVERSITY OF MACEDONIA; Dept. of Business Administration, ISBN: 978-960-98740-9-0.
2014
[13]  Vassiliadis C. & Fotiadis A., (2014) "Conjoint Analysis of Sporting Events: The Case of Taiwan". 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues; ICCMI 2014, 18-20 June, 2014 Athens, Greece, Conference Proceedings, p. 159-165, editors Sarmaniotis Christos & Gillian Wright. ISBN: 978-960-287-145-4. Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Τμήμα Marketing του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Σίνδου Θεσσαλονίκης, και το Manchester Metropolitan University, Titania Hotel, 52, Eleftheriou Venizelou Str. Athens.  [Προβολή Δημοσίευσης]
2014
[14]  Vassiliadis C. & Fotiadis A., (2014) "Time and Cost Visitors Perception - the Case of E-Da Theme Park, Taiwan". 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues; ICCMI 2014, 18-20 June, 2014 Athens, Greece, Conference Proceedings, p. 166-172, editors Sarmaniotis Christos & Gillian Wright. ISBN: 978-960-287-145-4. Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Τμήμα Marketing του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Σίνδου Θεσσαλονίκης, και το Manchester Metropolitan University, Titania Hotel, 52, Eleftheriou Venizelou Str. Athens.   [Προβολή Δημοσίευσης]
2014
[15]  Andronikidis A., Bellou V., Priporas C. and Vassiliadis C., (2013). Constraint Based Segmentation for Ski Resort Tourists, EMAC 2013, 42ND ANNUAL CONFERENCE, LOST IN TRANSLATION, INSTANBUL, JUNE 4-7, 2013, University of Macedonia, Track - 20: Tourism Marketing, 16.00-17.30 SESSION 20.05, HALL: D405, Conference proceedings  [Προβολή Δημοσίευσης]
2013
[16]  Andronikidis A., Bellou V., Priporas C. and Vassiliadis C., (2013). Constraint Based Segmentation for Ski Resort Tourists, EMAC 2013, 42ND ANNUAL CONFERENCE, LOST IN TRANSLATION, INSTANBUL, JUNE 4-7, 2013, University of Macedonia, Track - 20: Tourism Marketing, 16.00-17.30 SESSION 20.05, HALL: D405, Conference proceedings, p.371  [Προβολή Δημοσίευσης]
2013
[17]  Kilimpasanis A., Andronikidis A., Gotzamani K. & Vassiliadis C. (2013). Does Green Mean Fresh? Examinining the Framework of Green Brand Equity for Gen Y. EMAC 2013, 42ND ANNUAL CONFERENCE, LOST IN TRANSLATION, INSTANBUL, JUNE 4-7, 2013, University of Macedonia  [Προβολή Δημοσίευσης]
2013
[18]  Γουνόπουλος H. και Βασιλειάδης X., (2013). Προώθηση των τουριστικών προορισμών μέσω του Τουρισμού Ταινιών (Film Tourism)–Νέες Προοπτικές με τη Χρήση των ΤΠΕ, ICIB conference 2013, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece Σάββατο, 18 Μαίου 2013. Conference proceedings  [Προβολή Δημοσίευσης]
2013
[19]  Fotiadis A., and Vassiliadis C. (2012), "What motivates people to be involved in Sport Tourism events? The Greek case of Sfendami International Mountain Festival". 4th Asia-Euro Conference 2012 in Tourism, Hospitality & Gastronomy, "The Way Forward: Exploring Multidisciplinary Approaches" 28 November - 1 December, 2012, Selangor, Malaysia. Συνέδριο που διοργανώθηκε από Taylor’s University, Lakeside Campus, Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Conference Proceedings.   [Προβολή Δημοσίευσης]
2012
[20]  Fotiadis A., Vassiliadis C., & Huan T.C. (2012). "Sustainable Development in Hotel SMEs, A Comparison Between Taiwan and Greece", 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Grecotel Corfu Imperial Hotel, 31 May - 3 June 2012, Corfu, Greece. Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Σίνδου Θεσσαλονίκης, το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας του Πανεπιστημίου Πολιτεία Ουάσινγτον των ΗΠΑ (Washington State University) και το ΙΤΕΠ. (Conference Proceedings): http://www.ahtmmc2012.gr/ και http://www.ahtmmc2012.gr/Downloads/AHTMMC_PROGRAMME.pdf
2012
[21]  Vassiliadis C., Fotiadis A., and Andronikidis A., "Can Stressful Events Affect Our Consumer Day-Life? Empirical Results of Preliminary Focus Group Analysis to Student Groups with the use of a Life Stress Inventory Model". International Conference on Contemporary Marketing Issues 2012, 13-15 June, 2012 Thessaloniki, Greece, Conference Proceedings, p.55-59 editors Irene Tilikidou, Eugenia Wickens, Christos Sarmaniotis. ISBN: 978-960-287-140-9. Συνέδριο που διοργανώθηκε από το Τμήμα Marketing του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Σίνδου Θεσσαλονίκης, και το Bucks New University, Capsis Hotel, Monastiriou 18, Thessaloniki. http://www.mkt.teithe.gr/iccmi2012/programme%20ICCMI%202012.pdf και http://www.mkt.teithe.gr/iccmi2012
2012
[22]  Vassiliadis C., Fotiadis A., Huan T.C. and Handler Is. (2012). "Introducing a Tool for Customer - Oriented Tourism Websites", 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference, 24-29 April, Fethiye, Turkey. Συνέδριο που διοργανώθηκε από το περιοδικό Anatolia: An international Journal of Tourism and Hospitality Research, CD and Proceedings Book, edited by M. Kozak and N. Kozak. (Conference Proceedings, Ankara 2012, p.1139-1153): ISBN: 978-605-5437-82-4 http://www.anatoliajournal.com/interdisciplinary/acceptedpapers.pdf
2012
[23]  Fotiadis, A., Vassiliadis, C., & Stylos, N. (2011) "Progress in Rural Tourism Research". Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference, 19-24 June 2011 - Istanbul, Turkey. Ιστοσελίδα ενημέρωσης: http://www.httrc.com/ahtmm/index.htm, Conference Proceedings: http://www.httrc.com/ahtmm/index_files/part6.pdf
2011
[24]  Lathiras, P., Priporas C., Vassiliadis C., & Lianou, K. (2011). "Assessing the impact of website quality on user satisfaction: A study of Webqual and Net Promoter Score in Hotels", 4th Euromed Conference of the Euromed Academy of Business, Porto Elounda Deluxe Resort, Agios Nikolaos - Crete, Greece, 19-22 October 2011. Συνέδριο με διοργανωτές το ΤΕΙ Κρήτης, το College of Management and Academic Studies και το University of Nicosia- Σχολή Επιχειρησιακών Σπουδών. Ιστοσελίδα ενημέρωσης (Conference Proceedings): http://emab2011.teicrete.gr/index.php/paper-submission και http://emab2011.teicrete.gr/index.php/conference-programme
2011
[25]  Vassiliadis C., Fotiadis, A., & Kuo S., (2011) "Kano Analysis of cliental relations in the sector of agricultural supplies enterprises in Greece". Joint conference of the 7th Symposium on Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure and the 2nd International Symposium on Sustainable Tourism Management about Sustainability and Quality of Life in Tourism: Task for consumers, industry policy and Academia, 24 - 27 May, 2011 in Chiangmai, Thailand. Conference proceedings (ISBN: 978-974-8444-99-4).. Διαθέσιμο στη: http://iscthlr.turismo.wuwien.ac.at/files/Conference%20Program_print_14052011_0.pdf και http://iscthlr.turismo.wu-wien.ac.at/index.php?q=node/110. http://www.emanage.mju.ac.th/file_referrent/MISDocRef_30062554101649_1406264472.pdf.
2011
[26]  Vassiliadis, C., Fotiadis, A. & Tatari, N. (2011) "Content Analysis of Tourism Destination Research", The 2011 Athens Tourism Symposium In t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c c o n g r e s s o n c u r r e n t t r e n d s i n t o u r i s m ma n a g e m e n t a n d t o u r i s m p o l i c y, Athens 2011, Laboratory of Research and Tourism Satellite Accounts of the University of Patras, 2-3 February, 2011, Venue: Megaron Athens International Conference Center, Athens, Greece. Conference proceedings. Διαθέσιμο στη: http://ats.conferences.gr
2011
[27]  Vassiliadis, C., Priporas C., & Stylos N. (2011) "Sustainability and Marketing Practices at Greek Ski Centers". Third Biennial International Conference on Service Marketing; Servicing the way out of Economic Downfall: Exploring the Present and Future Role of services, 07-09 September 2011 - Izmir, Turkey. Conference Proceedings: Ιστοσελίδα ενημέρωσης: http://web.deu.edu.tr/3bic/list_of_acceptedpapers.pdf και http://web.deu.edu.tr/3bic/
2011
[28]  Maditinos Z. & Vassiliadis C., (2010) "Crisis management: a contemporary constant need for business continuity in the tourism industry", International Conference on International Business (ICIB) Department of International and European Studies, University of Macedonia (Thessaloniki, Greece).Faculty of Political Science, University of Messina (Messina, Italy). CRIISEA, University of Picardie (Amiens, France) 22-23 May 2010 University of Macedonia, Greece. Διαθέσιμο στη: http://www.icib.eu/organizers.php και www.icib.eu/icib2010proceedings.php Conference proceedings. Mergers & Acquisitions (ed: Vasileios A. Vlachos). (ISBN 978-960-8396-57-9), p.69-70.
2010
[29]  Maditinos Z. & Vassiliadis C., A. Andronikidis & Tsavlopoulos J., (2010) "Service Harm Crises: A Preliminary Conceptual Approach", SS International Conference quality and service sciences, 13th QMOD conference, b-tu Brandenburgische Technishe Universitat Cottbus, 30 August - 01 september 2010, Cottbus, Germany. Conference proceedings. Διαθέσιμο στη: http://www.maciem.tu-cottbus.de/qmod2010/index.php?id=21 και http://www.maciem.tu-cottbus.de/qmod2010/fileadmin/qmod2010/uploads/documents/QMOD%202010%20Final%20 Program.pdf
2010
[30]  Priporas, C. V., Vassiliadis, C. A., Kamenidou I., and Andronikidis A., (2010) "The relationship between bank advertising and bank customer satisfaction: A pilot study in Greece", The EuroMed Academy of Business announces the 3nd Annual EuroMed Conference, 04-05 November 2010, University of Nicosia, Hilton Park Hotel - Nicosia, Cyprus. Διαθέσιμο στη: http://www.emrbi.com/main.asp. Conference e-proceedings, (ISBN: 978-9963-634-83-5, EuroMed Press, p. 893-906. Approved by ISI Conference Proceedings Citation Index).
2010
[31]  Vassiliadis, C., Priporas, C. and Stylos, N., (2010) "Marketing Management practices at ski centers: the case of Greece", The EuroMed Academy of Business announces the 3nd Annual EuroMed Conference, 04-05 November 2010, University of Nicosia, Hilton Park Hotel - Nicosia, Cyprus. διαθέσιμο στη: http://www.emrbi.com/main.asp. Conference e-proceedings, (ISBN: 978-9963-634-83-5, EuroMed Press, p. 1172-1189. Approved by ISI Conference Proceedings Citation Index).
2010
[32]  Maditinos Zissis J., Vassiliadis Chris A., Gotzamani Katrina and Vouzas Fotis, (2009) "Service Harm Crisis: The Swiss Cheese Effect in Helios Airways Tragedy", 2nd Biennial International Conference on Services Orchestrating the Service Experience: Music to the Ears of our Customers, November 04-06, 2009 HELEXPO "Nikolaos Germanos" Conference Centre, Thessaloniki, Greece Conference proceedings, (ISBN: 978-960-98740, ISSN: 1792-0965), p. 354-360.
2009
[33]  Madytinos Z., Vassiliadis, C. & Tzavlopoulos (2009) "Crisis management: Organizational Luxury or Necessity for Mediterranean Tourist Business?"The EuroMed Academy of Business announces the 2nd Annual EuroMed Conference, October 26-28, 2009 University of Salerno, Salerno, Italy. Διαθέσιμο στη: http://www.emrbi.com/main.asp. Conference e-proceedings. ISI citation index, ISBN: 978-9963-634-76-7, EuroMed Press, pp.1082-1094.
2009
[34]  Nikolaos Stylos & Vassiliadis Chris A., (2009) "Making the first steps in the 21st century; The Evolution of Services Marketing Research", 2nd Biennial International Conference on Services Orchestrating the Service Experience: Music to the Ears of our Customers, November 04-06, 2009 HELEXPO "Nikolaos Germanos" Conference Centre, Thessaloniki, Greece Conference proceedings, (ISBN: 978-960-98740,ISSN: 1792-0965), p. 504-547.
2009
[35]  Theofanis Karagiorgos, Petros Lathiras and Vasiliadis Christos (2009), "Elaborating Financial Reporting through the Evaluation of Customer Perceived Value", 2nd Biennial International Conference on Services Orchestrating the Service Experience: Music to the Ears of our Customers, November 04-06, 2009 HELEXPO "Nikolaos Germanos" Conference Centre, Thessaloniki, Greece Conference proceedings, (ISBN: 978-960-98740, ISSN: 1792-0965), p. 243-260.
2009
[36]  Theopfilos Masmanidis and Vassiliadis Chris A. (2009) "Evaluation of regional ski destination offers with a spatial analysis approach. The case of Greece." 3rd International Colloquium on Tourism and Leisure, Bangkok, Thailand, 6-9th July  2009. Διαθέσιμο στη: http://www.ictlconference.com/ CD; Conference proceedings. (ISBN: 978-0-9864591-7-7).
2009
[37]  Vasiliki V. Papageorgiou & Vassiliadis Chris A., (2009) "Analysis of Tourist’s Motives Depended on Age; An Empirical Study", 2nd Biennial International Conference on Services Orchestrating the Service Experience: Music to the Ears of our Customers, November 04-06, 2009 HELEXPO "Nikolaos Germanos" Conference Centre, Thessaloniki, Greece Conference proceedings , ISBN: 978-960-98740, p., ISSN: 1792-0965, p. 632-640.
2009
[38]  Vassiliadis C., and Papageorgiou V. (2009) "Tourism Motivation Analysis with the use of Family Life Cycle stages: An empirical study", 4th International Scientific Conference Planning for the Future-leaning from the Past: Contemporary developments in Tourism, Travel & Hospitality, Rhodes island, Greece, 3-5 April 2009. http//:www.chios.aegean.gr/tourism/conference.htm. Conference proceedings.
2009
[39]  Vassiliadis Chris A. (2009) "Does perceived quality explain patronage behavior in the ski service industry? The case of Greek ski centers". 3rd International Colloquium on Tourism and Leisure, Bangkok, Thailand, 6-9th July 2009. Διαθέσιμο στη: http://www.ictlconference.com/ CD; Conference proceedings. . (ISBN: 978-0-9864591-7-7).
2009
[40]  Vassiliadis, C., Priporas, C. and Andronikidis, A., (2009) "The impact of Greek ski centers product dimensions on visitors’ satisfaction levels: A preliminary analysis" (2009), The EuroMed Academy of Business announces the 2nd Annual EuroMed Conference, October 26-28, 2009 University of Salerno, Salerno, Italy. http://www.emrbi.com/main.asp. Conference e-proceedings. ISI citation index, ISBN: 978-9963-634-76-7, EuroMed Press, pp.1462-1474.
2009
[41]  Maditinos Z., and Vassiliadis C. (2008) Conference MIBES July 5 2008, TEI of Larissa, Greece. "Crisis and Disasters in Tourism Industry: Happen locally - Affect globally". Conference e-proceedings and MIBES JOURNAL (Journal of International Business and Economy). MIBES* E-BOOK 2008, MANAGEMENT OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMIC SYSTEMS, ELECTRONIC BOOK, p.67-76 http://mibes.teilar.gr/e-books/2008.html
2008
[42]  Vassiliadis, C., Andronikidis, A., and Priporas, C. (2008) "Can Time Diary Analysis Be Used to Understand Leisure Behavior ?" 1st Annual EuroMed Conference, European and Mediterranean Trends and Challenges in the 21st Century, Provence, Marseille, France, November 17-18, 2008, διαθέσιμο στη: http://www.emrbi.com/main.asp. Conference e-proceedings. (ISBN: 978-9963-634-58-3), ISI citation index, EuroMed Press, pp.638-666.
2008
[43]  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας, 2-3 Μαρτίου 2007, Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα. «Διαπιστώσεις σχετικά με την δυνατότητα συνδυασμού των εργαλείων μέτρησης της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα». Συντονισμός και εισηγητής στο στρογγυλό τραπέζι με τίτλο Διαχείριση Ποιότητας και Βελτίωση Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2007
[44]  "Mega Events: Challenges for Contingency Planning, Opportunities for Tourist Promotion- (σε συνεργασία με τους Zissis J. Maditinos & Sylvain Charlebois), International Conference of Trends, Impacts and Policies on Tourism Development ,Heraklion, Crete, GREECE, 15-18 June 2006, Conference proceedings.
2006
[45]  'Investigating Motives Of Quality Assurance Efforts In The Greek Hospitality Sector: Perceived Benefits And Problematic Areas'. (σε συνεργασία με Katerina Gotzamani, Andrea Andronikidi & Georgia Livadarou), 24th EuroCHRIE Conference, In Search of Excellence for Tomorrow's Tourism, Travel and Hospitality, Thessaloniki, Greece, Macedonia Palace Hotel, 25-28 October 2006. Conference proceedings.
2006
[46]  'Local Crises and Natural Disasters: Effects and Consequences on the Global Tourism Industry'. (σε συνεργασία με Zissi Maditino), Conference MIBES November 4-5, 2006, TEI of Larissa, Conference proceedings.
2006
[47]  'Organizational Preparation For Crises And Disasters In The Tourism Sector: Perceptions And Planning Of Tourist Businesses In Northern Greece' (σε συνεργασία με Athanasios Karagiannis, and Zissis Maditinos), 24th EuroCHRIE Conference, -In Search of Excellence for Tomorrow's Tourism, Travel and Hospitality, Thessaloniki, Greece, Macedonia Palace Hotel, 25-28 October 2006. Conference proceedings.
2006
[48]  Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας-Τομέας Οικονομικών Υγείας: «Ασφάλεια και βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας: προσδιοριστικοί παράγοντες που ερμηνεύουν την σημαντικότητα της διάστασης «ασφάλεια» με βάση τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας «μέσων-σκοπού» στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας, Αθήνα, Athens Hilton, 13-16 Νοεμβρίου 2006 (σε συνεργασία με Κ. Χρίστογλου και Ι. Σιγάλα).
2006
[49]  Ερέτρια, Eretria Village Conference Center, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας υπό την αιγίδα του Υπουργείου υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Βελτίωση Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα: Αποτελέσματα της Ανάλυσης SERVQUAL 2006 στο Γ.Ν. Κατερίνης» (σε συνεργασία με Κ. Χρίστογλου), 28 – 30 Σεπτεμβρίου 2006.
2006
[50]  'An IT approach against brand positioning confusion on hospitality enterprises: The case of Greek Hotels', (σε συνεργασία με Th. Fotiadis, L. Hatzithomas, και E. Gotzamanis), in ENTER 2005 @INNSBRUCK, IFITT;s 12th Global Travel & Tourism Technology and eBusiness Forum. Innsbruck, Austria 26th-28st January 2005 (forthcoming, will be published in the conference proceedings).
2005
[51]  'Do SERVQUAL dimensions explain patronage behavior measures in the car service industry?', (σε συνεργασία με τους A. Ανδρονικίδη, και Β. Μπέλλου), EUROPEAN MARKETING ACADEMY (EMAC) Conference: Sustainable Marketing Leadership; A Synthesis of Polymorphous Axioms, Strategies and Tactics, Greece, May 23-26, Athens 2006. Conference proceedings: Conference CD.
2005
[52]  'Investigating MIS Selection and Evaluation Criteria: A Grounded Theory Approach - competitive paper' (σε συνεργασία με τους A. Ανδρονικίδη, Θ. Φωτιάδη, Λ. Χατζηθωμά), in Incorporating the 5th American Marketing Association/Academy of Marketing Joint Biennial Conference Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, 5-8 July 2005. Conference proceedings: Conference CD.
2005
[53]  'Investigating MIS Selection and Evaluation Criteria: A Grounded Theory Approach - competitive paper' (σε συνεργασία με τους A. Ανδρονικίδη, Θ. Φωτιάδη, Λ. Χατζηθωμά), in Incorporating the 5th American Marketing Association/Academy of Marketing Joint Biennial Conference Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, 5-8 July 2005. Conference proceedings: Conference CD.
2005
[54]  'Leveraging tourism product through the development of charter flights: A study based on the research conducted for U.K. and German markets' (σε συνεργασία με τους, Th. Fotiadis και Chr. Sakellarios), in International Conference on Tourism Development and Planning, A.T.E.I. Patras, Department of Tourist Business, June 2005, Patra, Greece, Conference proceedings.
2005
[55]  Vasiliadis C., Andornikidis A., Fotiadis Th., Hatzithomas L., “Investigating MIS Selection and Evaluation Criteria: A Grounded Theory Approach – competitive paper”, Conference proceedings: Conference CD, Incorporating the 5th American Marketing Association/Academy of Marketing Joint Biennial Conference Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, 5-8 July 2005.

2005
[56]  Vasiliadis C., Soubeniotis D., Fotiadis Th., Hatzithomas L., “The importance of facilities in the success of Integrated Marketing Communication of hotel enterprises”, Conference Proceedings: Conference CD, 9th International Conference on Marketing and Development (ICMD), Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, June 8-11, 2005.

2005
[57]  Vasiliadis C., Th. Fotiadis & Chr. Sakellarios, "Leveraging tourism product through the development of charter flights: A study based on the research conducted for U.K. and German markets", Conference Proceedings in International Conference on Tourism Development and Planning, A.T.E.I. Patras, Department of Tourist Business, June 2005.

2005
[58]  Vasiliadis C., Th. Fotiadis, L. Hatzithomas & S. Vassiliadis, "A proposed information system for evaluating 3-D multimedia tourist destinations that shows a high level of realistic representation", Conference Proceedings: Conference CD, ENTER 2005 @INNSBRUCK, IFITT;s 12th Global Travel & Tourism Technology and eBusiness Forum, , Innsbruck, Austria 26th-28st January 2005.

2005
[59]  Vasiliadis C., Th. Fotiadis, L. Hatzithomas, και E. Gotzamanis, "An IT approach against brand positioning confusion on hospitality enterprises: The case of Greek Hotels", Conference proceedings, ENTER 2005 @INNSBRUCK, IFITT;s 12th Global Travel & Tourism Technology and eBusiness Forum, Springer Verlag, p.377-388, Innsbruck, Austria 26th-28st January 2005.

2005
[60]  «Μια πρόταση διοικητικής συνεισφοράς των τεχνικών ανάλυσης SERVQUAL και Kano στη περίπτωση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων» (σε συνεργασία με Κ. Χρίστογλου), Συνέδριο Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας της Ελληνικής Εταιρείας για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.) υπό την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Ποιότητα στην Υγεία (E.S.Q.H.) και του περιοδικού -ECO; Magazine on Quality- και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 8-9 Δεκεμβρίου 2005. Πρακτικά: Ηλεκτρονικός Τόμος Εισηγήσεων σε CD.
2005
[61]  «Τμηματοποίηση των επισκεπτών ελληνικών χιονοδρομικών κέντρων μέσα από το πρίσμα της Ανάλυσης του Τρόπου Ζωής (Life Style Analysis)» (σε συνεργασία με τους Θ. Μασμανίδη και Θ. Γραμματικόπουλο), στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο αναψυχής, ελεύθερου χρόνου και αθλητικού τουρισμού, 15-17 Απριλίου 2005, Τρίκαλα. Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 66-69.
2005
[62]  Βασιλειάδης Χρ. σε συνεργασία με τους Θ. Μασμανίδη και Θ. Γραμματικόπουλο, "Τμηματοποίηση των επισκεπτών ελληνικών χιονοδρομικών κέντρων μέσα από το πρίσμα της Ανάλυσης του Τρόπου Ζωής (Life Style Analysis)", Πρακτικά Συνεδρίου, 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο αναψυχής, ελεύθερου χρόνου και αθλητικού τουρισμού, σελ. 66-69, Τρίκαλα, 15-17 Απριλίου 2005.

2005
[63]  Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας-Τομέας Οικονομικών Υγείας: «Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών στα νοσηλευτικά ιδρύματα: Μια συγκριτική μελέτη της ανάλυσης χασμάτων σε δύο νοσοκομεία της χώρας», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και τις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, Αθήνα 14-17 Δεκεμβρίου 2005, Athens Hilton (σε συνεργασία με Κ. Χρίστογλου).
2005
[64]  Vasiliadis C., Haramis, Fotiadis, Hatzithomas & Gotzamanis, "A case studies approach on marketing High Technology Products; application of an innovative decision making procedure about new high tech products and their introduction into the highly uncertain, turbulent environment of the market through a strategic-systematic approach of operational intradepartmental coexistence and cooperation", 8th International Workshop on Teamworking (IWOT 8), European Institute for Advanced Studies in Management, Trier, Germany, September 16-17, 2004.

2004
[65]  Vassiliadis C., Masmanidis Th. & Lathiras P., “Service quality analysis of customer experience from Greek ski centers”, Pre-Olympic Conference on Sport Tourism that will be held in Rhodes island, Greece Aldemar Paradise Royal Mare Hotel, June 4th-6th, Rhodes 2004.

2004
[66]  Βασιλειάδης Χρ. σε συνεργασία με Θ. Μασμανίδη , «Οι αντιλήψεις των φορέων διοίκησης ελληνικών χιονοδρομικών κέντρων σχετικά με τις Δυνατότητες, Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές», Πρακτικά εισηγήσεων, 5Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού με συνδιοργανωτή το Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 10-12 Δεκεμβρίου 2004, Πανεπιστήμιο Πατρών, εκδόσεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, σελ.20-25, ΑΘΗΝΑ 2004β.

2004
[67]  Βασιλειάδης Χρ. σε συνεργασία με Κ. Χρίστογλου και Ι. Σιγάλα, "Αξιολόγηση της Ποιότητας παροχής υπηρεσιών στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με την χρήση του υποδείγματος SERVQUAL", Πρακτικά: Ηλεκτρονικός Τόμος Εισηγήσεων σε CD, Συνέδριο Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας της Ελληνικής Εταιρείας για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.) υπό την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Ποιότητα στην Υγεία (E.S.Q.H.) και του περιοδικού “ECO; Magazine on Quality” και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 9 – 10 Δεκεμβρίου 2004.

2004
[68]  Vasiliadis C. Siomkos G. Vrehopoulos A., “Tourism Destination Analysis & Planning: An IT Application”, in ENTER 2003 @HELSINKI, IFITT’ s 10th Global Travel & Tourism Technology and e-Business Forum focusing on Technology on the Move, Helsinki, Finland (σε συνεργασία με Γ.Ι. Σιώμκο και Α. Βρεχόπουλο), Πρακτικά Συνεδρίου, pp. 458-466, 29th-31st January 2003.

2003
[69]  Βασιλειάδης Χρ. και Μασμανίδης Θ., “Αξιολόγηση των υπηρεσιών χιονοδρομικών κέντρων στην Ελλάδα με βάση το πολυχαρακτηριστικό μοντέλο στάσεων (Fishbein model)”, 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού με τίτλο: Οι προκλήσεις της Ελληνικής αθλητικής διοίκησης ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004:Από τη θεωρία στην πράξη, συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (σε συνεργασία με Μασμανίδη Θ.), Πρακτικά Συνεδρίου, σελ. 20-23, Πειραιάς 28-30 Νοεμβρίου 2003.

2003
[70]  Βασιλειάδης Χρ. και Μασμανίδης Θ.,Παρουσίαση εργασίας αναρτημένης ανακοίνωσης (Poster) με τίτλο, “Αντιλήψεις των επισκεπτών σχετικά με την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα ιδανικό χιονοδρομικό κέντρο”, 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού με τίτλο: Οι προκλήσεις της Ελληνικής αθλητικής διοίκησης ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004: Από τη θεωρία στην πράξη, συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (σε συνεργασία με Μ. Κιλιάφη και Θ. Μασμανίδη), Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 147-151, Πειραιάς 28-30 Νοεμβρίου 2003.

2003
[71]  Βασιλειάδης Χρ. σε συνεργασία με Βογιατζή Α., Μασμανίδη Θ., "Περιοριστικοί παράγοντες της Ζήτησης Τουριστικών Υπηρεσιών: Η περίπτωση των Χιονοδρομικών Κέντρων της Ελλάδας", Πρακτικά του 8ου Διεθνές Συνεδρίου της Εταιρείας Οικονομολόγων-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, με θέμα: Οικονομική Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη: Τάσεις και Προοπτικές, σελ. 273-287, 3 έως 5 Οκτωβρίου 2002.

2002
[72]  Βασιλειάδης Χρ. και Μασμανίδης Θ., Παρουσίαση εργασίας αναρτημένης ανακοίνωσης (Poster) με τίτλο, “Οράματα και αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας της ορεινής Ροδόπης σχετικά τις δυνατότητες τουριστικής ανάδειξης της περιοχής τους”, 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού: Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στην Ελλάδα- Νέες προοπτικές ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού (σε συνεργασία με Θ. Μασμανίδη), Πρακτικά Συνεδρίου, σελ.99-100, Τρίκαλα 14-16 Δεκεμβρίου 2001.

2001
[73]  Βασιλειάδης Χρ., “Δραστηριότητες αναψυχής, αθλητισμού και τουρισμού βάσει της ανάλυσης αντιλήψεων των κατοίκων, δικτύων διανομής και εν δυνάμει επισκεπτών”, 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Οργάνωσης & Διοίκησης Αθλητισμού με τίτλο: Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στην Ελλάδα: Νέες προοπτικές ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού, Πρακτικά Συνεδρίου, σελ.83-85, Τρίκαλα 14-16 Δεκεμβρίου 2001.

2001
[74]  Vasiliadis C., “Marketing Vital Natural and Cultural Resources which are supplied for New and Developing Destination Zones - Examing Area: N. Plastiras Lake (Thessaly-Greece) and the Surrounding Area”, INTERNATIONAL CONFERENCE PREPARING THE MANAGER of the 21st Century, Πρακτικά Συνεδρίου Vol.1, pp.117-126, 16-18 December 1999.

1999
[75]  Βασιλειάδης Χρ., Βογιατζής Α., Μασμανίδης Θ. “Περιοριστικοί παράγοντες της Ζήτησης Τουριστικών Υπηρεσιών: Η περίπτωση των Χιονοδρομικών Κέντρων της Ελλάδας”, 8ο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Οικονομολόγων - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, με θέμα: "Οικονομική Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη: Τάσεις και Προοπτικές", 3 έως 5 Οκτωβρίου 2002 (υπό έκδοση το 2004).Αλλα 
Α/Α Τίτλος Δημοσίευσης Έτος
[1]  Stylos N. D. & Chris A. Vassiliadis C.A. (2011). «Evolution of Services Marketing Research – "The Technological Era", International Journal of Asian Tourism Management, Volume 2, Number 1, April 2011, p.71-85.
2011

  
script execution time: 0.023639