Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

5ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής   ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΛ0503-2) up.gif
Φουληράς Παναγιώτης     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και τον Προγραμματισμό Δικτυακών Εφαρμογών
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή. Δίκτυα Υπολογιστών, Διαδίκτυο, Mέσα μετάδοσης πληροφορίας, Τεχνολογίες, Τοπολογίες και Υποδείγματα Δικτύων και Υπηρεσιών. LAN, MAN, WAN. Μοντέλα αναφοράς (ISO OSI 7 επιπέδων και Διαδικτύου 5 επιπέδων). Βασικά Πρωτόκολλα Δρομολόγησης και Αλγόριθμοι (Link-State και Distance Vector). IP, TCP, UDP. Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Δικτυακών Εφαρμογών με ένα απλό API (π.χ., CNA API). Συγκεκριμένα Παραδείγματα και Ασκήσεις (Echo, Chat και Web Server). Πρώτη επαφή με Δικτυακούς Προσομοιωτές και Αναλυτές Δικτυακής Κίνησης.
Αξιολόγηση φοιτητών
Ατομικές Εργασίες (20% τελικού βαθμού) και Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος (80% τελικού βαθμού).
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω) :
- Comer, Douglas. Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2014.
- Tanenbaum, Andrew S. και David J. Wetherall. Δίκτυα υπολογιστών. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2011.

Συμπληρωματικό υλικό
- J. Kurose; K. Ross. Δικτύωση Υπολογιστών. Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. 6η Αμερικανική Έκδοση, Μ. Γκιούρδας, 2013
Επιστημονικά άρθρα, κλπ, διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφήΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΛ0803) up.gif
Βαζακίδης Αθανάσιος    Σταυρόπουλος Αντώνιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα της Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου στοχεύει:
Στη γνώση αρχών Γενικής Λογιστικής
Στην κατανόηση του περιεχομένου και του τρόπου λειτουργίας του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8)
Στην ενημέρωση βιβλίων Γ' κατηγορίας με χρήση προγράμματος σε Η/Υ
Στο άνοιγμα και το κλείσιμο βιβλίων
Στο να χειρίζονται εργασίες Κ.Ε.Π.Υ.Ο, Φ.Π.Α,. Ι.Κ.Α. και διάφορους φόρους
στη σύνταξη Ισολογισμού και τον προσδιορισμό του αποτελέσματος χρήσης
Περιεχόμενο μαθήματος
Αρχές Γενικής Λογιστικής. Λογιστική Τυποποίηση. Περιγραφή και ανάλυση του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8). Χρήση λογαριασμών πελατών, προμηθευτών, αξιογράφων, πωλήσεων, αγορών και δαπανών. Λογιστικά σφάλματα (πρόληψη, αναζήτηση, διόρθωση). Προσδιορισμός Φ.Π.Α. Ι.Κ.Α. φόρων. Σύνδεση με το TAXISNET των ανωτέρω λογαριασμών όπου είναι δυνατό. Οργάνωση στοιχείων αποθήκης. Εκτυπώσεις, προβολές, μεταβολές, τροποποιήσεις, προσωρινές και οριστικές κινήσεις ημερολογίων και άρθρων. Ασκήσεις εφαρμογής λογιστικών πακέτων. Ενημέρωση βιβλίων Γ κατηγορίας. Σύνταξη Ισολογισμού και Προσδιορισμός Αποτελέσματος Χρήσης. Λογιστικές καταστάσεις. Γενικές Ασκήσεις στο εργαστήριο και Αναλυτική παρουσίαση λογιστικών πακέτων με χρήση Η/Υ και καταχώριση αντιπροσωπευτικών κινήσεων λογαριασμών ανά κατηγορία και είδος επιχείρησης στα πλαίσια των περιπτωσιακών εφαρμογών (case studies).
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Εργασίες (Προαιρετικές) 30%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Βαζακίδης, Αθανάσιος Π; Σταυρόπουλος, Αντώνιος Α; Χατζής, Αναστάσιος. Λογιστικό σχέδιο, μηχανογράφηση λογιστηρίου. Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 2010.
- Γκίνογλου, Δημήτρης; Ταχυνάκης, Παναγιώτης; Πρωτόγερος, Νικόλαος.Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα : μηχανογραφημένη λογιστική. Γέρακας : Rosili, c2004.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματοςΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι (ΠΛ0504) up.gif
Δριτσάκης Νικόλαος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να προσδώσει εμπειρικό περιεχόμενο στις οικονομικές θεωρίες με την εφαρμογή των μαθηματικών και της στατιστικής. Στόχοι του μαθήματος είναι η εμπειρική επαλήθευση και ο έλεγχος της θεωρίας, η άσκηση οικονομικής πολιτικής, καθώς και οι προβλέψεις μελλοντικών τιμών στις οικονομικές μεταβλητές.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. ΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
1.1 Εισαγωγή
1.2 Συναρτήσεις παλινδρόμησης
1.3 Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
1.4 Ιδιότητες της γραμμής παλινδρόμησης
1.5 Οι βασικές υποθέσεις του υποδείγματος παλινδρόμησης
1.6 Κατανομές δειγματοληψίας των εκτιμητών των ελαχίστων τετραγώνων.
1.7 Ιδιότητες των εκτιμητών των ελαχίστων τετραγώνων
1.8 Στατιστική επαγωγή: Οι συντελεστές παλινδρόμησης
1.9 Στατιστική επαγωγή: Η γραμμή παλινδρόμησης
1.10 Προβλέψεις
2. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
2.1Εισαγωγή
2.2 Συναρτήσεις παλινδρόμησης
2.3 Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
2.4 Ιδιότητες του επιπέδου παλινδρόμησης
2.5 Οι βασικές υποθέσεις του υποδείγματος πολλαπλής παλινδρόμησης
2.6 Κατανομές δειγματοληψίας των εκτιμητών των ελαχίστων τετραγώνων.
2.7 Ιδιότητες των εκτιμητών των ελαχίστων τετραγώνων
2.8 Στατιστική επαγωγή: Οι συντελεστές παλινδρόμησης
2.9 Στατιστική επαγωγή: Η γραμμή παλινδρόμησης
2.10 Διερεύνηση της συνάρτησης πολλαπλής παλινδρόμησης
2.11 Στατιστική επαγωγή: Ειδικές περιπτώσεις
2.12 Στατιστική επαγωγή: Ευαισθησία της γραμμής παλινδρόμησης
2.13 Προβλέψεις
3. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: Η ΜΗ ΣΦΑΙΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3.1 Εισαγωγή
3.2 Η γενικευμένη μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων
3.3 Η γενικευμένη μέθοδος της μέγιστης πιθανοφάνειας
3.4 Εφικτές γενικευμένες μέθοδοι εκτίμησης
3.5 Ετεροσκεδαστικότητα
3.6 Αυτοσυσχέτιση
3.7 Κανονικότητα
4. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
4.1 Εισαγωγή
4.2 Πολυσυγγραμμικότητα
4.3 Σφάλματα Εξειδίκευσης
Αξιολόγηση φοιτητών
(Ατομική Εργασία + Test προόδου 20% τελικού βαθμού) και Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος (80% τελικού βαθμού).
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Δριτσάκη, Χάϊδω Ν; Δριτσάκη, Μελίνα Ν. Εισαγωγή στην οικονομετρία : με τη χρήση του λογισμικού Eviews. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2013.
- Τζαβαλής, Ηλίας. Οικονομετρία. Αθήνα : Εκδόσεις ΟΠΑ, 2008.
Συμπληρωματικό υλικόΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΠΛ0114) up.gif
Βλαχοπούλου Μάρω     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η στρατηγική μάρκετινγκ με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων, τεχνολογιών πληροφορικής και διαδικτύου. Η διαχείριση της πληροφορίας για τη στήριξη αποφάσεων μάρκετινγκ.
Η κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με: (α) το εννοιολογικό περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, τις σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών και το διαδίκτυο στο μάρκετινγκ, (β) τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών / εργαλείων (γ) την εφαρμογή τους σε επιχειρησιακά προβλήματα / δράσεις μάρκετινγκ και (δ) τη μέτρηση αποτελεσματικότητας.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εννοιολογικές προσεγγίσεις. Ε -marketing, Internet marketing, Online Marketing, digital marketing, διαφορές παραδοσιακού και διαδικτυακού Μάρκετινγκ, πεδία εφαρμογής.
Τυπολογία συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών μάρκετινγκ. Συστήματα διαχείρισης πελατών/ συνεργατών CRM / PRM (Customer / Partners Relationship Management) και διαχείρισης γνώσης μάρκετινγκ. Η χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο μάρκετινγκ. Ηλεκτρονικά συστήματα αναγνώρισης - συλλογής πληροφοριών μάρκετινγκ.
Hλεκτρονικό/ διαδικτυακό σχέδιο μάρκετινγκ, ηλεκτρονικό μίγμα μάρκετινγκ και στρατηγική ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Έρευνα μάρκετινγκ βάσει καινοτόμων εργαλείων και διαδικτύου, ηλεκτρονική συμπεριφορά αγοραστών, στρατηγική τμηματοποίησης και στόχευσης πελατών, στρατηγικές διαφοροποίησης και τοποθέτησης, online τιμολόγηση, πώληση, διαφήμιση, πολιτική μάρκας στο διαδίκτυο, ιογενές μάρκετινγκ, Κοινωνικά μέσα/ δίκτυα και μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ μάνατζμεντ ιστοσελίδας. Μέτρηση αποτελεσματικότητας ενεργειών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.
Πρακτικές εφαρμογές.
Αξιολόγηση φοιτητών
30% Εργασία (Βιβλιογραφική και πρακτική προσέγγιση)
30% Παρουσίαση και ανάπτυξη πρακτικής εφαρμογής
40% Γραπτές Εξετάσεις
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Βλαχοπούλου, Μάρω; Δημητριάδης, Σέργιος. Ηλεκτρονικό επιχειρείν & μάρκετινγκ : καινοτόμα μοντέλα σε ψηφιακό περιβάλλον. [Αθήνα] : Rosili, 2014.
- Δουκίδης, Γεώργιος Ι. Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα. Αθήνα : I. Σιδέρης, 2011.
- Armstrong, Gary M.; Kotler, Philip; Βλαχοπούλου, Μάρω. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ. Θεσσαλονίκη : Επίκεντρο, 2009.
- Βλαχοπούλου, Μάρω. E-Marketing, διαδικτυακό μάρκετινγκ. Γέρακας [Αθήνα] : Rosili, c2003.

Συμπληρωματικό υλικό
Ιστότοπος μαθήματος
(Υπάρχει online πρόσβαση σε εκτενή βιβλιογραφία και υλικό) (http://compus.uom.gr/INF173/)ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΛ0521) up.gif
Γεωργιάδης Χρήστος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αφορά στη μελέτη των υποδομών, δραστηριοτήτων, και προγραμματιστικών τεχνικών που εμπλέκονται στην σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη των εφαρμογών/δικτυακών τόπων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ). Οι φοιτητές/τριες μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει (α) να έχουν αποκτήσει σημαντική οικειότητα με τρέχουσες τεχνολογίες αιχμής στις εφαρμογές παγκόσμιου Ιστού (ΠΙ), (β) να είναι σε θέση να κατανοούν και να καθορίζουν τις απαιτήσεις μιας εφαρμογής ΗΕ, και (γ) να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μικρής κλίμακας εφαρμογές ΠΙ και ΗΕ.
Περιεχόμενο μαθήματος
ΘΕΩΡΙΑ:- Το διαδίκτυο ως τεχνολογική υποδομή του ΗΕ- Κινητό εμπόριο (m-commerce) και συναλλαγές μέσω φορητών/ασύρματων συσκευών- Ασφάλεια συναλλαγών ΗΕ και ψηφιακά συστήματα πληρωμών- Δημιουργία αποτελεσματικής παρουσίας στον ΠΙ: συστήματα εξατομίκευσης (personalization) και παραγωγής συστάσεων (recommendations)ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:Το Περιβάλλον Visual Studio για την ανάπτυξη εφαρμογών ΠΙ & τόπων ΗΕ(C#, ADO.ΝΕΤ, ASP.NET)- Εισαγωγή στον οπτικό προγραμματισμό. Χρήση οπτικών εργαλείων/μηχανισμών και αντικειμενοστραφούς/καθοδηγούμενου από συμβάντα προγραμματισμού για την ανάπτυξη εφαρμογών στον παγκόσμιο Ιστό.- Ανάπτυξη τόπων ηλεκτρονικού εμπορίου: ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση ενδεικτικών περιπτώσεων μελέτης
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές Εξετάσεις (θεωρία και άσκηση στο εργαστήριο) 80%Προαιρετική Εργασία 20%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Laudon, Kenneth C; Traver, Carol Guercio; Γκαντζιάς, Γιώργος Κ. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2014 : επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία. 10η Έκδοση. Αθήνα : Παπασωτηρίου, 2014
- Καρανικόλας, Νικήτας Ν. Τεχνολογίες διαδικτύου και ηλεκτρονικό εμπόριο : θεωρητική και πρακτική προσέγγιση. Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2006.
- Ince, Darrel; Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος Γ. Κατανεμημένες εφαρμογές και ηλεκτρονικό εμπόριο. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, c2007.
Συμπληρωματικό υλικό
Διαφάνειες και Σημειώσεις/Ασκήσεις του διδάσκοντα.Ιστότοπος μαθήματος. (Compus)ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (ΠΛ0520) up.gif
Μανιτσάρης Αθανάσιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η εμβάθυνση και η ολοκλήρωση των γνώσεων στην θεωρία, τις τεχνολογίες διαχείρισης, αναγνώρισης & ανάκτησης πολυμεσικής πληροφορίας και η χρήση αυτών στην σχεδίαση & αξιολόγηση συστημάτων.
Περιεχόμενο μαθήματος
1. Πολυμεσική πληροφορία (βασικές έννοιες εικόνας, ήχου, βίντεο, κίνησης)
2. Ψηφιοποίηση πολυμεσικής πληροφορίας (δειγματοληψία, κβαντοποίηση, κωδικοποίηση)
3. Κωδικοποίηση (μη απωλεστικές, απωλεστικές)
4. Συμπίεση (JPEG, MPEG)
5. Ανάλυση πολυμεσικής πληροφορίας (βελτιστοποίηση, εξαγωγή & επιλογή χαρακτηριστικών)
6. Αναγνώριση πολυμεσικών προτύπων (μοντελοποίηση, ταίριασμα & αξιολόγηση)
7. Εφαρμογές (αναγνώρισης τραγουδιστικής φωνής, κίνησης, χειρονομιών, ανάκτησης, κλπ)
8. Σχεδίαση συστημάτων (τεχνολογίες αλληλεπίδρασης, πολυμορφικές διεπαφές)
9. Αξιολόγηση συστημάτων (ευχρηστίας πολυμορφικών διεπαφών, ποιότητας πολυμεσικής πληροφορίας, κλπ)
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις  100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Ξυλωμένος, Γεώργιος Β; Πολύζος, Γεώργιος Κ. Τεχνολογία πολυμέσων και πολυμεσικές επικοινωνίες. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2009.
- Δημητριάδης, Σταύρος Ν; Πομπόρτσης, Ανδρέας Σ; Τριανταφύλλου, Ευάγγελος Γ. Τεχνολογία πολυμέσων : θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Τζιόλα, c2004.
- Steinmetz, Ralf; Nahrstedt, Klara. Πολυμέσα : θεωρία και πράξη. Αθήνα : Μ. Γκιούρδας, 2002.
Συμπληρωματικό υλικό
Διαφάνειες