ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Πρόγραμμα Σπουδών
  ΜΒΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
  [1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
  ΜΒΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΜΒΑ
  [3o εξάμηνο] 
  ΜΒΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
  [3o εξάμηνο] 
  ΜΒΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
  [3o εξάμηνο] 
  ΜΒΑ-ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  [3o εξάμηνο] 
  ΜΒΑ-ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  [3o εξάμηνο] 
  ΜΒΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  [3o εξάμηνο] 
  ΜΒΑ-ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
  [3o εξάμηνο] 
  ΜΒΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
  [3o εξάμηνο] 
  ΜΒΑ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
  [4o εξάμηνο] 

  2ο εξάμηνο
  Κατεύθυνση: ΜΒΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ     ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ up.gif
  Καρφάκης Κωνσταντίνος    Κατρανίδης Στυλιανός     
  Σ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ - Κ. ΚΑΡΦΑΚΗΣ
  Καθηγητής Στέλιος Κατρανίδης Το μάθημα αυτό είναι ένα κλασικό μάθημα Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου προσαρμοσμένου στις ανάγκες ενός προγράμματος ΜΒΑ. Τα θέματα που καλύπτει το συγκεκριμένο μάθημα είναι: Παραδοσιακές θεωρίες διεθνούς εμπορίου. Εναλλακτικές προσεγγίσεις για το διεθνές εμπόριο (Ενδοκλαδικό Εμπόριο, Στρατηγική Πολιτική Εμπορίου κ.τ.λ.). Η παρέμβαση του κράτους στο διεθνές εμπόριο. Θεωρία και πολιτική δασμών και ποσοστώσεων. GATT και ΠΟΕ. Εμπορικές συμφωνίες και οικονομική ολοκλήρωση.
  (Διεθνής Χρηματοδότηση) Καθηγητής Κωνσταντίνος Καρφάκης Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις βασικές αρχές της θεωρίας & πολιτικής του διεθνούς χρήματος που ’ναι απαραίτητες για τη μελέτη των σύγχρονων διεθνών νομισματικών προβλημάτων. Τα θέματα που θα εξετάσουμε είναι τα εξής: αγορά συναλλάγματος, αρμπιτράζ νομισμάτων, κερδοσκοπία & αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου, αρμπιτράζ επιτοκίων, προσδιορισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών, κρατική παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος, συναλλαγματικές κρίσεις.


  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ up.gif
  Ξηροτύρη-Κουφίδου Στέλλα     
  Σ. ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΚΟΥΦΙΔΟΥ
  Σκοπός του μαθήματος ειναι να αναλύσει τη λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και τη σημασία της για την επίτευξη οργανωσιακής αποτελεσματικότητας. Τα θέματα που παρουσιάζονται αφορούν τη σχέση της επιχειρησιακής στρατηγικής και της Διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, τη συμβολή της λειτουργίας αυτής στα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης / οργανισμού και το σχεδιασμό των στρατηγικών, πολιτικών, μεθόδων και διαδικασιών διοίκησης ανθρωπίνων πόρων που αφορούν στη: • Επιχειρησιακή στρατηγική / ανταγωνιστική στρατηγική και τρόποι συμβολής της λειτουργίας διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην υλοποίησή τους • στελέχωση (ανάλυση εργου, προσέλκυση, επιλογή – διοίκηση ταλάντούχων) • εκπαίδευση / αναπτυξη προσωπικου, εισαγωγή στην οργανωσιακή γνώση • αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων (διοίκηση της απόδοσης) • αμοιβή (βασικές αρχες υποκίνησης, αξιολογηση έργου θέσης, εισαγωγή στον προσδιορισμό αμοιβών) • ασφάλεια/προστασία εργαζομενων – ποιότητα ζωής στον εργασιακό χώρο • πρακτικές εφαρμογές/ παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών αυτών με δείκτες, στο σύγχρονο ρόλο του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, στην οργανωτική δομή του, καθώς και στα καθήκοντα, αρμοδιότητες και διαδικασίες που πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ο υπεύθυνος του συγκεκριμένου τμήματος προκειμένου να υλοποίησει τη στρατηγική της επιχείρησης / οργανισμού, να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να συμβάλει στα τελικα αποτελέσματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας τους τμήματος ανθρωπίνων πόρων.


  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ up.gif
  Γκοτζαμάνη Αικατερίνη    Τσιότρας Γεώργιος     
  Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε βασικούς τομείς της διοίκησης παραγωγής. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν το ρόλο της μέσα στην επιχείρηση, την επίδρασή της στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τον τρόπο αλληλεπίδρασής της με τις υπόλοιπες βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Παρουσιάζονται και αναλύονται βασικές περιοχές της διοίκησης παραγωγής καθώς και τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σε αυτές. Κάθε μάθημα αφιερώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα της Διοίκησης Λειτουργιών (Προβλέψεις; Επιλογή Τοποθεσίας; Σχεδίαση Χωροταξικής Διάταξης; Σχεδίαση Δυναμικότητας; Σχεδίαση Προϊόντος και Παραγωγικής Διαδικασίας; Διαχείριση Αποθεμάτων, Συστήματα Just-In-Time (JIT), Ανταγωνισμός Με βάση Το Χρόνο (TBC), Εφοδιαστική - Logistics). Τα θέματα αναλύονται συστηματικά και παρουσιάζονται ακολουθώντας μια λογική σειρά Η θεωρία και η πράξη συνδυάζονται μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.


  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ up.gif
  Χατζηδημητρίου Ιωάννης     
  Ι. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Στο μάθημα αυτό εξετάζονται θέματα σχετικά με τη σημασία, τη διαμόρφωση και τη χάραξη στρατηγικής όσον αφορά στη δραστηριοποίηση της επιχείρησης στο έντονα ανταγωνιστικό διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, δηλαδή την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της επιχείρησης. Θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση των αγορών και οι συνέπειές τους για όλες τις επιχειρήσεις, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες των διεθνών συναλλαγών, οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι και η αντιμετώπισή τους, οι λόγοι και τα οφέλη της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, οι ιδιαιτερότητες των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών και οι μέθοδοι εξαγωγικής δραστηριοποίησης, οι στρατηγικές παραγωγής σε ξένες χώρες, η σημασία των χρηματοοικονομικών, οικονομικών, νομικών, περιβαλλοντικών, πολιτισμικών και κοινωνικών διαφορών από χώρα σε χώρα για τις θεμελιώδεις λειτουργίες της επιχείρησης, καθώς και η σπουδαιότητα όλων αυτών στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και διαμόρφωσης επιχειρηματικής στρατηγικής, μελετούνται σε βάθος. Η εκτενής ανάλυση μελετών περιπτώσεων (case studies) θα δείξει πως όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται στην πράξη.


  ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ up.gif
  Νικολαΐδης Χρήστος    Ξηροτύρη-Κουφίδου Στέλλα     
  Σ. ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΚΟΥΦΙΔΟΥ – Χ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
  Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς σπουδαστές τις απαραίτητες δεξιότητες που μπορούν να τους επιτρέψουν να μειώσουν το «κενό» μεταξύ των «πρωτότυπων» ιδεών τους και την «πρακτική-πραγματική» πραγμάτωση τους στο περιβάλλον της εργασίας τους. Από αυτή την άποψη, το μάθημα εστιάζει σε δύο κύριες προοπτικές που απαρτίζουν τον πυρήνα της θεωρίας της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς: α) την προοπτική της διάγνωσης που αναφέρεται στην κατάλληλη διάγνωση των προβλημάτων στους οργανισμούς και εξετάζει-διερευνά ανάλογα τη συμπεριφορά των ατόμων και των οργανισμών, και 2) την προοπτική της δράσης που, σε συνέργεια με την προοπτική της διάγνωσης, αναφέρεται στην εφαρμογή των αλλαγών στους οργανισμούς/επιχειρήσεις. Το μάθημα αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του ατόμου (π.χ. προσωπικότητα, αντίληψη, αυτογνωσία, συναισθηματική νοημοσύνη, παρακίνηση, εκμάθηση) και τον αντίκτυπό τους στις διοικητικές δεξιότητες των ατόμων (π.χ., αυτοαποτελεσματικότητα, δημιουργική γνώση, κριτική σκέψη, αποτελεσματική λύση προβλημάτων). Το δεύτερο μέρος επισημαίνει τη σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων και την επιρροή τους στην αυτοδιοικούμενες ομάδες ατόμων και την δυναμική συμπεριφορά των ομάδων στους οργανισμούς/επιχειρήσεις (π.χ. ενθαρρυντική-υποστηρικτική επικοινωνία, χαρακτηριστικά της ηγεσίας, δύναμη και συγκρούσεις στους οργανισμούς). Το τρίτο μέρος εστιάζει στη φύση της ανάπτυξης των οργανισμών και την διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής. Τα κεντρικά θέματά του εξετάζουν τα είδη-τύπους, το μέγεθος, και τις στρατηγικές αλλαγές που ακολουθεί ένας οργανισμός καθώς επίσης και τις επιρροές που η δομή του οργανισμού, η φιλοσοφία του, και η πληροφορική τεχνολογία ασκούν στην επίτευξη της κατάλληλης στρατηγικής αλλαγής του.


  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ up.gif
  Βασιλειάδης Χρήστος     
  Α. ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ - Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
  Το μάθημα μελετά και αναλύει τον καταναλωτή ως ‘αποφασίζοντα’. Έμφαση δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής στη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή χρησιμοποιείται από τα σύγχρονα στελέχη του μάρκετινγκ στο σχεδιασμό στρατηγικών προγραμμάτων μάρκετινγκ καθώς και στον επιτυχημένο σχεδιασμό και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ενότητες που εξετάζονται στο μάθημα περιλαμβάνουν: την διαδικασία λήψης αποφάσεων, την επεξεργασία πληροφοριών, την αντίληψη, την προσήλωση στην μάρκα, την ανάμιξη με το προϊόν, την μέτρηση και αλλαγή στάσεων, τις διαπροσωπικές επιδράσεις στην συμπεριφορά του καταναλωτή, την αγοραστική συμπεριφορά και επιλογή καταστήματος, και τέλος τις εφαρμογές τμηματοποίησης της αγοράς, την τοποθέτηση και προβολή προϊόντων.


  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ up.gif
  Μάνθου Βασιλική     
  Β. ΜΑΝΘΟΥ
  Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματίες θα χρησιμοποιήσουν και θα διοικήσουν τις τεχνολογίες της πληροφορίας για να αναζωογονήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, να βελτιώσουν τη λήψη απόφασης και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Θα δοθεί έμφαση στα συστήματα που μπορούν να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων και την αξία που μπορεί να προσφέρουν αυτά στον οργανισμό γενικά. Θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες εφαρμογές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ψηφιακής ολοκλήρωσης και ενίσχυση της απόδοσης του οργανισμού.


  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ up.gif
  Νούλας Αθανάσιος    Παπαδόπουλος Δημήτριος     
  Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΝΟΥΛΑΣ
  Οι επιχειρηματικές αποφάσεις, ανεξάρτητα από το ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται π.χ ανώτατο. μεσαίο, κατώτατο μάνατζμεντ και το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται π.χ παραγωγή, μάρκετινγκ, έχουν τη χρηματοοικονομική τους διάσταση. Η εξέταση και η κατανόηση αυτής της διάστασης είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης. Αυτό το μάθημα έχει στόχο να δώσει μία πρώτη προσέγγιση των βασικών στοιχείων της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και των αρμοδιοτήτων του χρηματοοικονομικού μάνατζερ. Η εξέταση των στοιχείων θα γίνει δίνοντας έμφαση στη σύνδεση της χρηματοοικονομικής με τα αντικείμενα των άλλων λειτουργιών της επιχείρησης.