Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών
ΟΕ-Α' Κύκλος Σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] [3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
ΟΕ-Β' Κύκλος Σπουδών
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΟΕ-Κύκλος Β/Ομάδα Α
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΟΕ-Κύκλος Β/Ομάδα Β
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

3ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΟΕ-Α' Κύκλος Σπουδών   ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ up.gif
Μαχίλη Ιφιγένεια     
Διδάσκοντες: Δ.Ιωαννίδης, Ι.Μαχίλη, Μ.Τζαναβάρη, Ι.Λαδόπουλος, M.A.Murgia

Περιγραφή μαθήματος 'Αγγλικά ως Ξένη Γλώσσα'
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ιφιγένεια Μαχίλη

Αγγλικά για επαγγελματικούς σκοπούς Το μάθημα δίνει έμφαση στις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτεί ο επαγγελματικός χώρος: λεξιλόγιο επαγγελματικού χώρου, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, επαγγελματική αλληλογραφία, παρουσίαση επιχειρημάτων για διαπραγματεύσεις. Περιλαμβάνει ποικιλία θεμάτων όπως Εταιρική Δομή, Διεθνές Μάνατζμεντ, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Διαφήμιση, Μελέτες περιπτώσεων (case studies), Ανάλυση Πλεονεκτημάτων - Αδυναμιών - Ευκαιριών - Απειλών (SWOT). Αναπτύσσει δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου όπως συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, αναφοράς αποτελεσμάτων έργου, και προφορική παρουσίαση αυτών. Επίσης εξασκεί τις γλωσσικές δομές που απαιτούνται για αυτές τις δεξιότητες. Στα πλαίσια της συνεχούς αξιολόγησης, οι φοιτητές παραδίδουν ατομικές εργασίες.


ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ up.gif
Τζαναβάρη Μυρσίνη     

Στο τρίτο εξάμηνο η διδασκαλία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού λόγου σχετικά με την επιστήμη των φοιτητών. Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές εξοικείωση με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και τις δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης κειμένων. Αναπτύσσει δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου και παραγωγής γραπτού λόγου. Επίσης, δίνεται έμφαση στην εκμάθηση των βασικών κανόνων γραμματικής (δομή της γλώσσας).

Τέλος, η διδασκαλία της γλώσσας έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των εξής ικανοτήτων: επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα, κατανόηση προφορικού λόγου,κατανόηση γραπτού κειμένου και ανάπτυξη παραγωγής γραπτού λόγου. Η αξιολόγηση γίνεται με τελική εξέταση.

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό για το μάθημα υπάρχουν στο Compus.ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΙΙ up.gif
 
 


ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙΙ up.gif
 
 


ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ up.gif
Ζαρδαβά Στυλιανή    Καραγιώργος Θεοφάνης    Καρατζόγλου Βενιαμίν     
Λογιστική τυποποίηση (Λογιστικό Σχέδιο). Συνοπτική παρουσίαση του Eλληνικού Γεν. Λογιστ. Σχεδίου - Bασικές αρχές του. Λογιστικά συστήματα - Στοιχεία Λογιστικής Oργανώσεως. Λογιστικά σφάλματα (πρόληψη, αναζήτηση, διόρθωση). Iσολογισμός τέλους χρήσεως - Προβλήματα, εγγραφές. Kώδικας Φορολογίας Eισοδήματος - Kώδικας Φορολογίας Στοιχείων.


ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι up.gif
Ζήκος Σπυρίδωνας     
1. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ
Το κλασικό υπόδειγμα
- Η κλασική θεωρία της συνολικής προσφοράς
- Η συνολική συνάρτηση παραγωγής
- Η συνολική ζήτηση και προσφορά εργασίας
- Ισορροπία στην αγορά εργασίας
- Ο προσδιορισμός της συνολικής προσφοράς προϊόντος και η κλασική καμπύλη συνολικής προσφοράς
- Η αγορά κεφαλαίων: Προσδιορισμός επενδύσεων, αποταμίευσης και επιτοκίου στο κλασικό υπόδειγμα
- Η κλασική θεωρία της συνολικής ζήτησης
- Η ποσοτική θεωρία του χρήματος
- Ο Προσδιορισμός του επιπέδου τιμών
- Η κλασική καμπύλη συνολικής ζήτησης
- Μακροοικονομική ισορροπία στο κλασικό υπόδειγμα
- Δημοσιονομική και Νομισματική πολιτική στο κλασικό υπόδειγμα
2. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ
Το Κευνσιανό μακροοικονομικό υπόδειγμα
- Το απλό υπόδειγμα εισοδήματος- δαπάνης. Διάρθρωση και λειτουργία του
- Το υπόδειγμα IS-LM
- Η αγορά προϊόντος και η καμπύλη IS
- Η αγορά χρήματος και ο προσδιορισμός του επιτοκίου
Η καμπύλη LM
- Ισορροπία στην αγορά χρήματος και προϊόντος.
- Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική στο υπόδειγμα IS-LM
- Το πλήρες Κευνσιανό υπόδειγμα (υπόδειγμα AD-AS)
- Συνολική ζήτηση. Καμπύλη συνολικής ζήτησης
- Συνολική προσφορά. Καμπύλη συνολικής προσφοράς
- Γενική ισορροπία και ο προσδιορισμός του επιπέδου τιμών και Εισοδήματος
- Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική στο πλήρες Κευνσιανό υπόδειγμα
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
- Στατικές προσδοκίες
- Προσαρμοστικές προσδοκίες
- Ορθολογικές προσδοκίες
4. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- Προσαρμοστικές προσδοκίες και οικονομική πολιτική
- Ορθολογικές προσδοκίες και οικονομική πολιτικήΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι up.gif
Βελέντζας Κωνσταντίνος    Καραγιάννης Ιωάννης     
Καραγιάννης Ιωάννης (Α-Μα)

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς των καταναλωτών και των παραγωγικών μονάδων στα πλαίσια της νεοκλασικής θεωρίας. Με τη χρήση διαγραμματικής ανάλυσης και αλγεβρικών μεθόδων αναλύονται τα προβλήματα αριστοποίησης των καταναλωτών και των παραγωγών και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι άριστες επιλογές τους όσον αφορά την ζήτηση αγαθών και την παράγωγη ζήτηση εισροών, αντίστοιχα. Επίσης αναλύονται διάφορα αποτελέσματα συγκριτικής στατικής που χαρακτηρίζουν την οικονομική συμπεριφορά τους σε μεταβολές των σχετικών εξωγενών μεταβλητών και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των οικονομικών προβλέψεων σε μικροοικονομικό επίπεδο.

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια

Varian, H. Μικροοικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2015. Κεφάλαια 2-6, 8, 14-15, 18-21

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος

1. Εισοδηματικός Περιορισμός & Καμπύλες Αδιαφορίας
2. Μεγιστοποίηση Χρησιμότητας & Ελαχιστοποίηση Δαπανών
3. Καμπύλες Εισοδήματος-κατανάλωσης, Engel & Τιμής-κατανάλωσης
4. Ελαστικότητες Ζήτησης, Εισοδήματος & Σταυροειδής Ελαστικότητες
5. Αποτελέσματα Υποκατάστασης & Εισοδήματος
6. Συναρτήσεις Ζήτησης κατά Marshall και Hicks
7. Παραγωγή με Μια Μεταβλητή Εισροή
8. Παραγωγή με Δύο Μεταβλητές Εισροές
9. Μεγιστοποίηση Κέρδους & Ελαχιστοποίηση Κόστους Παραγωγής
10. Θεωρία Κόστους

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

1. Nicholson, W. Μικροοικονομική Θεωρία, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 1998.
Κεφάλαια 3-7, 11-13

2. Δρανδάκης Ε., Μπήτρος, Γ. & Ν. Μπαλτάς. Μικροοικονομική Θεωρία, Αθήνα, 1994
Κεφάλαια 1-7

3. Γκαμαλέτσος Θ. Θεωρητική Οικονομική, Τόμος Α, Εκδ. Σταμούλης, Αθήνα, 1989.
Μέρος Β’ Κεφάλαια 1-6, Μέρος Γ’ Κεφάλαια 1-4, Μέρος Δ’ Κεφάλαια 1-4

4. Chacholiades, M. Μικροοικονομική Ι, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 1990.
Κεφάλαια 3-4, 6-7 & Παραρτήματα 3-7

Βελέντζας Κωνσταντίνος (Με-Ω)

Aξιολόγηση: Mία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι δύο (2) ώρες και οι φοιτητές θα έχουν να απαντήσουν ερωτήματα που απαιτούν ανάπτυξη όσο και ερωτήματα που απαιτούν υπολογισμούς.
Οι φοιτητές που θα εξεταστούν κατά την περίοδο του Ιανουαρίου του 2016 ή και του Σεπτεμβρίου του 2016 και το επιθυμούν, θα μπορούν να δουν το γραπτό τους και να τους εξηγηθεί ο τρόπος βαθμολόγησής τους τις αμέσως δύο επόμενες εβδομάδες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

Στόχος του μαθήματος: O βασικός στόχος του μαθήματος «Μικροοικονομική Θεωρία Ι», το οποίο προσφέρεται στους φοιτητές του Γ΄ Εξαμήνου, είναι η παρουσίαση και η ανάπτυξη με ακριβή και σύγχρονο τρόπο όλων εκείνων των εργαλείων και των αρχών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την ανάλυση μικροοικονομικών προβλημάτων. Προβλημάτων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των δύο βασικών οικονομικών μονάδων, του καταναλωτή (νοικοκυριού) και του παραγωγού (επιχείρησης). Επιπλέον, το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό τη μετάβαση από το εισαγωγικό μάθημα «Eισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία Ι» προς τη μικροοικονομική θεωρία μέσου επιπέδου, καθώς και από το επίπεδο αυτό στην προχωρημένη μικροοικονομική θεωρία. Για τον λόγο αυτό, η προσέγγιση όλων των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι όχι μόνο διαγραμματική, αλλά και αλγεβρική.

Περίγραμμα μαθήματος: Θεμελιώδεις υποθέσεις και αξιώματα. Η λειτουργία της αγοράς ενός αγαθού. Συγκριτική στατική και έλεγχοι τιμών. Η σύγχρονη θεωρία της ζήτησης. Συναρτήσεις ζήτησης κατά Marshall και κατά Hicks (διαγραμματική και αλγεβρική ανάλυση). Εφαρμογές και προεκτάσεις της θεωρίας του καταναλωτή. Θεωρία παραγωγής. Νόμος της φθίνουσας απόδοσης και αποδόσεις κλίμακας. Κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια περίοδο. Το περιβάλλον και οι στόχοι της επιχείρησης.

Αναλυτική παρουσίαση ύλης μαθήματος: Στην ύλη του μαθήματος που θα διδαχθεί περιλαμβάνονται αναλυτικά οι εξής θεματικές ενότητες:
1. Ζήτηση και προσφορά αγαθών (καμπύλη ζήτησης αγοράς, καμπύλη προσφοράς αγοράς, τύποι καμπυλών προσφοράς, ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς, ελαστικότητα ζήτησης και ολικό έσοδο, διάφορες εφαρμογές).
2. Ισορροπία αγοράς (προσέγγιση Walras και προσέγγιση Marshall, αποτελέσματα μετατοπίσεων καμπυλών προσφοράς και ζήτησης, ανώτατες και κατώτατες τιμές, αποτελέσματα επιβολής φόρου ανά μονάδα προϊόντος).
3. Καμπύλες αδιαφορίας και εισοδηματικός περιορισμός (ορισμοί, χαρακτηριστικά και κλίσεις).
4. Μεγιστοποίηση χρησιμότητας και ελαχιστοποίηση δαπάνης καταναλωτή (διαγραμματική και αλγεβρική ανάλυση).
5. Καμπύλες εισοδήματος - κατανάλωσης, καμπύλη Engel και καμπύλη τιμής - κατανάλωσης.
6. Αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος (διαγραμματική ανάλυση για όλες τις κατηγορίες αγαθών).
7. Συναρτήσεις ζήτησης κατά Marshall και κατά Hicks (διαγραμματική και αλγεβρική ανάλυση).
8. Θεωρία παραγωγής (βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδος, συνάρτηση παραγωγής, έννοιες προϊόντος και σχέσεις μεταξύ τους, νόμος φθίνουσας απόδοσης και φάσεις παραγωγής, αποδόσεις κλίμακας, ελαστικότητες προϊόντος και ελαστικότητα κλίμακας, ομογενείς συναρτήσεις παραγωγής, καμπύλες ίσου προϊόντος, ελαστικότητα υποκατάστασης, παρουσίαση των αποδόσεων κλίμακας με τις 3 καμπύλες ίσου προϊόντος, ιδιότητες των σταθερών αποδόσεων κλίμακας).
9. Μεγιστοποίηση προϊόντος, ελαχιστοποίηση κόστους και μεγιστοποίηση κέρδους.
10. Κόστος παραγωγής (καμπύλες κόστους στη μακροχρόνια και τη βραχυχρόνια περίοδο και σχέσεις μεταξύ τους).
Προτεινόμενα συγγράμματα ως βασικά
1ο Σύγγραμμα
- Chacholiades, M. (1990), "Μικροοικονομική Ι", Eκδόσεις Κριτική, Aθήνα.
2ο Σύγγραμμα
- Varian, H. (2006), "Μικροοικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση", Eκδόσεις
Κριτική, Aθήνα.
3ο Σύγγραμμα
- Besanko, D. και Braeutigam, R. (2009), "Μικροοικονομική", Eκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.
Σημείωση: Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής του ενός από τα τρία προτεινόμενα συγγράμματα, το οποίο του χορηγείται δωρεάν.
Βοηθητικά συγγράμματα
- Ευθύμογλου, Π., Μπένος, Θ. και Σολδάτος, Γ. (1997), "Σύγχρονη
Μικροοικονομική Ανάλυση", Εκδόσεις Eυγ. Mπένου, Aθήνα.
- Κώττης, Γ. και Πετράκη-Κώττη, Α. (2000), "Σύγχρονη Μικροοικονομική",
Eκδόσεις Eυγ. Mπένου, Aθήνα.
- Nicholson, W. (1998), "Μικροοικονομική Θεωρία", Εκδόσεις Κριτική, Aθήνα.
Εξεταστέα ύλη: Στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος “Μικροοικονομική Θεωρία Ι”,
κατά τις εξεταστικές περιόδους του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2016, περιλαμβάνονται οι δέκα (10) θεματικές ενότητες που αναφέρθηκαν στην «Αναλυτική παρουσίαση της ύλης του μαθήματος».ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι up.gif
Λαμπριανίδης Λόης     

Οικονομικός γεωγράφος, Καθηγητής, http://afroditi.uom.gr/rdpru/

1. Εισαγωγή: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (αριθμός διαλέξεων 2)

Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της περιφερειακής οικονομικής. Αντιμετώπιση του χώρου από συναφείς επιστήμες. Βασικές έννοιες τι είναι: η περιφέρεια, η πόλη, ο χώρος, ο τόπος, η τοποθεσία, ο εικονικός χώρος (virtual space).

2. Η XΩΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

(αριθμός διαλέξεων 9)

Μελέτη της χωρικής πλευράς της ανθρώπινης οργάνωσης και δραστηριότητας σε μη-αστικές περιοχές. Πώς οργανώνεται ο χώρος σε μη-αστικές περιοχές σε σχέση με το κλίμα, το ανάγλυφο του εδάφους, το σύστημα καλλιέργειας και εκμετάλλευσης κλπ.

Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που καθορίζουν τη χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τρεις βασικές σχολές ερμηνείας των μηχανισμών χωροθέτησης: Κλασική, Μπιχεβιοραλιστική και Πολιτικής Οικονομίας. Βιομηχανικές επιχειρήσεις χωρίς δικά τους εργοστάσια. Θεωρίες χωροθέτησης του τριτογενούς τομέα (γραφείων, super markets, fast – food, κλπ.). Χωρική κατανομή Ξένων Άμεσων Επενδύσεων – επιτείνουν τις χωρικές ανισότητες;

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (αριθμός διαλέξεων 4)

Η απόσταση ως "τριβή", μονάδα μήκους, χρηματικό κόστος μετακίνησης, χρόνος μετακίνησης. Μείωση ροών πληθυσμού, εμπορευμάτων και πληροφορίας με την απόσταση. Εξέλιξη των συστημάτων μεταφοράς, τάση εκμηδένισης της απόστασης. Οι δρόμοι ως δίκτυα: συνεκτικότητα, προσπελασιμότητα κλπ. του δικτύου. Συμβολή της τηλεματικής στην «ομογενοποίηση» του χώρου.

Call Centres, internet auctions, digital divide. Κατανομή χρήσης Internet αντανακλά υπάρχουσες ανισότητες και τις αναπαράγει.

4. Η ΧΩΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (αριθμός διαλέξεων4)

Σύνθεση και δομή του πληθυσμού (πυραμίδες ηλικιών). Αίτια της κατανομής των ανθρώπων στο χώρο, σημασία πληθυσμού για ανάπτυξη. Τι είναι το φαινόμενο των αστών μεταναστών στην ύπαιθρο (in migrants).

Μεταβολές του πληθυσμού – μετανάστευση. Θεωρητικά ποιος είναι ο ρόλος της μετανάστευσης ως μηχανισμός εξισορρόπησης σε ένα οικονομικό σύστημα. Θεωρητικά πώς ερμηνεύεται η απόφαση μετανάστευσης. α) Εσωτερική μετανάστευση (ερήμωση υπαίθρου), β) εξωτερική (διεθνής) μετανάστευση, μετανάστευση συνταξιούχων, παλιννόστηση (return migration). Διεθνής καθημερινή παλίνδρομη μετακίνηση.

5. "ΕΠΙΠΕΔΑ" ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (αριθμός διαλέξεων 2)

Χάρτες. Ο υποκειμενικός γεωγραφικός χώρος: αντίληψη βιώματα, αναπαραστάσεις. Νοητικοί χάρτες.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Geographic Information Systems – GIS).

Χρήση χαρτών στην οικονομική ανάλυση

6. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

(αριθμός διαλέξεων 1)

Ποια είναι η κατανομή μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο: γεωργία, βιομηχανία, δάση, οικισμοί κλπ. και σε αστικό επίπεδο: τριτογενής τομέας, κατοικία, κοινωνική υποδομή κλπ.

"Σύγκρουση" μεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων αλλά και στο εσωτερικό καθεμιάς για την κατάληψη του χώρου. Πώς διευθετείται.

11 εβδομάδες X 2 διαλέξεις/ εβδομάδα Σύνολο διαλέξεων 22

Οι διαλέξεις θα γίνουν από τον διδάσκοντα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου θα γίνουν από προσκεκλημένους ειδικούς στο αντικείμενο.

Σεπτέμβριος 2013

Βιβλιογραφία

Ύλη μαθήματος:

Λόης Λαμπριανίδης (2012) Οικονομική γεωγραφία: στοιχεία θεωρίας και εμπειρικά παραδείγματα. Πατάκης Αθήνα σσ. 17 – 246

1) 'Αρθρα που θα μοιραστούν στη διάρκεια του μαθήματος

Ή

Θεανώ Τερκενλή, Θεόδωρος Ιωσηφίδης, Ιωάννης Χωριανόπουλος (επιμ.) (2007) Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, κοινωνία και χώρος. Κριτική Αθήνα

Πρόσθετα Βιβλία

Allen J., Massey D. and Cochrane A. (1998) Rethinking the Region

Armstrong and Taylor Regional Economics and Policy

Bryson J., Henry N., Keeble D. and Martin R. (eds) (1999)The Economic Geography Reader, Chichestr: Wiley

Clark G., Feldman M and Gertler M. (2000) The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford: Oxford UP.,

Daniels P. (2001) Human Geography. Issues for the 21st century

Dickens P. (2005) Global Shift, London: Paul Chapman

Gadrey J. (2003), Socio-économie des services, Paris: éditions La Decouverte

Krugman P. (1991) Geography and Trade. Cambridge Mass: MIT Press

Κουρλιούρος, Η., 2001. Διαδρομές στις Θεωρίες του Χώρου: Οικονομικές Γεωγραφίες της Παραγωγής και της Ανάπτυξης. Αθήνα: εκδ. Ελληνικά Γράμματα.

Λαμπριανίδης Λ. (2004). Η επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή ύπαιθρο: η περίπτωση της Ελλάδας. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη.

Lee R. and Wills J. (eds) (1997) Geographies of Economies, London:Arnold.

Λεοντίδου, Λ.(2005) Αγεωγράφητος χώρα: Ελληνικά είδωλα στις επιστημολογικές διαδρομές της Ευρωπαϊκής Γεωγραφίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα

Martinelli F. and Gadrey J. (2006). L' Economia dei Servizi, Bologna: Il Mullino

Πετράκος Γ. και Ψυχάρης Γ. (2004) Περιφερειακή ανάπτυξη στη Ελλάδα, Κριτική: Αθήνα,

Pike, A., Rodríguez-Pose, A. & Tomaney, J. (2006) Local and Regional Development. London and New York, Routledge

Sassen S. (1999) Globalisation and its Discontents

Sheppard E. and Barnes T. A Companion to Economic Geography Blackwell

http://www.europeancitiesmonitor.eu/

Περιοδικά συναφή

· Αειχώρος / Βήμα Κοινωνικών Επιστημών / Γεωγραφίες / Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών / Πόλη και Περιφέρεια / ΤΟΠΟΣ

· Antipode / Environment and Planning / European Planning Studies / European Urban and Regional Studies / International Journal of Urban and Regional Research / Regional Studies

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα και Τετάρτη 2-4 (γραφείο 212).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ up.gif
Οικονομίδης Αναστάσιος     
Θεωρία: 1. Τα πληροφοριακά συστήματα στην ψηφιακή οικονομία και επιχειρήσεις, 2. Η-επιχειρείν και συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο, 3. Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με πληροφοριακά συστήματα, 4. Ηθικά, δεοντολογικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα, 5. Υποδομή Τεχνολογίας Πληροφοριών: Υλικό και λογισμικό, 6. Τηλεπικοινωνίες, Διαδίκτυο και Ασύρματη Τεχνολογία, 7. Νέες Τεχνολογίες: Internet of Things, Smart Cities, Cloud Computing, 5G, Business Analytics, etc. Εργαστήρια: Ανάπτυξη δεξιοτήτων Πληροφορικής για Οικονομολόγους, Γραφικό Περιβάλλον των MS Windows, Διαχείριση Φακέλων και Αρχείων, Πίνακας Ελέγχου, Κοινή χρήση η/υ, Υπηρεσίες Διαδικτύου για Οικονομολόγους, Παγκόσμιος Ιστός, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Αναζήτηση Οικονομικών Στοιχείων, Ασφαλής χρήση υπολογιστή, Επεξεργασία Κειμένου με το MS Word, Διαχείριση Εγγράφων, Μορφοποίηση Κειμένου, Συλλαβισμός, Διαμόρφωση σελίδας, Εκτύπωση Εγγράφου, Στήλες, Στυλ, Σύμβολα, Εικόνες, Σχέδια, Πίνακες, Εφέ Κειμένου, Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου, Βασικές δυνατότητες υπολογιστικών φύλλων, Δημιουργία απλών οικονομικών εφαρμογών με MS Excel.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ up.gif
Μποζίνης Αθανάσιος     
 


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΙΙ up.gif
Ιωαννίδης Δημήτρης     
1 Παράμετροι Πληθυσμού - Είδη Δειγματοληψιών - Στατιστικές Συναρτήσεις
2 Δειγματοληπτικές κατανομές
3 Σημειοεκτιμητές και ιδιότητες τους (Αμερόληπτοι και Ελάχιστης Διακλυμανσης)
4 Διαστήματα Εμπιστοσύνης
5 Έλεγχοι Υποθέσεων
6 Ανάλυση κατηγοριοποιημένων δεδομένων
7 Απλό Γραμμικό Μοντέλο


ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ up.gif
Τζιώνας Ιωάννης     
H κοινή εμπορική πολιτική. Oι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της EK: οι σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς (OHE, GATT, OOΣA, EZEΣ κλπ), η μεσογεική πολιτική, οι σχέσεις με Kύπρο, Tουρκία, οι σχέσεις EOK-AKE- η σύμβαση LOME IV, οι σχέσεις με τα Bαλκάνια και τις χώρες της Kεντρικής και Aνατολικής Eυρώπης (οι νέες συμφωνίες σύνδεσης), οι σχέσεις με τις βιομηχανικές χώρες (HΠA, Iαπωνία, Kαναδά κλπ), οι σχέσεις με την Aσία, τη Λατινική Aμερική κλπ, η διαπλοκή της EΠΣ και της εξωτερικής οικονομικής πολιτικής της EOK.


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ up.gif
Ελευθεριάδης Ιορδάνης