Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών
ΟΕ-Α' Κύκλος Σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] [3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
ΟΕ-Β' Κύκλος Σπουδών
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΟΕ-Κύκλος Β/Ομάδα Α
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΟΕ-Κύκλος Β/Ομάδα Β
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

6ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΟΕ-Κύκλος Β/Ομάδα Α   ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ up.gif
Οικονομίδης Αναστάσιος     

Θεωρία: Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Διακομιστές και Πελάτες Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων, Τεχνολογίες Δικτύων, Ασφάλεια, Ηλεκτρονική Μεταφορά Χρημάτων, Ηλεκτρονικές Πληρωμές, Ψηφιακό Χρήμα, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Δημιουργία Αποτελεσματικής Παρουσίας Προώθησης στο Ίντερνετ και στα κοινωνικά δίκτυα, Λογισμικό για την Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Εργαστήρια: Εισαγωγή στην HTML, Δημιουργία Απλού Εγγράφου HTML, Μορφοποίηση και Στοίχιση Κειμένου, Λίστες, Δημιουργία Συνδέσμων, Χρήση Εικόνων, Γραφικών και Αρχείων Πολυμέσων, Σχεδίαση Θέσεως Ιστού, Πίνακες, Φόρμες, META tags, Δημοσίευση Θέσεως Ιστού, Εξοικείωση με το Dreamweaver, Δημιουργία Ιστοσελίδων στο Dreamweaver Editor, Εισαγωγή / Εξαγωγή Αρχείων, Προσθήκη Εικόνων και Γραφικών στις Ιστοσελίδες, Χάρτες Εικόνων, Κοινόχρηστα Όρια, Πίνακες, Πολυμέσα, Φόρμες, Πλαίσια, Τεχνικές Ελέγχου και Οργάνωσης των περιεχομένων μιας Θέσεως Ιστού, Δημοσίευση Θέσεως Ιστού.
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ up.gif
Βελέντζας Κωνσταντίνος     
Aξιολόγηση:
Mία γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου ή δύο απαλλακτικά test με βαρύτητα 50% το κάθε ένα. Ο φοιτητής για να απαλλαγεί από τις τελικές εξετάσεις θα πρέπει να βαθμολογηθεί στο κάθε test με βαθμό πάνω από πέντε.
Οι φοιτητές που θα εξεταστούν κατά την περίοδο του Ιουνίου του 2015 ή και του Σεπτεμβρίου του 2015, καθώς και στα δύο απαλλακτικά test, και το επιθυμούν, θα μπορούν να δουν το γραπτό τους και να τους εξηγηθεί ο τρόπος βαθμολόγησής τους τις αμέσως δύο επόμενες εβδομάδες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εξέτασης.
Περίγραμμα μαθήματος:
Μαθηματική παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων της νεοκλασικής μικροοικονομικής θεωρίας. Ισορροπία στην αγορά ενός αγαθού. Συνθήκες ευστάθειας κατά Walras και κατά Marshall. Αποτελέσματα μετατοπίσεων καμπυλών ζήτησης και προσφοράς και τρόπος υπολογισμού τους. Διάφορες εφαρμογές. Συναρτήσεις ζήτησης κατά Marshall και κατά Hicks. Αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος. Εξίσωση του Slutsky. Παρουσίαση ιδιοτήτων συναρτήσεων ζήτησης κατά Marshall και Hicks υπό μορφή ελαστικοτήτων. Εμπειρικά υποδείγματα ζήτησης καταναλωτικών αγαθών. Ισορροπία παραγωγού. Συναρτήσεις παραγωγής και κόστους. Το υπόδειγμα της προσφοράς εργασίας.
Βιβλία
- Chacholiades, M. (1990), "Μικροοικονομική Ι", Eκδόσεις Κριτική, Aθήνα.
- Varian, H. (2006), "Μικροοικονομική: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση", Eκδόσεις Κριτική, Aθήνα.
Σημειώσεις
- Βελέντζας, Κ. (2010), "Ελαστικότητες Ζήτησης: Μερικά Βασικά Σημεία", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
- Βελέντζας, Κ. (2010), "Ισορροπία στην Αγορά ενός Αγαθού - Αποτελέσματα Μετατοπίσεων Καμπυλών Ζήτησης και Προσφοράς", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
- Βελέντζας, Κ. (2010), "Καμπύλες Ζήτησης και τα Αποτελέσματα Υποκατάστασης και Εισοδήματος", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
- Βελέντζας, Κ. (2010), "Καμπύλη Engel και Ιδιότητες των Συναρτήσεων Ζήτησης κατά Marshall και Hicks", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
- Βελέντζας, Κ. (2007), "Η Θεωρία της u917 Επιχείρησης", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
- Βελέντζας, Κ. (2007), "Μία Επέκταση του Νεοκλασικού Υποδείγματος: Η Παραδοσιακή Προσέγγιση της Προσφοράς Εργασίας", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
* Οι σημειώσεις του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στο compus.
Εξεταστέα ύλη: Οι φοιτητές του ΣΤ’ και Η’ εξαμήνου που θα επιλέξουν το μάθημα «ΕιδικάΘέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας», κατά τις εξεταστικές περιόδους του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου του 2015, θα εξεταστούν στις εξής θεματικές ενότητες:
[1]. «Ελαστικότητες Ζήτησης: Μερικά Βασικά Σημεία»,
[2]. «Ισορροπία στην Αγορά ενός Αγαθού - Αποτελέσματα Μετατοπίσεων Καμπυλών Ζήτησης και Προσφοράς»,
[3]. «Αποτελέσματα Υποκατάστασης και Εισοδήματος»,
[4]. «Σχετικά με τις Καμπύλες Ζήτησης και τα Αποτελέσματα Υποκατάστασης και Εισοδήματος»,
[5]. «Καμπύλη Engel και Ιδιότητες των Συναρτήσεων Ζήτησης κατά Marshall και κατά Hicks»,
[6]. «Η Θεωρία της Επιχείρησης» και
[7]. «Μία Επέκταση του Νέοκλασικού Υποδείγματος: Η Παραδοσιακή Προσέγγιση της Προσφοράς Εργασίας».


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ up.gif
Παναγιωτίδης Θεόδωρος    Παντελίδης Θεολόγος    Φουντάς Στυλιανός     
Σκοπός του μαθήματος:
Το μάθημα αναλύει διάφορα οικονομετρικά μοντέλα χρονοσειρών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρική ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια του οικονομετρικού προγράμματος Eviews. Πολλές από τις διαλέξεις θα πραγματοποιούνται σε εργαστήριο υπολογιστών προκειμένου οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την χρήση του Eviews.
Εξέταση μαθήματος:
Οι φοιτητές θα παραδώσουν υποχρεωτικά τρεις εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Φοιτητής που δεν θα παραδώσει κάποια από τις εργασίες δεν θα μπορεί να περάσει το μάθημα. Οι τελικές εξετάσεις θα διεξαχθούν σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από τη γραμματεία του Τμήματος. Οι τελικές εξετάσεις θα αποτελούνται από τρεις ομάδες θεμάτων. Φοιτητής που δεν θα καταφέρει να βαθμολογηθεί με τουλάχιστον δύο στα δέκα (2/10) και στις τρεις ενότητες των γραπτών εξετάσεων δεν θα μπορεί να περάσει το μάθημα.
Βαθμολογία:
- 30% από τις 3 εργασίες (10% η κάθε εργασία)
- 70% τελικές εξετάσεις
Διδακτικές Ενότητες:
Ενότητα 1:
- MA, AR και ARMA μοντέλα. Ιδιότητες, επιλογή μοντέλου, impulse response analysis.
- VAR μοντέλα. Ιδιότητες, επιλογή μοντέλου, αιτιότητα κατά Granger, impulse response analysis.
- Προβλέψεις με μοντέλα χρονοσειρών.
- Οικονομετρικές μέθοδοι εξέτασης ύπαρξης οικονομικής σύγκλισης.
Ενότητα 2:
- Διαχρονική ομαδοποίηση διαστρωματώσεων: Απλές μέθοδοι με δεδομένα πάνελ.
- Προχωρημένες μέθοδοι: Εκτίμηση σταθερών επιδράσεων (Fixed Effects), Μοντέλο τυχαίων επιδράσεων (Random Effects).
- Ασκήσεις με υπολογιστή.
Ενότητα 3:
- Χρησιμότητα των υποδειγμάτων ARCH.
- Μονομεταβλητά υποδείγματα ARCH, GARCH και GARCH-M.
- Ιδιότητες του υποδείγματος GARCH(1,1).
- Μη συμμετρικά υποδείγματα GARCH: Τα υποδείγματα EGARCH και TARCH.
- Πολυμεταβλητά υποδείγματα GARCH: Τα υποδείγματα VECH, diagonal VECH, και BEKK.
Διανεμόμενα συγγράμματα:
1. Δημελή Σ. Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών, Εκδόσεις:
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΕ
2. Συριόπουλος Κ., Δ.Θ. Φίλιππας Οικονομετρικά Υποδείγματα και Εφαρμογές με το Eviews, Εκδόσεις: Ε.& Δ.ΑΝΙΚΟΥΛΑ-Ι.ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ
Άλλα συγγράμματα (διαθέσιμα στην βιβλιοθήκη):
1. Wooldridge, J.M. (2013), Εισαγωγή στην Οικονομετρία, εκδόσεις Παπαζήση.
2. Brooks, C. (2014), Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press.
3. Gujarati, D., Basic Econometrics, McGraw-Hill, 4th edition, 2003
4. Kennedy, P., A guide to Econometrics, MIT Press, 4th edition, 1998
5. Judge, G., C. Hill, W. Griffiths, Learning and Practicing Econometrics, Wiley, 1993.


ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ(ΚΑΠ) up.gif
Κατρανίδης Στυλιανός     
 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-αγγλικά up.gif
Χριστοπούλου Ρεβέκκα     
Objective of the Course
This course is an introduction to health economics. It covers elementary concepts and selected topics in the field. Its objective is to help students develop an understanding of the relevance of economic concepts to the health care sector, and the role of economic factors in the development of public policy concerning health and health care.
Prerequisites
No formal prerequisites, but an understanding of intermediate microeconomics and introductory econometrics is assumed.
Course Contents
A tentative list of topics that will be covered in the course is as follows:
- The demand for health and health care
- The Grossman model
- Health insurance
- Role of government in the provision of health care
- Risky health behaviors
Course Material
Journal articles (will be uploaded on CoMPUs); Powerpoint lecture slides (will be uploaded on CoMPUs); No specified text book – the library has a collection of books on health Teaching Methods
Lectures and Workshops economics which you can consult
Assessment Methods
- Midterm examination – 30%
- Final examination – 30%
- Presentation(s) at class – 20%
Attendance and participation in class discussion – 20%
Language of Instruction
English
Course Schedule
Every Monday (2-4pm) and every Wednesday (4-6pm)


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ EΛΛAΔA ΚΑΙ E.Ε. up.gif
Λαμπριανίδης Λόης     
Θεματικές ενότητες Διαλέξεων 2014-2015
1. Περιφερειακές ανισότητες - Θεωρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης
2. Περιφερειακή Πολιτική: έννοιες, μέσα / Έννοια προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης
3. Περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα
4. Η έννοια της ολοκλήρωσης – Σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων κρατών/ Πολιτικές θεωρίες της ενοποίησης
5. Αίτια ίδρυσης της Ε.Ε. / Διευρύνσεις της Ε.Ε. – Διεύρυνση προς Ανατολική Ευρώπη/ Νέα Μέλη
6. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε - Όργανα της Ε.Ε./ Όργανα Περιφερειακής Πολιτικής (ΕΤΠΑ)
7. Ε.Ε. και Ελλάδα
8. Ανισότητες μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε.: εξέλιξη βασικών μεγεθών
9. Περιφερειακές ανισότητες στην Ε.Ε: σύγκλιση ή απόκλιση
10. Η Περιφερειακή Πολιτική στην Ε.Ε.: κερδισμένοι και χαμένοι
11. Μεγάλα προγράμματα της Ε.Ε. (ΜΟΠ, ΚΠΣ, Leader, Interreg κλπ)/ Τι είναι το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) - Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), τα Επιχειρησιακά προγράμματα (ΠΕΠ, κλπ) διαδικασία σύνταξής τους
2-3 μαθήματα από προσκεκλημένους εισηγητές ειδικούς στο αντικείμενο
ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ι. Βιβλία μαθήματος:
Ανδρικοπούλου Ελένη –Καυκαλάς Γρηγόρης (επιμ.) Ο νέος Ευρωπαϊκός χώρος: Η διεύρυνση και η γεωγραφία της Ευρωπαϊκής ανάπτυξης, Θεμέλιο: Αθήνα, σσ. 19-129, 185-212, 339-380
ή
Καμχής Μάριος (2007) Η ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου, Κριτική: Αθήνα
ΙΙ. Επιπρόσθετα
1. Ευρωπαϊκή Ένωση - Περιφερειακή Πολιτική (2007) Αναπτυσσόμενες περιφέρειες, αναπτυσσόμενη Ευρώπη: Τέταρτη έκθεση για την οικονομική & κοινωνική συνοχή http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion4/pdf/4cr_el.pdf
2. Σημειώσεις φοιτητών από τα μαθήματα (π.χ. περιφερειακή πολιτική, αίτια ίδρυσης ΕΕ, μορφές ολοκλήρωσης)
3. Άρθρα/Φυλλάδια που θα μοιραστούν στο μάθημα


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠEPIΦEPEIAKH OIKONOMIKH up.gif
Λαμπριανίδης Λόης     
Βοηθήματα για το μάθημα:
Bαabbie E. (2011) Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Κριτική: Αθήνα
ή
Λαμπριανίδης Λ. (2011) Επενδύοντας στη φυγή: Η διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα την εποχή της παγκοσμιοποίησης Κριτική: Αθήνα
Θα διανεμηθεί και φάκελος με επιλεγμένα άρθρα
Το μάθημα εξετάζεται με μια εργασία την οποία εκπονεί ο/η φοιτητής/τρια
Προϋπόθεση για παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε ένα συναφές μάθημα (δηλ. Περιφερειακή Οικονομική Ι, ή Περιφερειακή Οικονομική ΙΙ, ή Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα και στην ΕΕ).
Η Ερευνητική Εργασία είναι ατομική ή το πολύ συνεργασία 2 ατόμων. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η απόκτηση της ικανότητας διερεύνησης θεωρητικών ζητημάτων και της σύνταξης επιστημονικού κειμένου με μορφή επιστημονικής μονογραφίας που να ικανοποιεί τα κριτήρια επιστημονικής δημοσίευσης από την άποψη της δομής, της επιχειρηματολογίας, των βιβλιογραφικών αναφορών και συναφών ακαδημαϊκών κριτηρίων.
Το θέμα προσδιορίζεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα εντός των 2 πρώτων εβδομάδων του εξαμήνου. Για τη διευκόλυνση της επιλογής θεμάτων διανέμεται ενδεικτικός κατάλογος θεμάτων που μπορούν να αναλάβουν οι φοιτητές/τριες. Η επίβλεψη θέματος συνεπάγεται συνεργασία του διδάσκοντα με τους φοιτητές/τριες σε συνεχή βάση. Η συνεργασία έχει το νόημα της επικοινωνίας και μπορεί να αναφέρεται σε ανταλλαγή και σχολιασμό προσχεδίων της εργασίας, υπόδειξη βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών, συζήτηση σε ώρες γραφείου, κ.ά.
Η έκταση του κειμένου που θα παραδοθεί είναι της τάξης των 8-9.000 λέξεων (περίπου 30 σελίδες) και περιλαμβάνει επιπλέον βιβλιογραφία, χάρτες και παραρτήματα με στατιστικά στοιχεία κλπ. σύμφωνα με τις ανάγκες του θέματος. Περίληψη 250 λέξεων
Ο φοιτητής/τρια θα παρουσιάσει στη διάρκεια των μαθημάτων με μορφή διάλεξης τα βασικά σημεία της εργασίας του/της και απαντά στις ερωτήσεις του διδάσκοντα και συμφοιτητών/τριών του/της.
Η εργασία κατατίθεται το αργότερο μια εβδομάδα μετά το τέλος των εξετάσεων του εξαμήνου. Η βαθμολόγηση της εργασίας προϋποθέτει την προηγούμενη κατάθεση της εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.


ΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ-αγγλικά up.gif
Μουρμούρας Ιωάννης     
O σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να αναλύσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ασκείται η οικονομική πολιτική στα πλαίσια μιας νομισματικής ένωσης με έμφαση στη ζώνη του ευρώ. Εξετάζονται τα όρια της ενιαίας νομισματικής πολιτικής, τα επιχειρήματα υπέρ μιας αποκεντρωμένης δημοσιονομικής πολιτικής καθώς και ο διεθνής ρόλος του ευρώ. Προβλέπονται επίσης παρουσιάσεις σεμιναριακών εργασιών με θέματα όπως η διπλή κρίση δημοσίου χρέους – τραπεζών στην ΟΝΕ, το ευρωομόλογο, η τραπεζική ένωση, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο κλπ.