Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

8ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής   


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 
[1] ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ (ΠΛ0608)Δασίλας Απόστολος
Τσόπογλου Σταύρος
[2] ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) (ΠΛ0824)Βαζακίδης Αθανάσιος
Σταυρόπουλος Αντώνιος
[3] ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΠΛ0610-2)Φουληράς Παναγιώτης
[4] ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ (ΠΛ0827-1)Σακελλαρίου Ηλίας
[5] ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΛ0416)Νικολαΐδης Ιωάννης
Στειακάκης Εμμανουήλ
[6] ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΠΛ0815)Δριτσάκης Νικόλαος
[7] ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΠΛ0724)Γεωργιάδης Χρήστος
Στειακάκης Εμμανουήλ
[8] ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ (ΠΛ0605)Φουληράς Παναγιώτης
[9] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ (ΠΛ0609)Κατσούλη-Κάτου Ελένη
[10] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΔΤ4503)Ταμπούρης Ευθύμιος
[11] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΛ0807)Βλαχοπούλου Μάρω
Φούσκας Κωνσταντίνος
[12] ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΠΛ0809)Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
[13] ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (ΠΛ0828)Σακελλαρίου Ηλίας
[14] ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΠΛ0806)Ρεφανίδης Ιωάννης
[15] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΛ0816)Γεωργιάδης Χρήστος
[16] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΛ0730)Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
[17] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΛ0823)Ευαγγελίδης Γεώργιος
[18] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (ΠΛ0614)Παπαναστασίου Δημήτριος
Ρουμελιώτης Μάνος
[19] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (ΠΛ0729)Γεωργιάδης Χρήστος
[20] ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΛ0829)Στεφανίδης Γεώργιος
[21] ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΛ0620)Βαζακίδης Αθανάσιος
Σταυρόπουλος Αντώνιος
[22] ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (ΠΛ0720)Παπαναστασίου Δημήτριος
ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ (ΠΛ0608) up.gif
Δασίλας Απόστολος    Τσόπογλου Σταύρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος «Αγορά Χρήματος-Κεφαλαιαγορές» είναι:
1. Η παρουσίαση και η ανάλυση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου ως και η δημιουργία-διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων σ' αυτές.
2. Συγκεκριμένα εξετάζεται ο θεσμικός χαρακτήρας των αγορών Χρήματος & Κεφαλαίου, το θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας τους, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρονται, οι μέθοδοι εκτίμησης της αξίας/απόδοσης αυτών των προϊόντων και οι τρόποι αντιστάθμισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου.
3. Ευχέρεια χρήσης εφαρμογών λογισμικού, τύπου "φύλλων εργασίας" (spreadsheets)", για την κατασκευή βάσεων δεδομένων με τιμές και αποδόσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων στις Αγορές Χρήματος &Κεφαλαίου, την στατιστική επεξεργασία αυτών την δημιουργία χαρτοφυλακίου επενδύσεων και την χρήση μοντέλων αριστοποίησης (κινδύνου-κέρδους).
Περιεχόμενο μαθήματος
1. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Χ-Ο) ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
3. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΤΙΜΗΣ) ΤΟΥΣ
4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΤΙΜΗΣ) ΤΟΥΣ
5. ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
6. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ Χ-Ο ΚΙΝΔΥΝΟΥ (HEDGING)
7. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Αξιολόγηση φοιτητών
1. Συμμετοχή στην διαδικασία του
μαθήματος και των ασκήσεων  20%
2. ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Διαχείριση Χαρτοφυλακίου)* 80%
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 100%
*Δημιουργία και διαχείριση Χαρτοφυλακίου (3 μετοχές, 3 Αμοιβαία Κεφάλαια, 1 Κρατικό Ομόλογο) για συγκεκριμένο επενδυτή.
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Θωμαδάκης, Σταύρος; Ξανθάκης, Μανώλης. Αγορές χρήματος & κεφαλαίου : θεωρία και πράξη.  Αθήνα : Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, c2011.
- Σπύρου, Σπύρος Ι. Αγορές χρήματος & κεφαλαίου. Αθήνα : Εκδόσεις Γ. Μπένου, 2013.
Συμπληρωματικό υλικό
Χρήση δικτυακών Βάσεων Χρηματιστηριακών Δεδομένων. (ase.gr, bankofgreece.gr, naftemporiki.gr, finance.yahoo.com, federalreserve.gov)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) (ΠΛ0824) up.gif
Βαζακίδης Αθανάσιος    Σταυρόπουλος Αντώνιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα Κοστολόγηση στοχεύει:στην εξοικείωση και κατανόηση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες του κόστουςστην κατανόηση του περιεχομένου και του τρόπου λειτουργίας της 9ης ομάδας του ΕΓΛΣ
στην καταχώρηση εγγραφών σε βιβλία Γ' κατηγορίας σύμφωνα με την 9η ομάδαστις εφαρμογές κοστολόγησης με χρήση προγράμματος σε Η/Υ
Περιεχόμενο μαθήματος
Διάκριση μεταξύ χρηματοοικονομικής, διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης. Προϋπολογιστικός έλεγχος, προϋπολογισμοί. Βασικές έννοιες κοστολόγησης. Πορεία κοστολόγησης προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Ανάλυση και λειτουργία των λογαριασμών της ομάδας 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. Σύνταξη φύλλων μερισμού. Παραδείγματα κοστολόγησης έτοιμων προϊόντων, ημιτελών υποπροϊόντων και ελλειμμάτων. Αποτίμηση προϊόντων, ενημέρωση καρτελών προϊόντα σε τρίτους. Ποσοτική και κατ' αξίαν διακίνηση από την πρώτη ύλη μέχρι το έτοιμο προϊόν. Προϋπολογιστικό κόστος παραγωγής. Μηνιαία και ετήσια κοστολόγηση με παραδείγματα. Όλες οι ασκήσεις λύνονται στο εργαστήριο με τη χρήση προγράμματος σε Η/Υ.
Αξιολόγηση φοιτητών
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Καραγιάννης, Δημήτρης Ι; Καραγιάννη, Αικατερίνη Δ; Καραγιάννης, Ιωάννης Δ..Κοστολόγηση με την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ., μηνιαία κοστολόγηση, ετήσια κοστολόγηση, διακίνηση αποθήκης : στην πράξη. Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 2009.
- Garrison, Ray H; Noreen, Eric W. Διοικητική λογιστική. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2005.
Συμπληρωματικό υλικόΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΠΛ0610-2) up.gif
Φουληράς Παναγιώτης     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Κατανόηση σε βάθος του τρόπου λειτουργίας βασικών πρωτοκόλλων επιπέδων μεταφοράς και εφαρμογής, και δημιουργία δικτυακών εφαρμογών με Sockets API. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και παρακολούθηση δικτύων με σχετικά εργαλεία σε μορφή λογισμικού.
Περιεχόμενο μαθήματος
Το επίπεδο μεταφοράς. Λεπτομερής εξέταση του τρόπου λειτουργίας του TCP και των διαφόρων παραλλαγών του, καθώς και σημαντικών πρωτοκόλλων στο επίπεδο εφαρμογής. Πώς λειτουργεί ένας δρομολογητής και τα βασικά πρωτόκολλα δρομολόγησης. ΝΑΤ και εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN). Παραδείγματα. Προγραμματισμός δικτυακών εφαρμογών με το Sockets API - παραδείγματα σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. Παρακολούθηση δικτύου και παραδείγματα με το Wireshark.  Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS) - IntServ και DiffServ. Προσομοίωση δικτύων με διαδεδομένους δικτυακούς προσομοιωτές (π.χ., OMNeT++, OPNET). Προγραμματισμός απλού παρακολουθητή δικτύου (Sniffer). Το Απλό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Δικτύου (SNMP).
Αξιολόγηση φοιτητών
Ατομική Εργασία (περιλαμβάνει προγραμματισμό). Παρουσιάσεις επιλεγμένων θεμάτων.
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Φουληράς, Παναγιώτης Ε. Δίκτυα υπολογιστών : μια πρακτική προσέγγιση.  Θεσσαλονίκη : Ζυγός, 2009.
- Comer, Douglas. Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών . Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2014.
Συμπληρωματικό υλικό
Εργαλεία παρακολουθήσεως και προσομοιώσεως Δικτύων Η/Υ, καθώς και επιστημονικά άρθρα, κλπ, διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφήΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ (ΠΛ0827-1) up.gif
Σακελλαρίου Ηλίας     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής θα μπορεί να (α) κατανοεί τις έννοιες και το θεωρητικό υπόβαθρο τους που αφορούν τους μεταγλωττιστές γλωσσών προγραμματισμού (β)  γνωρίζει τεχνικές και αλγορίθμους που αφορούν τα στάδια ενός μεταγλωττιστή (λεκτική, συντακτική, σημασιολογική ανάλυση και παραγωγή κώδικα) (γ) αναπτύξει ένα μικρού μεγέθους Ο φοιτητής θα μπορεί να (α) κατανοεί τις έννοιες και το θεωρητικό υπόβαθρο τους που αφορούν τους μεταγλωττιστές γλωσσών προγραμματισμού (β)  γνωρίζει τεχνικές και αλγορίθμους που αφορούν τα στάδια ενός μεταγλωττιστή (λεκτική, συντακτική, σημασιολογική ανάλυση και παραγωγή κώδικα) (γ) αναπτύξει ένα μικρού μεγέθους μεταγλωττιστή με τη χρήση καθιερωμένων εργαλείων.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή στους μεταγλωττιστές και στη σχεδίαση μεταγλωττιστών. Λεκτική ανάλυση (Αυτόματα, Κανονικές εκφράσεις, Λεκτική Ανάλυση με την χρήση του εργαλείου FLEX), Συντακτική Ανάλυση (Γραμματικές, Συντακτική Ανάλυση από-πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω, LL και LR συντακτικοί αναλυτές, Συντακτική ανάλυση με το εργαλείο BISON, Διαχείριση Πίνακα Συμβόλων Πληροφορία που αποθηκεύεται στον Πίνακα Συμβόλων, Δομές Δεδομένων), Σημασιολογική ανάλυση (Έλεγχοι κατά την Σημασιολογική Ανάλυση, Έλεγχος τύπων, Ανάλυση κατευθυνόμενη από τη Σύνταξη), Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα (Μετάφραση κατευθυνόμενη από την Σύνταξη, Ενδιάμεσες Γλώσσες), Παραγωγή Τελικού Κώδικα (Θέματα και Τεχνικές, Διαχείριση Μνήμης).
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές Εξετάσεις  (100%), Προαιρετικές Εργασίες (20%) με θέμα την κατασκευή ενός απλού μεταγλωττιστή χρησιμοποιώντας καθιερωμένα εργαλεία.
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Aho, Alfred V; Αλεφραγκής, Π. (Παναγιώτης Σπ.). Μεταγλωττιστές : αρχές, τεχνικές & εργαλεία .  Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, c2011.
- Scott, Michael Lee. Πραγματολογία των γλωσσών προγραμματισμού.  Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2009.
- Λάζος, Κωνσταντίνος Ε; Κατσαρός, Παναγιώτης Θ; Καραΐσκος, Ζαφείρης Κ. Μεταγλωττιστές γλωσσών προγραμματισμού : θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη : Π. Κατσαρός, 2004.
Συμπληρωματικό υλικό
Flex Manual, Fast Lexical Analyser (http://flex.sourceforge.net/)
Bison Manual, GNU Parser Generator http://www.gnu.org/software/bison/ (http://compus.uom.gr/INF139/index.php)ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΛ0416) up.gif
Νικολαΐδης Ιωάννης    Στειακάκης Εμμανουήλ     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο εφαρμογής των αρχών και δραστηριοτήτων του μάνατζμεντ στη λειτουργία της παραγωγής, καθώς επίσης η κατανόηση του ρόλου και της σημασίας της λειτουργίας της παραγωγής, τόσο σε μεταποιητικές όσο και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Περιεχόμενο μαθήματος
Η λειτουργία της παραγωγής – Σχέση με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης – Διαφορές ανάμεσα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,
Χρήση τεχνολογιών της πληροφορικής στη λειτουργία της παραγωγής – Συστήματα CAD (Computer Aided Design) και CAM (Computer Aided Manufacturing) – Ευέλικτα βιομηχανικά συστήματα – Ολοκληρωμένη βιομηχανική παραγωγή – Ρομποτική τεχνολογία,
Ζήτηση και παραγωγική δυναμικότητα – Μέθοδοι πρόβλεψης ζήτησης – Αξιολόγηση των προβλέψεων – Τρόποι αντιμετώπισης των μεταβολών της ζήτησης,
Χωροταξικός σχεδιασμός – Μέθοδοι διακίνησης υλικών – Ελαχιστοποίηση του κόστους διακίνησης υλικών – Σχεδίαση χωροταξίας εργοστασίου με τη βοήθεια Η/Υ,
Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής – Προσδιορισμός μεγέθους παρτίδας παραγωγής – Κατανομή εργασιών σε μέσα παραγωγής – Προγραμ. εκτέλεσης εργασιών,
Προγραμματισμός απαιτήσεων υλικών MRP (Material Requirements Planning) – Το σύστημα MRP II (Manufacturing Resources Planning) – Η φιλοσοφία Just in Time – Η τεχνική Kanban – Το σύστημα της Βελτιστοποιημένης Τεχνολογίας Παραγωγής OPT.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Δημητριάδης, Σωτήριος Γ; Μιχιώτης, Αθανάσιος Ν. Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων : βασικές θεωρητικές αρχές και εφαρμογές στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Αθήνα : Κριτική, 2007.
- Παππής, Κώστας Π. Διοίκηση παραγωγής : ο σχεδιασμός παραγωγικών συστημάτων.  Αθήνα : Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, c2008.
Συμπληρωματικό υλικό
Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής
Λ. Λιαρμακόπουλος
Αγραφιώτου Χρυσούλα, Αθήνα, 2010, ISBN: 960-91327-0-7
Διοίκηση Παραγωγής, Βασικές αρχές του προγραμματισμού και της ρύθμισης παραγωγής
S. Kiener, N. Maier-Scheubeck, R. Obermaier, M. Weib
Προπομπός, Αθήνα,ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΠΛ0815) up.gif
Δριτσάκης Νικόλαος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να διερευνήσει τις έννοιες της στασιμότητας και της συνολοκλήρωσης των χρονικών σειρών, καθώς και τον προσδιορισμό των σχέσεων αιτιότητας χρησιμοποιώντας πραγματικά στοιχεία από την οικονομία και τη διοίκηση.
Περιεχόμενο μαθήματος
Στασιμότητα
Εισαγωγή
Βασικές έννοιες (Χρονική σειρά, Στοχαστική διαδικασία, Λευκός θόρυβος, Τυχαίος περίπατος, Στοχαστική και Προσδιοριστική τάση, Ολοκληρωμένη χρονική σειρά)
Κίβδηλες παλινδρομήσεις (Spurious regressions)Στασιμότητα των χρονικών σειρώνΈλεγχοι της στασιμότητας (Γραφικές παραστάσεις)
Διαδικασία των συντελεστών αυτοσυσχέτισης
Μοναδιαία ρίζα
Έλεγχοι της μοναδιαίας ρίζας
Ο έλεγχος των Dickey - Fuller (DF)
Ο επαυξημένος έλεγχος των Dickey - Fuller (ΑDF)
Επιλογή του αριθμού των χρονικών υστερήσεων
Ο έλεγχος των Phillips-Perron
Συνολοκλήρωση
Έννοιες και ορισμοί
Έλεγχοι της συνολοκλήρωσης
Έλεγχος των Engel - Granger
Έλεγχος του Johansen
Υποδείγματα διόρθωσης λαθών
Εκτίμηση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών
Αιτιότητα
Έννοιες και ορισμοί
Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger
Αξιολόγηση φοιτητών
(Ατομική Εργασία + Test προόδου 50% τελικού βαθμού) και Γραπτή Εξέταση στο τέλος του μαθήματος (50% τελικού βαθμού).
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Δημέλη, Σοφία Π. Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Αθήνα : Εκδόσεις ΟΠΑ, 2013.
- Συριόπουλος, Κώστας; Φίλιππας, Διονύσης Θ. Οικονομετρικά υποδείγματα και εφαρμογές με το EViews : χρηματοοικονομική, μακροοικονομική, καινοτομία, μάρκετινγκ, ανάλυση επιβίωσης. Θεσσαλονίκη : Ανικούλα, 2010.
Συμπληρωματικό υλικόΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΠΛ0724) up.gif
Γεωργιάδης Χρήστος    Στειακάκης Εμμανουήλ     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι στόχοι του συγκεκριμένου μαθήματος είναι: α) Εξοικείωση των φοιτητών με τις εικονικές επιχειρήσεις και γενικότερα την επιχειρηματική δραστηριότητα στην ψηφιακή οικονομία.β) Απόκτηση γνώσεων που αφορούν στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τις εικονικές επιχειρήσεις.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή στην έννοια της εικονικής επιχείρησης (ανάλυση του όρου «εικονική επιχείρηση», εισαγωγή στη σχέση εικονικής επιχείρησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών)Διαχείριση γνώσης και εικονικές κοινότητες  (τύποι εικονικών κοινοτήτων, οικονομία και εικονικές κοινότητες, συμμετοχικός Ιστός, στάδια ανάπτυξης των εικονικών κοινοτήτων) Επιχειρηματικότητα και εικονική επιχείρηση (ανάλυση του όρου «επιχειρηματικότητα» - τρόποι ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, πηγές οικονομικής ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας)Ηλεκτρονικές δημοπρασίες (μορφές ηλεκτρονικής δημοπρασίας, νέες τεχνολογίες και ηλεκτρονικές δημοπρασίες, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα online δημοπρασιών)Μελέτες περιπτώσεων εικονικών επιχειρήσεων (επιτυχημένες περιπτώσεις εικονικών επιχειρήσεων, λόγοι ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας).
Αξιολόγηση φοιτητών
Υποχρεωτική εργασία
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Δουκίδης, Γεώργιος Ι. Καινοτομία, στρατηγική, ανάπτυξη και πληροφοριακά συστήματα. Αθήνα : I. Σιδέρης, 2011.
- White, Margaret A. (Margaret Alice); Bruton, Garry D; Καλογήρου, Γιάννης; Πρωτόγερου, Αιμιλία; Κωνσταντέλου, Αναστασία. Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Αθήνα : Κριτική, 2010.
Συμπληρωματικό υλικό
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό ΕμπόριοD. ChaffeyΚλειδάριθμος, Αθήνα, 2008, ISBN: 978-960-461-171-3Knowledge Management and Virtual OrganizationsY. MalhotraIdea Group Publishing, Hershey, USA, 2000, ISBN: 1-878289-73-XΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ (ΠΛ0605) up.gif
Φουληράς Παναγιώτης     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής θα μπορεί (α) να εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις ευχρηστίας και τις βασικές έννοιες επικοινωνίας ανθρώπου και υπολογιστή, (β) να μάθει τις βασικές τεχνικές, διαδικασίες, μοντέλα, κανόνες και πρότυπα ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης της διεπιφάνειας χρήσης, (γ) να αποκτήσει εμπειρίες από την εφαρμογή των παραπάνω γνώσεων σε εργαστηριακές συνθήκες.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή (Βασικές έννοιες, Η σημασία της Διεπιφάνειας Χρήστη)
Θεωρητική θεμελίωση (Γνωσιακά μοντέλα, Αισθητήρια αντίληψη, Προσοχή και μνήμη, Οργάνωση γνώσης)
Συσκευές και Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης (Είσοδος/έξοδος δεδομένων, Στυλ αλληλεπίδρασης, Παραθυρικά συστήματα, Πολυμέσα & εικονική πραγματικότητα, Συστήματα συνεργασίας, Προσαρμοστικά διαδραστικά συστήματα, Συστήματα ΑΜΕΑ, Οπτικοποίηση πληροφορίας)
Ανάλυση και σχεδιασμός διαδραστικών συστημάτων (Μέθοδοι προσανατολισμένες στο χρήστη, Τεχνική ΗΤΑ, Μοντέλα GOMS)
Κανόνες ευχρηστίας
Οδηγίες σχεδιασμού
Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων (Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων (STD), Μέθοδοι περιγραφής διαλόγου (UAN))
Γρήγορη πρωτοτυποποίηση και σχετικά εργαλεία ανάπτυξης.
Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων (Αναλυτικές μέθοδοι (Ανάλυση πληκτρολογήσεων (KLM), Γνωστικό περιδιάβασμα, Ευρετική αξιολόγηση, Έλεγχος συμβατότητας), Πειραματικές μέθοδοι, Διερευνητικές μέθοδοι, Αρχές κατασκευής ερωτηματολογίων, Τεχνικές στατιστικής επεξεργασίας και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης)
Μελέτες περιπτώσεων ανάπτυξης και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων
Κανόνες ευχρηστίαςΟδηγίες σχεδιασμούΑνάπτυξη διαδραστικών συστημάτων (Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων (STD), Μέθοδοι περιγραφής διαλόγου (UAN))
Γρήγορη πρωτοτυποποίηση και σχετικά εργαλεία ανάπτυξης. Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων (Αναλυτικές μέθοδοι (Ανάλυση πληκτρολογήσεων (KLM), Γνωστικό περιδιάβασμα, Ευρετική αξιολόγηση, Έλεγχος συμβατότητας), Πειραματικές μέθοδοι, Διερευνητικές μέθοδοι, Αρχές κατασκευής ερωτηματολογίων, Τεχνικές στατιστικής επεξεργασίας και μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης) Μελέτες περιπτώσεων ανάπτυξης και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις   60%
Εργαστηριακές εργασίες  40%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Αβούρης, Νικόλαος Μ. Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή. Αθήνα : Δίαυλος, 2000.
- Dix, Alan; Γκαγκάτσιου, Ε. (Ελένη); Μανιτσάρης, Αθανάσιος; Μαυρίδης, Ι. (Ιωάννης). Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή. Αθήνα : Μ. Γκιούρδας, 2007.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.
• Α. Dix, J. Finlay, G. Abowd, R. Beale, Human-Computer Interaction, Prentice Hall, 2003 (3rd Ed.).
• J. Preece et al., Human-Computer Interaction, Addison-Wesley, 1994
• D. Hix, H.R.Hartson, Developing User InterfaceΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ (ΠΛ0609) up.gif
Κατσούλη-Κάτου Ελένη     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
(α) Να κατανοούν τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης
(β) Να αναγνωρίζουν τις βασικές θεωρίες της Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης
(γ) Να εφαρμόζουν τις μεθοδολογίες της Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης σε πραγματικές περιπτώσεις
(δ) Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης σε λήψη αποφάσεων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της όσο και χωριστά στα κράτη-μέλη που την απαρτίζουν
Περιεχόμενο μαθήματος
- Θεωρία της οικονομικής ολοκλήρωσης (μορφές, στάδια, θεωρία των τελωνιακών ενώσεων, επιδράσεις από τη δημιουργία της κοινής αγοράς)
- Ίδρυση και επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιστορία, θεσμοί, όργανα)
- Ευρωπαϊκές πολιτικές και τα προβλήματά τους (μακροοικονομικές πολιτικές – προϋπολογισμός, ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα, περιφερειακή πολιτική, εξωτερικές σχέσεις, μικροοικονομικές πολιτικές, κοινή αγροτική πολιτική, κοινωνική πολιτική)
- Μέτρηση των αποτελεσμάτων από την ενσωμάτωση
- Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο υπόλοιπος κόσμος
Αξιολόγηση φοιτητών
Τελικές γραπτές εξετάσεις  100%
Εναλλακτικά
-Δύο τμηματικές πρόοδοι  100%
-Εργασία (προαιρετική)
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Κατσούλη-Κάτου, Ελένη. Οικονομική ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Θεσσαλονίκη : Ζυγός, 2007.
- Μάρδας, Δημήτρης. Από την ΕΟΚ στην ΕΕ.  Θεσσαλονίκη : Ζυγός, 2013.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματοςΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΔΤ4503) up.gif
Ταμπούρης Ευθύμιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών και τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσα από την εκπόνηση μιας ή περισσοτέρων εργασιών.
Περιεχόμενο μαθήματος
Χρήση τεχνολογιών αιχμής και σύνδεση κυβερνητικών πληροφοριακών υποδομών ψηφιακά για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, την εξοικονόμηση πόρων και την αναβάθμιση των υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Εξετάζεται το τεχνολογικό και οργανωσιακό υπόβαθρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς οι τάσεις που επικρατούν διεθνώς και ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτονται περιοχές όπως η παροχή δημόσιων υπηρεσιών, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μιας στάσης, η διαλειτουργικότητα, η ηλεκτρονική συμμετοχή και τα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα με χρήση τεχνολογιών αιχμής, π.χ. συνδεδεμένα ανοικτά δεδομένα.
Αξιολόγηση φοιτητών
50% γραπτή τελική εξέταση και 50% εργασία
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Αποστολάκης, Ιωάννης Α; Λουκής, Ευριπίδης; Χάλαρης, Ι. (Ιωάννης). Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση : οργάνωση, τεχνολογία και εφαρμογές. Αθήνα : Παπαζήσης, 2008.
- Πομπόρτσης, Ανδρέας Σ. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) : ο μετασχηματισμός των λειτουργιών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης στην ψηφιακή εποχή : ανάλυση, σχεδιασμός, εφαρμογές, διαχείριση, βέλτιστες πρακτικές.  Εκδόσεις Τζιόλα, c2005.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις μαθήματοςΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΛ0807) up.gif
Βλαχοπούλου Μάρω    Φούσκας Κωνσταντίνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Η κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με:
α) τη στρατηγική και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν από άποψη επιχειρησιακή, τεχνολογική και συνθηκών αγοράς και περιβάλλοντος.
β) επιχειρησιακές εφαρμογές του Ηλεκτρονικού/ Κινητού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού / Κινητού Επιχειρείν με την παρουσίαση και ανάλυση βέλτιστων πρακτικών και μελετών περιπτώσεων σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους.
Περιεχόμενο μαθήματος
Στρατηγική και εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ) και Ηλεκτρονι­κού Επιχειρείν. Ολοκληρωμένη θεώρηση διαδικασίας Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης (e-Business plan). Εννοιολογικές προσεςγγίσεις: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική επιχείρηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, m-commerce/ business. Παράγοντες επιδράσεις στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, στον προγραμματισμό και τη στρατηγική των επιχει­ρήσεων, στις αγορές και τους επιμέρους κλά­δους επιχειρησιακής δραστηριότητας.
Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρο­νικό εμπόριο / επιχειρείν (Electronic Business Models), αλλαγές επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα από το Internet, βήματα ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής του ΗΕ. Εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους (υγεία, διακυβέρνηση, εκπαίδευση, τουρισμός, αγροδιατροφικός τομέας κ.ά). Η διευρυμένη επιχείρηση, ανάπτυξη συνεργιών, δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων και διαχείριση ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Εικονικές οργανώσεις / επιχειρήσεις, κοινωνικά δίκτυα.
Σχεδίαση ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δράσης (e-Business plan), στρατηγικές ανάπτυξης, αξιολόγησης και διαχείρισης ιστοσελίδας, εταιρικού site, ηλεκτρονικού καταστήματος, πύλης, κόμβου.  Πρακτικές εφαρμογές.
Αξιολόγηση φοιτητών
60%   Εργασία (Βιβλιογραφική και πρακτική προσέγγιση)
40%   Παρουσίαση και ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Βλαχοπούλου, Μάρω; Δημητριάδης, Σέργιος. eλεκτρονικό επιχειρείν & μάρκετινγκ : καινοτόμα μοντέλα σε ψηφιακό περιβάλλον. [Αθήνα] : Rosili, 2014.
- Chaffey, Dave. Ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο : στρατηγική και υλοποίηση.  Κλειδάριθμος, c2008.
- Turban, Efraim; Σαμαράς, Γιάννης Β. Ηλεκτρονικό εμπόριο 2010 : αρχές, εξελίξεις, στρατηγική από τη σκοπιά του manager.  Μ. Γκιούρδας, 2011.
- Γεωργιάδου, Ελισάβετ Γ; Τριανταφύλλου, Ευάγγελος Γ; Οικονομίδης, Αναστάσιος. e-οικονομία, εμπόριο, μάρκετινγκ, διακυβέρνηση. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Τζιόλα, c2011.
Συμπληρωματικό υλικό
Ιστότοπος μαθήματος
(Υπάρχει online πρόσβαση σε εκτενή βιβλιογραφία και υλικό) (http://compus.uom.gr/INF174/)ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΠΛ0809) up.gif
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα ασχολείται με τις αρχές λειτουργίας, τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό των κατανεμημένων συστημάτων. Το μάθημα εστιάζεται περισσότερο στην ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών, στις διεπιφάνειες προγραμματισμού και το σχετικό διαλογισμικό, και λιγότερο σε ζητήματα κατανεμημένων υποδομών και αλγορίθμων. Ως γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιείται η Java. Ο φοιτητής θα πρέπει να μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί μια κατανεμημένη εφαρμογή με χρήση διεπιφανειών προγραμματισμού και διαλογισμικού (middleware) σε γλώσσα Java και με έμφαση στις εφαρμογές κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων στο διαδίκτυο.
Περιεχόμενο μαθήματος
Κατανεμημένα Συστήματα, Κατανεμημένες ΕφαρμογέςΔιαδίκτυο, TCP/IP και Παγκόσμιος ΙστόςΜοντέλο Πελάτη – Διακομιστή, Πολυστρωματικές Αρχιτεκτονικές, Java AppletsΣυγχρονικότητα, Πολυνηματικοί Πελάτες - ΔιακομιστέςΔιακομιστές Βάσεων Δεδομένων, Ομοιότυπες Βάσεις, Κατανεμημένες ΣυναλλαγέςRPC, RMI και Κατανεμημένα ΑντικείμεναXML, XML-RPC, Υπηρεσίες ΙστούΜοντέλα και Σχεδιασμός κατανεμημένων συστημάτωνΡομπότ, Πράκτορες και ΑράχνεςΑφανής και Κινητός υπολογισμός
Αξιολόγηση φοιτητών
6 ενδιάμεσες εργασίες 50%τελική εργασία και προφορική εξέταση 50%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Κάβουρας, Ι. Κ. Συστήματα υπολογιστών.  Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2011.
- Tanenbaum, Andrew S; Steen, Maarten van. Κατανεμημένα συστήματα : αρχές και υποδείγματα. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2005.
- Ince, Darrel; Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος Γ. Κατανεμημένες εφαρμογές και ηλεκτρονικό εμπόριο. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, c2007
Συμπληρωματικό υλικό
Ιστότοπος μαθήματοςΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (ΠΛ0828) up.gif
Σακελλαρίου Ηλίας     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο λογικός προγραμματισμός (ΛΠ) και ο Λογικός Προγραμματισμός με  Περιορισμούς ανήκουν στις πλέον ενδιαφέρουσες σχολές προγραμματισμού, σημαντικά διαφορετικές από τις "κλασικές" σχολές του προστακτικού και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Το μάθημα έχει σαν στόχο (α) να αναφέρει σύντομα τα θεωρητικά θεμέλια του ΛΠ, δηλαδή της Κατηγορηματικής Λογικής Πρώτης Τάξης και της αρχής της ανάλυσης, (β) να παρουσιάσει σε βάθος την γλώσσα προγραμματισμού Prolog (γ) να παρουσιάσει τις αρχές του Προγραμματισμού Περιορισμών, και την ενσωμάτωση του στις πλατφόρμες ΛΠ, (δ) να παρουσιάσει εφαρμογές στις οποίες ο Λογικός Προγραμματισμός προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, και τέλος, να αναπτύξει προγραμματιστικές δεξιότητες των φοιτητών, όπως είναι η αναδρομή, εφαρμόσιμες σε όλες τις σχολές προγραμματισμού.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή στον Λογικό Προγραμματισμό. Δηλωτικός προγραμματισμός. Κατηγορική Λογική πρώτης τάξης και Λογικά Προγράμματα. Σύνταξη Prolog προγραμμάτων, γεγονότα, κανόνες. Εκτέλεση Προγράμματος -ερωτήσεις. Λογικές μεταβλητές, όροι και διαδικασία ενοποίησης. Αρχή της ανάλυσης, Μηχανισμός Εκτέλεσης. Αποσφαλμάτωση. Αναδρομή. Αριθμητικές πράξεις. Λίστες. Αποκοπή. Κατηγορήματα ανώτερης τάξης (all solutions, μεταβλητή κλήση, άρνηση ως αποτυχία, δημιουργία όρων, μεταβολή μνήμης). Αρχεία. Γράφοι. Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Γραμματικές. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών. Η έννοια του περιορισμού σε μεταβλητές. Πεδία μεταβλητών. Επίλυση προβλημάτων περιορισμών. Αλγόριθμοι διήθησης δυαδικών περιορισμών και περιορισμών ανώτερης τάξης. Υποστήριξη περιορισμών στο Λογικό Προγραμματισμό. Η γλώσσα ECLiPSe. Παραδείγματα κατηγοριών προβλημάτων (χρονοπρογραμματισμός, ανάθεση πόρων).
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές Εξετάσεις στο τέλος του Εξαμήνου (70% της τελικής βαθμολογίας), Παράδοση εβδομαδιαίων εργαστηριακών ασκήσεων (10%), Εργασίες (20%).
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Μαρακάκης, Μανόλης. Prolog : προγραμματισμός σε λογική για τεχνητή νοημοσύνη.  Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2014.
- Νοτόπουλος, Πάνος. Προγραμματίζοντας στη λογική : PROLOG : εισαγωγή στη γλώσσα της τεχνητής νοημοσύνης = PROgramming in LOGic.  Θεσσαλονίκη : Ανικούλα, 2008.
Συμπληρωματικό υλικό
K. R. Apt, M. G. Wallace, "Constraint Logic Programming Using ECLiPSe", Cambridge University Press, 2007.
Bratko, Prolog Programming for Artificial Intelligence, (3rd edition), Addison Wesley, 2001 ISBN-10:0201403757, ISBN-13:9780201403756.
R. Kowalski, LΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΠΛ0806) up.gif
Ρεφανίδης Ιωάννης     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Να είναι σε θέση ο  φοιτητής (α) να αναγνωρίζει προβλήματα μηχανικής μάθησης˙ (β) να κατασκευάζει και εκπαιδεύει νευρωνικά δίκτυα διάφορων αρχιτεκτονικών˙ (γ) να εξοικειωθεί με διάφορα εργαλεία για νευρωνικά δίκτυα˙ (δ) να προετοιμάζει δεδομένα για την τροφοδότηση των νευρωνικών δικτύων˙ (ε) να αποφεύγει προβλήματα υπερπροσαρμογής στα δεδομένα εκπαίδευσης˙ (στ) να αξιολογεί συγκριτικά εναλλακτικές μεθόδους μηχανικής μάθησης.
Περιεχόμενο μαθήματος
Μηχανική μάθηση. Μη-συμβολική τεχνητή νοημοσύνη. Μοντέλο τεχνητού νευρώνα.
Μάθηση με επίβλεψη. Perceptron. Ο κανόνας Δέλτα. Δίκτυα με προς τα εμπρός τροφοδότηση. Δίκτυα πολλών επιπέδων και ανάστροφη διάδοση σφάλματος. Δίκτυα με ανατροφοδότηση.
Μάθηση χωρίς επίβλεψη. Ομαδοποίηση. Κανόνας Kohonen.
Δυναμικά δίκτυα. Χρονοσειρές. Δίκτυα Hopfield.
Ακτινικά δίκτυα. Πιθανοτικά δίκτυα.
Συστήματα ελέγχου. Στοιχεία καθυστέρησης και γραμμικοί νευρώνες. Γραμμικά φίλτρα.
Γενετικοί αλγόριθμοι.
Εναλλακτικά μοντέλα μάθησης. Δένδρα απόφασης. Κανόνες κατηγοριοποίησης. Κανόνες συσχέτισης. Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης.
Matlab Neural Networks toolbox. Weka.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές εξετάσεις 100%
Προαιρετικές εργασίες για το σπίτι (μέχρι επιπλέον 30%)
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Haykin, Simon S. Νευρωνικά δίκτυα και μηχανική μάθηση. Αθήνα : Παπασωτηρίου, 2010.
- Διαμαντάρας, Κωνσταντίνος. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα . Αθηνα : Κλειδάριθμος, c2007.
Συμπληρωματικό υλικό
Διαφάνειες διαλέξεων. Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις.
1η εβδομάδα - Εισαγωγή / εφαρμογές νευρωνικών δικτύων. Βιολογικά νευρωνικά δίκτυα. Τεχνητός νευρώνας. Συναρτήσεις ενεργοποίησης. Μάθηση στον απλό τεχνητό νευρώνα. Κανόνας δέλτα για βηματικές συναρτήσεΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΛ0816) up.gif
Γεωργιάδης Χρήστος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση των τεχνολογιών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών στο διαδίκτυο (Internet). Ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο από τη μεριά του πελάτη (client) με χρήση HTML, CSS, Javascript, και jQuery. Προγραμματισμός στη μεριά του διακομιστή με PHP. Διασύνδεση με βάσεις δεδομένων SQL.
Περιεχόμενο μαθήματος
Περιεχόμενο- Εισαγωγή στο διαδίκτυο και στον ιστό. Η γλώσσα HTML, δομή παραδείγματα μορφοποίησης κειμένου. Η γλώσσα HTML και διαμόρφωση σελίδων με CSS (Cascading Style Sheets). - JavaScript και HTML. Σύνταξη της JS. Μεταβλητές, αντικείμενα, πίνακες. Τελεστές, Έλεγχος. Συμβάντα και προγραμματισμός (event-oriented programming). Βασικά αντικείμενα της JS. DOM μοντέλο. Φόρμες. Ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα Javascript.- Εισαγωγή στη PHP (server-side scripting). Βασικά στοιχεία της PHP, εντολές ελέγχου, επανάληψης. Αποστολή δεδομένων από φόρμες σε σενάρια PHP. Global variables. Δυναμικές τοποθεσίες ιστού. Διαχείριση αρχείων και αποστολή αρχείων στο web server. Διαδικτυακές εφαρμογές με πολλαπλές φόρμες (χρήση hidden fields και sessions). Συνεργασία PHP & MySQL. Πιστοποίηση χρήστη με χρήση συνόδων. Εφαρμογές με PHP & MySQL.
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές Εξετάσεις 50%Υποχρεωτική Εργασία 50%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Deitel, Paul J; Deitel, Harvey M. Προγραμματισμός Internet και World Wide Web .  Αθήνα : Μ. Γκιούρδας, 2011.
- Ullman, Larry E. (Larry Edward). Εισαγωγή στις PHP 6 & MYSQL 5 : με εικόνες.  Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2009.
Συμπληρωματικό υλικό
Υλικό online μαθημάτων από το W3 schools (Compus)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΛ0730) up.gif
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα διδάσκει βασικές και προχωρημένες έννοιες Προγραμματισμού Συστημάτων. Ο στόχος είναι να μπορεί ο φοιτητής να χειριστεί τις διεπιφάνειες προγραμματισμού που εξασφαλίζουν τη πρόσβαση και να αναπτύσσει εφαρμογές που να βασίζονται στις βιβλιοθήκες και μονάδες λογισμικού ενός σύγχρονου λειτουργικού συστήματος. Εξετάζονται γλώσσες σεναρίων, παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού και διεπιφάνειες προγραμματισμού εφαρμογών σε περιβάλλον Unix.
Περιεχόμενο μαθήματος
Προγραμματισμός σεναρίων φλοιού Bash.Σύγχρονες γλώσσες σεναρίων με εφαρμογές στο προγραμματισμό συστημάτων.Διεπιφάνειες και εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού προγραμματισμού συστημάτων σε περιβάλλον Unix και C.Συστήματα και επεξεργασία αρχείων και καταλόγων.Έλεγχος διεργασιών, διαδιεργασιακή επικοινωνία (διακοπές, σήματα, διοχέτευση, ουρές μηνυμάτων, σηματοφορείς, μοιραζόμενη μνήμη)Πολυνηματικός (συντρέχων) προγραμματισμός σε C και Java.
Αξιολόγηση φοιτητών
6 (έξι) ενδιάμεσες εργασίες 50%Τελική Εργασία και Προφορική Εξέταση 50%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Rochkind, J. Marc. Προγραμματισμός σε Unix. Κλειδάριθμος 2004.
- Kernighan, Brian W; Pike, Rob. Το περιβάλλον προγραμματισμού UNIX. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2011.
Συμπληρωματικό υλικό
Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.Εισαγωγή στο Linux, Μ. Garrels, Linux Documentation ProjectΟδηγός Βash για αρχαρίου, M. Garrels, Linux Documentation ProjectΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΛ0823) up.gif
Ευαγγελίδης Γεώργιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής θα (α) κατανοήσει την έννοια της ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων (knowledge discovery from databases), (β) μάθει να σχεδιάζει Αποθήκες Δεδομένων (Data Warehouses) και να εφαρμόζει τεχνικές ανάλυσης τύπου OLAP πάνω σε πολυδιάστατους κύβους, (γ) κατανοήσει και θα μάθει να εφαρμόζει τεχνικές εξόρυξης γνώσης από δεδομένα όπως κατηγοριοποίηση (classification), συσταδοποίηση (clustering), κανόνες συσχέτισης (association rules) με τη χρήση διαδεδομένων εργαλείων (π.χ., WEKA).
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή στις έννοιες της ανακάλυψης γνώσεις από βάσεις δεδομένων - Αποθήκες δεδομένων - Πολυδιάστατοι κύβοι - Επεξεργασία OLAP - Έννοιες εξόρυξης γνώσης από δεδομένα - Κατηγοριοποίηση - Συσταδοποίηση - Κανόνες συσχέτισης.
Αξιολόγηση φοιτητών
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Roiger, Richard; Geatz, Michael. Εξόρυξη πληροφορίας : ένας εισαγωγικός οδηγός με παραδείγματα. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2008.
- Βαζιργιάννης, Μιχάλης; Χαλκίδη, Μαρία. Εξόρυξη γνώσης από βάσεις δεδομένων και τον παγκόσμιο ιστό.  Αθήνα : Τυπωθήτω, 2005.
- Tan, Pang-Ning; Steinbach, Michael; Kumar, Vipin; Βερύκιος, Βασίλης. Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Τζιόλα, c2015
Συμπληρωματικό υλικόΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (ΠΛ0614) up.gif
Παπαναστασίου Δημήτριος    Ρουμελιώτης Μάνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εκτεταμένη εισαγωγή στις τεχνικές προσομοίωσης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, από το στάδιο κατασκευής των μοντέλων προσομοίωσης, μέχρι τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Περιεχόμενο μαθήματος
Παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες προσομοίωσης, τόσο με εξειδικευμένες γλώσσες, όσο και με γενικές γλώσσες προγραμματισμού. Περιλαμβάνονται η παραγωγή τυχαίων αριθμών, οι μέθοδοι δειγματοληψίας, η στατιστική ανάλυση των, η μέθοδος Monte Carlo, οι τεχνικές ροής χρόνου, και ο έλεγχος αξιοπιστίας της προσομοίωσης.
Αξιολόγηση φοιτητών
Εργασίες εξαμήνου, Εξετάσεις
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Ρουμελιώτης, Εμμανουήλ; Σουραβλάς, Σταύρος Ι. Τεχνικές προσομοίωσης : θεωρία και εφαρμογές.  Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, c2015
- Khoshnevis, Behrokh; Γεωργιάδης, Παναγιώτης; Γυφτοδήμος, Γ. (Γιώργος). Προσομοίωση διακριτών συστημάτων.  Αθήνα : Δίαυλος, 1999.
Συμπληρωματικό υλικό
Εγχειρίδια χρήσης διαθέσιμα στο διαδίκτυοΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ (ΠΛ0729) up.gif
Γεωργιάδης Χρήστος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει (α) να έχουν αποκτήσει σημαντική οικειότητα με τις Αρχιτεκτονικές βασισμένες-σε-Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού, (β) να είναι σε θέση να κατανοούν και να διακρίνουν τα διάφορα επίπεδα στη στοίβα των Υπηρεσιών Ιστού, και (γ) να μπορούν να μοντελοποιούν επιχειρηματικές διαδικασίες και συναλλαγές μέσω της γλώσσας BPEL και να σχεδιάζουν μικρής/μεσαίας κλίμακας συνθέσεις Υπηρεσιών Ιστού.
Περιεχόμενο μαθήματος
Αρχιτεκτονική βασισμένη-σε-υπηρεσίες (SOA): Διαλειτουργικότητα, Υπηρεσίες, Χαλαρή ΣύζευξηΗ γλώσσα σήμανσης XML και η Ανταλλαγή Μηνυμάτων: SOAP, ΔιευθυνσιοδότησηΠεριγραφή και Εντοπισμός Μεταδεδομένων: WSDL, Πολιτικές WS, UDDIΠοιότητα Υπηρεσιών - Συναλλαγές: Αξιοπιστία, Κλασικές και Επιχειρηματικές ΣυναλλαγέςΠοιότητα Υπηρεσιών - Ασφάλεια στις Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού: Εμπιστοσύνη, Εξουσιοδότηση, Πολιτικές ΑσφάλειαςΣύνθεση Υπηρεσιών: Μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών - Γλώσσα BPEL, υλοποίηση ενδεικτικών περιπτώσεων μελέτης
Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές Εξετάσεις 50%Υποχρεωτική Εργασία 50%
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Weerawarana, Sanjiva. Αρχιτεκτονική πλατφόρμας υπηρεσιών ιστού : SOAP, WSDL, WS-Policy, WS-Addressing, WS-BPEL, WS-Reliable Messaging, και άλλα. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2008.
- Θεμιστοκλέους, Μαρίνος Γ; Μαντζάνα, Βασιλική Γ. Υπηρεσίες παγκόσμιου ιστού και υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές : web services and SOA.Πειραιάς : [χ.ό], 2010.
Συμπληρωματικό υλικό
Διαφάνειες του μαθήματος.Επιστημονικά άρθρα.Ιστότοπος μαθήματος.Do more with SOA Integration: Best of Packt,A. Poduval, D. Todd, et al., Packt Publishing (Compus)ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΠΛ0829) up.gif
Στεφανίδης Γεώργιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Περιεχόμενο μαθήματος
Αξιολόγηση φοιτητών
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Στεφανίδης, Γεώργιος Χρ; Σαμαράς, Νικόλαος. Υπολογιστικές μέθοδοι με το MATLAB.  Θεσσαλονίκη : Ζυγός, 1999.
- Μισυρλής, Ν. (Νικόλαος). Αριθμητική ανάλυση : μια αλγοριθμική προσέγγιση. Αθήνα : [χ.ό.], 2009.
Συμπληρωματικό υλικόΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΛ0620) up.gif
Βαζακίδης Αθανάσιος    Σταυρόπουλος Αντώνιος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων στοχεύει:
- στην εξοικείωση και κατανόηση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες στη Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων
- στην συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα
- στη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων για νομικά πρόσωπα
- λύση πραγματικών ασκήσεων για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα
Περιεχόμενο μαθήματος
Έσοδα και φορολογία κερδών από Α, Β και Γ κατηγορίες εισοδημάτων. Εισοδήματα από ακίνητα και ακίνητες αξίες. Έσοδα, κατανομή και φορολογία των κερδών εμπορικών επιχειρήσεων. Έσοδα και φορολογία κερδών Ε, ΣΤ και Ζ κατηγορίες εισοδημάτων. Γεωργικές επιχειρήσεις, μισθωτές υπηρεσίες, ελευθέρια επαγγέλματα, τεχνικές επιχειρήσεις. Νομικά πρόσωπα. Έσοδα νομικών προσώπων, φορολογία Ε.Π.Ε, φορολογία Α.Ε. Φορολογία συνεταιρισμών και ενώσεων. Φορολογία αλλοδαπών επιχειρήσεων. Ατομική δήλωση φυσικών προσώπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε9. Το μάθημα συνδυάζει θεωρητικά και πρακτικά παραδείγματα φορολογίας που λύνονται και χειρόγραφα και με τη χρήση προγράμματος σε Η/Υ.
Αξιολόγηση φοιτητών
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Καραγιάννης, Δημήτρης Ι. Φορολογικά, φοροτεχνικά, αντικειμενικά κριτήρια, φορολογικές δηλώσεις : παραδείγματα, εφαρμογές : στην πράξη. 16η Έκδοση. Θεσσαλονίκη : ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕ, 2013.
- Γκίνογλου, Δημήτρης. Λογιστική εταιριών : φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Αθήνα : Rosili, c2004.
Συμπληρωματικό υλικόΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (ΠΛ0720) up.gif
Παπαναστασίου Δημήτριος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο φοιτητής εισάγεται στις βασικές έννοιες της στατιστικής ανάλυσης και στις κύριες τεχνικές πρόβλεψης Χρονολογικών Σειρών, ΧΣ. Στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσει προβλέψεις για πραγματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα R.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγικά (ορισμός, παραδείγματα και γραφική παρουσίαση ΧΣ με R)
Παραδοσιακός διαμερισμός ΧΣ και προβλέψεις.
Υποδείγματα ARIMA, (ορισμοί, στάσιμες σειρές και συνάρτηση αυτοσυσχετίσεων, ορισμοί και ιδιότητες SARIMA, προσέγγιση Box και Jenkins, προβλέψεις)
Το Υπόδειγμα Χώρου Καταστάσεων, ΥΧΚ, και το φίλτρο του Kalman. Υποδείγματα ΧΣ σε μορφή ΥΧΚ. Εκθετική εξομάλυνση και άλλες απλοϊκές προβλέψεις με το φίλτρο του Kalman.
Παλινδρόμηση ΧΣ και ανάλυση παρεμβάσεων.
Ειδικά θέματα και μελέτη περιπτώσεων ΧΣ.
Αξιολόγηση φοιτητών
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Μπόρα-Σέντα, Ευθυμία; Μωυσιάδης, Χρόνης. Εφαρμοσμένη Στατιστική : πολλαπλή παλινδρόμηση, ανάλυση διασποράς, χρονοσειρές.  Θεσσαλονίκη : Ζήτη, 1992.
- Δημέλη, Σοφία Π. Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Αθήνα : Εκδόσεις ΟΠΑ, 2013.
Συμπληρωματικό υλικό