Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

6ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας   ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΔΤ3303) up.gif
Μαντάς Μιχαήλ     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: i) εισαγωγή, δομή και βασικές έννοιες της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ), ii) ρόλος και σπουδαιότητα της ΔΕΑ, iii) λειτουργία της ΔΕΑ, iv) εξυπηρέτηση πελατών, v) πρόβλεψη ζήτησης, vi) κανάλια διανομής, vii) διαχείριση αποθέματος, viii) αποθήκευση, ix) εμπορευματικές μεταφορές και x) τα logistics στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Αξιολόγηση φοιτητών
Τελική γραπτή εξέταση (50%), Εργασία και παρουσίαση (50%).
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Chopra, Sunil; Meindl, Peter. Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας : στρατηγική, προγραμματισμός και λειτουργία.  Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Τζιόλα, c2014.
- Βιδάλης, Μιχάλης. Εφοδιαστική (logistics) : μια ποσοτική προσέγγιση . Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2009.
- Harrison, Alan; Hoek, Remko I. van; Γιαννακόπουλος, Διονύσης; Μοσχούρης, Σωκράτης. Logistics μάνατζμεντ & στρατηγική : ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού.  [Αθήνα] : Rosili, c2013.
Συμπληρωματικό υλικό
1. Μαρινάκης, Ι. και Α. Μυγδαλάς, (2008), Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη. 2. Jonsson, P., (2008), Logistics and Supply Chain Management, McGraw-Hill. 3. Chopra, S., and P. Meindl, (2013), SuΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΤ3602) up.gif
Κασκάλης Θεόδωρος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα έχει σκοπό να παρουσιάσει το οικοσύστημα των ενσωματωμένων συστημάτων τόσο πρακτικά όσο και διοικητικά-επιχειρηματικά. Τελικός στόχος είναι η κατανόηση από τον διδασκόμενο της τεράστιας διείσδυσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή και του τρόπου επιχειρηματικής αξιοποίησης αυτής της έννοιας του «πανταχού παρόντα» υπολογιστή. Πρόκειται για μάθημα εμβάθυνσης που παρουσιάζει τη σχεδίαση λογισμικού και υλισμικού κάτω από μια ενιαία πλευρά.
Περιεχόμενο μαθήματος
Ορισμός, χαρακτηριστικά, εφαρμογές, απαιτήσεις Ενσωματωμένων Συστημάτων. Μικροεπεξεργαστές γενικού και ειδικού σκοπού, κυκλώματα ASIC, πεδιακά προγραμματιζόμενες συστοιχίες πυλών (FPGA), σύνθετες προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις (CPLD). Μέθοδοι σχεδίασης, ανάπτυξης, ελέγχου και παραγωγής. Εργαλεία σχεδιασμού κυκλωμάτων, επαλήθευσης της ορθής λειτουργίας, σχεδιασμού τελικών προϊόντων. Περιφερειακές συσκευές, σειριακή και παράλληλη επικοινωνία εντός και εκτός του ενσωματωμένου συστήματος. Αισθητήρες, ενεργοποιητές. Μετατροπές μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών σημάτων. Μικροελεγκτές: οικογένειες, χαρακτηριστικά, ιστορικό, εφαρμογές.
Αξιολόγηση φοιτητών
Τελική εργασία, Τελική γραπτή εξέταση
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Ashenden, Peter J; Ψαράκης, Μ. (Μιχαήλ); Κρανίτης, Ν. (Νεκτάριος); Γκιζόπουλος, Δημήτρης. Ψηφιακή σχεδίαση : ενσωματωμένα συστήματα με VHDL. Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, c2010.
- Wolf, Wayne; Βώρος, Νικόλαος Σπ; Κριθαρίδης, Δημήτρης Σ; Μασσέλος, Κωνσταντίνος Γ. Οι υπολογιστές ως συστατικά στοιχεία : αρχές σχεδίασης ενσωματωμένων υπολογιστικών συστημάτων. Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, c2008.
Συμπληρωματικό υλικό
Διαφάνειες μαθήματος, Προτεινόμενα sites, ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT144)ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ (ΔΤ3503) up.gif
Βεργίδης Κωνσταντίνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Περιεχόμενο μαθήματος
Οι Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές αποτελούν ένα ολιστικό πλαίσιο θεωρησης ενός Οργανισμού (ή Επιχείρησης) που ενοποιούν τις διάφορες οπτικές του (Επιχειρηματικές Διαδικασίες, Πληροφοριακά Συστήματα, Ανθρώπινοι Πόροι, κτλ.). Παρουσιάζονται διάφορα πλαίσια και μεθοδολογίες αρχιτεκτονικής (Enterprise Architecture frameworks) που επιτρέπουν την ολιστική (ανά) δόμηση ενος Οργανισμού βασισμένου σε συγκεκριμένες δομές, αρχές και κανόνες. Οι επιχειρησιακες αρχιτεκτονικές επιτρέπουν την μοντελοποίηση και ανάλυση διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης με συστηματικό τρόπο. Αποτελούν απαραίτητο  μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης και σχεδιασμού πολύπλοκων πληροφοριακών συστημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής εξοικειώνεται με διάφορα εργαλεία που αυτοματοποιούν τη διαδικασία κατάρτισης ενός συνολικού επιχειρησιακού μοντέλου.
Αξιολόγηση φοιτητών
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Παναγιώτου, Νικόλαος Α. Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών : οργάνωση, αναδιοργάνωση και βελτίωση. Αθήνα : Κλειδάριθμος, 2013.
- Κακούρης, Ανδρέας Π. Διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών = Operations management.  Αθήνα : Προπομπός, 2013.
Συμπληρωματικό υλικόΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΔΤ3702) up.gif
Πετρίδου Σοφία    Ψάννης Κωνσταντίνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Περιεχόμενο μαθήματος
Κινητές και προσωπικές επικοινωνίες, Ασύρματα συστήματα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών, Θέματα σχεδίασης, Επίδραση της κινητικότητας στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, Συστήματα κινητών επικοινωνιών 3ης και 4ης γενιάς, Το ασύρματο περιβάλλον στις κινητές επικοινωνίες, μοντέλα απωλειών διαδρομής, Ψηφιακές Επικοινωνίες και Ψηφιακή Μετάδοση (Overview), Τηλεπικοινωνιακή κίνηση, Βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών, Multiple Access Techniques, Modulation Schemes, Antennas, Diversity, and Link Analysis, Spread Spectrum (SS) and CDMA Systems.  Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης, Διαμορφώσεις,  Διασποράς φάσματος άμεσης ακολουθίας και διασποράς φάσματος αναπήδηση συχνότητας, Διαχείριση κινητικότητας, Διαχείριση εντοπισμού, Διαδικασία ενημέρωσης θέσης, Έλεγχος και εγκατάσταση κλήσης, Διαδικασία εντοπισμού δεδομένων, Μέθοδοι προσδιορισμού της θέσης κινητού τερματικού. Αλγόριθμοι για κινητά και ασύρματα  επικοινωνιακά συστήματα και εφαρμογές (Mobile Media Communications),   θέματα ασφάλειας, επιχειρηματικά και ρυθμιστικά θέματα.
Αξιολόγηση φοιτητών
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Θεολόγου, Μιχαήλ Ε. Δίκτυα κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Τζιόλα, c2010.
- Stallings, William. Ασύρματες επικοινωνίες και δίκτυα. Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, c2007.
Συμπληρωματικό υλικόΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΤ3302) up.gif
Νικολαΐδης Ιωάννης     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες «επεκτάσεις» - εφαρμογές της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων. Στο πλαίσιό του παρουσιάζονται απλές, αλλά και αναβαθμισμένες τεχνικές ελέγχου ποιότητας προϊόντων και διαδικασιών, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε παραγωγική μονάδα. Κατά τη διάρκειά του, επιδιώκεται η επαφή των φοιτητών με το βιομηχανικό κόσμο, μέσω της αντιμετώπισης ρεαλιστικών προβλημάτων - ασκήσεων και η εξοικείωσή τους με σχετικά λογισμικά (software).
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή, βασικές έννοιες στατιστικής. Βασικές έννοιες ποιότητας. Συστήματα ποιότητας. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με διαλογή. Έλεγχος ποιότητας αποδοχής με μέτρηση. Ανάλυση δυνατοτήτων παραγωγικής διαδικασίας. Γενικές αρχές διαγραμμάτων ελέγχου. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών διαλογής. Διαγράμματα ελέγχου χαρακτηριστικών μέτρησης. Ειδικά διαγράμματα ελέγχου. Μέθοδοι σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου. Βασικές έννοιες των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.
Αξιολόγηση φοιτητών
70% η γραπτή τελική εξέταση και 30% οι κατ’οίκον εργασίες.
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Ταγαράς, Γιώργος Ν. Στατιστικός έλεγχος ποιότητας.  Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Ζήτη, 2001.
- Παπαργύρης, Αθανάσιος; Παπαργύρης, Δημήτριος. Ποιοτικός έλεγχος παραγωγής . Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Ζήτη, c2010.
Συμπληρωματικό υλικό
Introduction to Statistical Quality Control. D. Montgomery, Εκδ. Wiley, 1997ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΤ3504) up.gif
Βεργίδης Κωνσταντίνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Περιεχόμενο μαθήματος
Το μάθημα εστιάζει στις αρχές και  μεθόδους της  μηχανικής λογισμικού (software engineering) με έμφαση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες  (business information systems). Πρακτική εξάσκηση στην παραμετροποίηση ανοικτού λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού (software as a service) που διατίθενται ελεύθερα στο Διαδίκτυο.
Ενδεικτικά παραδείγματα περιοχών εφαρμογής αποτελούν οι επιχειρηματικές διαδικτυακές πύλες (portals), τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (content management), τα συστήματα επιχειρηματικών διαδικασιών με χρήση BPEL και τα συστήματα ροών εργασίας (workflow).
Αξιολόγηση φοιτητών
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Γιακουμάκης, Εμμ. Α; Διαμαντίδης, Νικόλαος Α. Τεχνολογία λογισμικού. Αθήνα : Αθ. Σταμούλης, c2009.
- Sommerville, Ian.   Βασικές αρχές τεχνολογίας λογισμικού .  Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2009.
Συμπληρωματικό υλικό