Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα Σπουδών

2014-2015

Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Διοίκηση Τεχνολογίας: Α' έτος σπουδών
[1o εξάμηνο] [2o εξάμηνο] 
ΕΠ - Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 
ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας
[3o εξάμηνο] [4o εξάμηνο] 
[5o εξάμηνο] [6o εξάμηνο] [7o εξάμηνο] [8o εξάμηνο] 

7ο εξάμηνο
Κατεύθυνση: ΔΤ - Κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας   


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
[1] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΔΤ4404)Φούσκας Κωνσταντίνος


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 
[1] ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΛ0725)Αλεξανδροπούλου Ευγενία
[2] ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΤ4304)Νικολαΐδης Ιωάννης
[3] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΤ4502)Βεργίδης Κωνσταντίνος
[4] ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΤ4401)Κίτσιος Φώτιος
[5] ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΛ0803)Βαζακίδης Αθανάσιος
Σταυρόπουλος Αντώνιος
[6] ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΔΤ4303)Σιφαλέρας Αγγελος
[7] ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΤ4603)Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
[8] ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΤ4504)Ταμπούρης Ευθύμιος
[9] ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
[10] ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΤ4702)Ψάννης Κωνσταντίνος
[11] ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΤ4302)Σιφαλέρας Αγγελος
[12] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΛ0731)Ψάννης Κωνσταντίνος
[13] ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΤ4601)Κασκάλης Θεόδωρος
ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΛ0725) up.gif
Αλεξανδροπούλου Ευγενία     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών με το βασικό νομικό πλαίσιο που διέπει το Διαδίκτυο. Αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου, τη νομική επιβολή της εύρυθμης λειτουργίας του, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχει το Διαδίκτυο ως εργαλείο επικοινωνίας.
Περιεχόμενο μαθήματος
Σκιαγράφηση του νομικού πλαισίου που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και το Διαδίκτυο ειδικότερα-Ζητήματα απορρήτου επικοινωνιών-Τα προσωπικά δεδομένα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες-Νομικά θέματα σε Ιστολόγια/ Κοινωνικά δίκτυα- Domain Names-Πνευματικά δικαιώματα στο Διαδίκτυο-Ηλεκτρονικό έγκλημα.
Αξιολόγηση φοιτητών
Τελική γραπτή εξέταση. Προαιρετικές εργασίες για ενίσχυση της βαθμολογίας (όχι απαλλακτικές)
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Σιδηρόπουλος, Θεόδωρος Κ. Το δίκαιο του διαδικτύου.  Αθήνα ; Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Σάκκουλα, 2008.
- Καράκωστας, Ιωάννης Κ; Κιούπης, Δ. (Δημήτρης). Δίκαιο & Internet : νομικά ζητήματα του διαδικτύου.  Αθήνα : Π.Ν. Σάκκουλας, 2009.
Συμπληρωματικό υλικό
Reed Chr., Internet Law, 2nd ed., Cambridge University Press 2004
Lucas, A., Deveze, J., Frayssinet, J., Droit de l’Informatique et de l’ Internet, P.U.F., Paris 2001
Alexandropoulou, E., Copyright and Information Technology, ed. Themis-N.A. SaΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΤ4304) up.gif
Νικολαΐδης Ιωάννης     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αποβλέπει στο να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν οι φοιτητές με ορισμένα εξειδικευμένα κεφάλαια Στατιστικής, Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας και γενικότερα Επιχειρησιακής Έρευνας, κυρίως μέσω της χρήσης Η/Υ και απλών ή ειδικών λογισμικών (π.χ. Excel και Minitab - Crystal Ball αντίστοιχα). Η επαφή τους με την επιστημονική αυτή περιοχή πραγματοποιείται κατά ένα μικρό μέρος σε θεωρητικό επίπεδο, και κατά ένα πολύ μεγαλύτερο σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της διενέργειας εφαρμογών σε Η/Υ. Τέλος, η γνώση που αποκτούν διευρύνεται μέσω διεξαγωγής εφαρμοσμένων περιπτωσιολογικών μελετών.
Περιεχόμενο μαθήματος
Εισαγωγή – επανάληψη Στατιστικής: ασυνεχείς και συνεχείς κατανομές, κατανομές δειγματοληψίας, κεντρικό οριακό θεώρημα κλπ.Εφαρμογές σε σημειακές εκτιμήσεις και εκτιμήσεις διαστήματος εμπιστοσύνης.Θεωρία και εφαρμογές ελέγχου υποθέσεων και ελέγχου προσαρμογής δεδομένων σε ορισμένη κατανομή.Θεωρία και εφαρμογές γραμμικής παλινδρόμησης.Εφαρμογές ελέγχου ποιότητας αποδοχής (με διαλογή και με μέτρηση), διαγραμμάτων ελέγχου (χαρακτηριστικών διαλογής και μέτρησης) και σχεδίασης διαγραμμάτων ελέγχου.
Αξιολόγηση φοιτητών
80% γραπτή τελική εξέταση, 40% εργασίες που εκπονούνται τόσο την ώρα του μαθήματος, όσο και κατ’οίκον.
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Παπαδήμας, Όθων; Κοίλιας, Χρήστος. Εφαρμοσμένη στατιστική.  Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, c2002.
- Λιώκη-Λειβαδά, Η. (Ηρώ); Ασημακόπουλος, Δ. Ν. (Δημοσθένης Ν.). Μαθήματα εφαρμοσμένης στατιστικής.  Αθήνα : Συμμετρία, 2010.
Συμπληρωματικό υλικόΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΤ4502) up.gif
Βεργίδης Κωνσταντίνος     

Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο στόχος του μαθήματος συνίσταται: (α) στην κατανόηση των βασικών αρχών της Διοίκησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, (β) στην εμπέδωση της χρησιμότητας της Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης και (γ) στην εξάσκηση και πρακτική βασικών τεχνικών μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (flowchart, IDEF0, BPMN).
Περιεχόμενο μαθήματος
Παρουσιάζονται αρχές, μεθοδολογίες, εργαλεία και παραδείγματα εφαρμογής επιχειρησιακής μοντελοποίησης (business modeling). Η επικέντρωση του μαθήματος είναι σε θέματα μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και δεδομένων. Παρουσιάζονται διαφορετικές γλώσσες (formalisms) και εργαλεία μοντελοποίησης όπως το διάγραμμα ροής (fowchart), IDEF0 και BPMN. Οι θεωρητικές παρουσιάσεις υποστηρίζονται από πρακτική εξάσκηση δημιουργίας επιχειρησιακών μοντέλων από τους φοιτητές με τη βοήθεια μελέτης περιπτώσεων.
Αξιολόγηση φοιτητών
50% εβδομαδιαίες ασκήσεις πάνω σε τεχνικές μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών
50% εργασία & παρουσίαση μιας επιχειρηματικής διαδικασίας με τις τεχνικές μοντελοποίησης που παρουσιάστηκαν στο μάθημα
Βιβλιογραφία
(Ένα από τα παρακάτω):
- Παναγιώτου, Νικόλαος Α.  Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών : οργάνωση, αναδιοργάνωση και βελτίωση.  Αθήνα : Κλειδάριθμος, 2013.
- Γιαγλής, Γεώργιος Μ; Καραγιαννάκη, Αγγελική. Ποσοτική και ποιοτική μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών . Αθήνα : Εκδόσεις ΟΠΑ, c2012.
Συμπληρωματικό υλικό
Οι διαφάνειες του μαθήματος, χρήσιμοι σύνδεσμοι (links) καθώς και επιπρόσθετο υλικό θα γίνεται διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας compus.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΔΤ4404) up.gif
Φούσκας Κωνσταντίνος     
Μαθησιακά αποτελέσματα
Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα εξεταστούν οι έννοιες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, με έμφαση στην τεχνολογική της διάσταση. Θα αναλυθεί η επιχειρηματική διαδικασία από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την εύρεση οικονομικών πόρων και την έναρξη λειτουργίας μια επιχείρησης. Παράλληλα θα εξεταστούν οι έννοιες, διαδικασίες και πρακτικές της καινοτομίας, οι τρόποι διαχείρισης της και οι τρόποι αξιολόγησης της.Οι παρουσιάσεις θα συνοδεύονται από παρουσίαση πραγματικών μελετών περίπτωσης από το ελληνικό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ , στα πλαίσια του μαθήματος θα προσκληθούν αναγνωρισμένοι ομιλητές από σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμούς με σχετική εμπειρία που θα την μοιραστούν με τους φοιτητές του μαθήματος.Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, να μπορέσουν να αναπτύξουν καινοτομικό τρόπο σκέψης και να αποκτήσουν εφόδια και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στις επιχειρηματικές τους αναζητήσεις.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή στην Καινοτομία
 • Στρατηγική και Τεχνολογική Καινοτομία
 • Διαχείριση Καινοτομίας και πρακτικές
 • Συστήματα και πολιτικές καινοτομίας
 • Δημιουργικότητα και ανάπτυξη της στην επιχείρηση
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
 • Επιχειρηματικό μοντέλο και Επιχειρηματικό πλάνο
 • Ανάλυση ανταγωνισμού και Τοποθέτηση στην αγορά , Ενδοεπιχειρηματικότητα
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση Ομάδας και Οργάνωση
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και αρχικά Στάδια Λειτουργίας
  Αξιολόγηση φοιτητών
  Γραπτές εξετάσεις: 60%Εργασία εξαμήνου και παρουσίαση της (υποχρεωτική): 40% Συμμετοχή σε διαγωνισμό καινοτομίας (προαιρετική): +25%
  Βιβλιογραφία
  (Ένα από τα παρακάτω):
  Σαλαβού, Ελένη Ε. Καινοτομία και αλλαγή στο "επιχειρείν" . [Αθήνα] : Rosili, 2013.
  Καραγιάννης, Η. Γ. (Ηλίας Γ.); Μπακούρος, Ιωάννης. Καινοτομία και επιχειρηματικότητα : θεωρία, πράξη. Θεσσαλονίκη : Σοφία, 2010.
  Συμπληρωματικό υλικό
  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT174) • ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΤ4401) up.gif
  Κίτσιος Φώτιος     

  Μαθησιακά αποτελέσματα
  Αυτό το μάθημα στόχο έχει να παρουσιάσει στους σπουδαστές τις βασικές αρχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα βασικά εργαλεία και πρακτικές που σχετίζονται με την περιοχή αυτή. Παράλληλα προσπαθεί μέσα από την παρουσίαση μελετών περίπτωσης και εργασιών να αναπτύξει τις ικανότητες τους ώστε να τους προετοιμάσει για εισαγωγή στην αγορά εργασίας.
  Περιεχόμενο μαθήματος
  Εισαγωγικές έννοιες στην ανάπτυξη και διοίκηση προϊόντων και υπηρεσιών
  Τύποι προϊοντικών αποφάσεων
  Κύκλος ζωής προϊόντος και στρατηγικές αποφάσεις
  Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών
  Μοντέλα ανάπτυξης νέων προϊόντων
  Μοντέλα ανάπτυξης νέων υπηρεσιών
  Στάδια πριν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  Στάδια ανάπτυξης, δοκιμής και εισαγωγής στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  Ο ρόλος της καινοτομικότητας στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  Επιτυχημένη υιοθέτηση και διάχυση νέων προϊόντων και υπηρεσιών
  Μελέτες περιπτώσεων
  Αξιολόγηση φοιτητών
  60% γραπτή τελική εξέταση, 40% ομαδική εργασία (προφορική παρουσίαση)
  Βιβλιογραφία
  (Ένα από τα παρακάτω):
  - Κίτσιος, Φώτης Χ; Ζοπουνίδης, Κωνσταντίνος. Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών : τουρισμός, υγεία, επιχειρηματικότητα, καινοτομία.  Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2008.
  - Αυλωνίτης, Γεώργιος Ι; Παπασταθοπούλου, Πολίνα. Αποτελεσματική διοίκηση χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών . Αθήνα : Αθ. Σταμούλης, c2004.
  - Σιώμκος, Γεώργιος Ι; Τσιάμης, Ιωάννης Σ. Στρατηγικό μάρκετινγκ προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Αθήνα : Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, c2012.
  - Πραστάκος, Γρηγόρης. Διοικητική επιστήμη : λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων στην κοινωνία της πληροφορίας.  Αθήνα : Σταμούλης, c2003.
  Συμπληρωματικό υλικό  ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΠΛ0803) up.gif
  Βαζακίδης Αθανάσιος    Σταυρόπουλος Αντώνιος     

  Μαθησιακά αποτελέσματα
  Το μάθημα της Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου στοχεύει:
  Στη γνώση αρχών Γενικής Λογιστικής
  Στην κατανόηση του περιεχομένου και του τρόπου λειτουργίας του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8)
  Στην ενημέρωση βιβλίων Γ' κατηγορίας με χρήση προγράμματος σε Η/Υ
  Στο άνοιγμα και το κλείσιμο βιβλίων
  Στο να χειρίζονται εργασίες Κ.Ε.Π.Υ.Ο, Φ.Π.Α,. Ι.Κ.Α. και διάφορους φόρους
  στη σύνταξη Ισολογισμού και τον προσδιορισμό του αποτελέσματος χρήσης
  Περιεχόμενο μαθήματος
  Αρχές Γενικής Λογιστικής. Λογιστική Τυποποίηση. Περιγραφή και ανάλυση του Ε.Γ.Λ.Σ. (ομάδες 1-8). Χρήση λογαριασμών πελατών, προμηθευτών, αξιογράφων, πωλήσεων, αγορών και δαπανών. Λογιστικά σφάλματα (πρόληψη, αναζήτηση, διόρθωση). Προσδιορισμός Φ.Π.Α. Ι.Κ.Α. φόρων. Σύνδεση με το TAXISNET των ανωτέρω λογαριασμών όπου είναι δυνατό. Οργάνωση στοιχείων αποθήκης. Εκτυπώσεις, προβολές, μεταβολές, τροποποιήσεις, προσωρινές και οριστικές κινήσεις ημερολογίων και άρθρων. Ασκήσεις εφαρμογής λογιστικών πακέτων. Ενημέρωση βιβλίων Γ κατηγορίας. Σύνταξη Ισολογισμού και Προσδιορισμός Αποτελέσματος Χρήσης. Λογιστικές καταστάσεις. Γενικές Ασκήσεις στο εργαστήριο και Αναλυτική παρουσίαση λογιστικών πακέτων με χρήση Η/Υ και καταχώριση αντιπροσωπευτικών κινήσεων λογαριασμών ανά κατηγορία και είδος επιχείρησης στα πλαίσια των περιπτωσιακών εφαρμογών (case studies).
  Αξιολόγηση φοιτητών
  Γραπτές εξετάσεις 100%
  Εργασίες (Προαιρετικές) 30%
  Βιβλιογραφία
  (Ένα από τα παρακάτω):
  - Βαζακίδης, Αθανάσιος Π; Σταυρόπουλος, Αντώνιος Α; Χατζής, Αναστάσιος. Λογιστικό σχέδιο, μηχανογράφηση λογιστηρίου. Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 2010.
  - Γκίνογλου, Δημήτρης; Ταχυνάκης, Παναγιώτης; Πρωτόγερος, Νικόλαος. Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα : μηχανογραφημένη λογιστική. Γέρακας : Rosili, c2004.
  Συμπληρωματικό υλικό
  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος.  ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΔΤ4303) up.gif
  Σιφαλέρας Αγγελος     

  Μαθησιακά αποτελέσματα
  Στόχος του μαθήματος είναι μια εισαγωγή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε πολύπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα μέσα από τη μεθοδολογία της διοικητικής επιστήμης. Η έμφαση του μαθήματος θα είναι στην κατανόηση των μοντέλων αποφάσεων σε συνθήκες ρίσκου και αβεβαιότητας, καθώς και τις εφαρμογές τους στη διοίκηση τεχνολογίας – μελέτες περιπτώσεων.
  Περιεχόμενο μαθήματος
  Στο μάθημα παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: κριτήρια αποφάσεων στη θεωρία αποφάσεων, αναμενόμενη αξία της πλήρους πληροφόρησης, θεωρία χρησιμότητας, δένδρα αποφάσεων & ανάλυση ευαισθησίας, εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων, αξιολόγηση αποδοτικότητας με χρήση περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων. Σε κάθε ενότητα οι φοιτητές, εκτός από τη μεθοδολογία, εξοικειώνονται με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών πακέτων (π.χ. Palisade DecisionTools Suite, DEA Solver).
  Αξιολόγηση φοιτητών
  Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
  Βιβλιογραφία
  (Ένα από τα παρακάτω):
  - Καρασαββίδου-Χατζηγρηγορίου, Ελεονώρα.. Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων : προσέγγιση με την επιχειρησιακή έρευνα. Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 1986.
  - Golub, Andrew Lang; Μητρόπουλος, Ιωάννης. Ορθολογική λήψη αποφάσεων : μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.  Πάτρα : Gotsis, 2007.
  - Μηλολιδάκης, Κωστής. Θεωρία παιγνίων : μαθηματικά μοντέλα σύγκρουσης και συνεργασίας.  Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Σοφία, c2009.
  Συμπληρωματικό υλικό
  1.Clemen R.T. & Reilly T., Making Hard Decisions with Decision Tools Suite, South-Western College Publications, 2004.
  2.Golub A.L., Decision Analysis: An Integrated Approach, Wiley Publications, 1997.
  3.Brown R., Rational Choice and Judgment: Decision Ana  ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΤ4603) up.gif
  Μαργαρίτης Κωνσταντίνος     

  Μαθησιακά αποτελέσματα
  Ο σπουδαστής πρέπει α) να μπορεί να σχεδιάσει απλούς παράλληλους αλγορίθμους και να τους μετατρέψει σε πρόγραμμα μιας παράλληλης γλώσσας προγραμματισμού. β) να εξοικειωθεί με τα περιβάλλοντα παραλλήλου προγραμματισμού, τις μεθόδους εκσφαλμάτωσης και ελέγχου απόδοσης των παράλληλων υπολογισμών. γ) να αντιληφθεί τις διαφορές και τις ομοιότητες των δύο βασικών παράλληλων υπολογιστικών μοντέλων, μοιραζόμενης και κατανεμημένης μνήμης. Ο προγραμματισμός γίνεται σε περιβάλλον OpenMP και MPI. Επίσης χρησιμοποιείται το περιβάλλον Eclipse PTP επαυξημένο ολοκληρωμένο σύστημα οπτικοποίησης για τη καλύτερη κατανόηση των αρχών σχεδιασμού και ανάλυσης απόδοσης.
  Περιεχόμενο μαθήματος
  Εισαγωγή στην Παράλληλη Επεξεργασία.Αρχιτεκτονική Συστημάτων Διαμοιραζόμενης και Κατανεμημένης Μνήμης.Παραλληλισμός Δεδομένων και Λειτουργιών.Επιμερισμός Δεδομένων.Εξισορρόπιση Φορτίου.Επικοινωνία Διεργασιών.Σύγχρονος Παραλληλισμός.Αντίγραφα Εργαζομένων.Κατανεμημένη Ανίχνευση Τερματισμού.
  Αξιολόγηση φοιτητών
  Ενδιάμεσες Εργασίες 50%Τελική Εργασία και Προφορική Εξέταση 50%
  Βιβλιογραφία
  (Ένα από τα παρακάτω):
  - Kirk, David; Hwu, Wen-mei. Προγραμματισμός μαζικά παράλληλων επεξεργαστών. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2010.
  - Μάργαρης, Αθανάσιος Ι. MPI θεωρία & εφαρμογές. Θεσσαλονίκη : Τζιόλας, c2008.
  - Πάντζιου, Γραμματή; Μάμαλης, Βασίλειος; Τομαράς, Αλέξανδρος Χρ. Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό. Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, c2003.
  Συμπληρωματικό υλικό
  Ιστοτόπος μαθήματος.Τεχνικές Παράλληλου Προγραμματισμού, B.P.Lester (μτφ Κ.Γ. Μαργαρίτης), Πανεπιστημιακές Σημειώσεις  ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΤ4504) up.gif
  Ταμπούρης Ευθύμιος     

  Μαθησιακά αποτελέσματα
  Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της χρήσης και της σημασίας προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων και την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
  Οι φοιτητές/τριες μετά την ολοκληρωμένη παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει (α) να γνωρίζουν διάφορες κατηγορίες προηγμένων ΠΣ, (β) να μπορούν να χρησιμοποιούν σχετικό λογισμικό και (γ) να μπορούν να λύνουν επιχειρηματικά προβλήματα με χρήση προηγμένων ΠΣ.
  Περιεχόμενο μαθήματος
  ΘΕΩΡΙΑ:
  – Τεχνολογίες και δυνατότητες του Ιστού 2.0
  – Τεχνολογίες και δυνατότητες του Σημασιολογικού Ιστού (Ιστού 3.0)/Ανοικτών συνδεδεμένων δεδομένων
  – Τεχνολογίες και δυνατότητες των Κοινωνικών Δικτύων
  – Τεχνολογίες και δυνατότητες της Επιχειρηματικής Ευφυΐας
  – Τεχνολογίες και δυνατότητες της Επιστήμης Δεδομένων
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:
  Θα χρησιμοποιηθούν μια σειρά από εφαρμογές ανοικτού κώδικα για τις παραπάνω κατηγορίες προηγμένων ΠΣ. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία για την διαχείριση ανοικτών συνδεδεμένων δεδομένων και την ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών.
  Αξιολόγηση φοιτητών
  Γραπτές Εξετάσεις 50%
  Εργασία 50%
  Βιβλιογραφία
  (Ένα από τα παρακάτω):
  - Βακάλη, Αθηνά; Παπαμήτσιου, Ζαχαρούλα. Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού. Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2012.
  - Avison, D. E; Fitzgerald, G. (Guy); Βώρος, Νικόλαος Σπ. Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα : από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, c2006.
  Συμπληρωματικό υλικό
  Διαφάνειες και Σημειώσεις/Ασκήσεις του διδάσκοντα.
  Ιστότοπος και wiki μαθήματος.  ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ up.gif
   
   


  ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΤ4702) up.gif
  Ψάννης Κωνσταντίνος     

  Μαθησιακά αποτελέσματα
  Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των τεχνολογιών σύγκλισης επικοινωνιακών συστημάτων
  Περιεχόμενο μαθήματος
  Eνσύρματα δίκτυα νέας γενιάς τεχνολογίας, ασύρματα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς σταθερής και κινητής πρόσβασης, τεχνολογίες σύγκλισης επικοινωνιακών συστημάτων (σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και ΜΜΕ, σύγκλιση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας, σύγκλιση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σύγκλιση Δικτύων Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς, σύγκλιση επιχειρηματικών μοντέλων και δικτύων υψηλών επιδόσεων, οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις στην σύγκλιση επικοινωνιακών συστημάτων, σύγκλιση των τεχνολογιών τηλεόρασης, υπολογιστών και δικτύων). Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι νέες ρυθμιστικές προκλήσεις, η τιμολόγηση νέων υπηρεσιών, η επίδραση του νέου κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ στις νέες δικτυακές υποδομές και υπηρεσίες, οι συνέπειες για τους καταναλωτές, παραδείγματα επωφελούς αξιοποίησης δικτύων πρόσβασης επόμενης γενιάς, η επίδραση της σύγκλισης επικοινωνιακών συστημάτων στη στρατηγική των επιχειρήσεων και σε συστήματα διακυβέρνησης, Παρουσιάζεται το σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον και οι τρόποι επιχειρησιακής αξιοποίησης των τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών και των δικτύων δεδομένων για την επιχείρηση. Ανάπτυξη εφαρμογών- Σύγκλιση τεχνολογίας πληροφοριών (Information Technology) και επικοινωνιακών συστημάτων (Communications Systems) Εργαστήριο: Προγραμματισμός Εφαρμογών και Υπηρεσιών, Υλοποίηση προηγμένων εφαρμογών για Κοινωνικές Προκλήσεις (ICT in the Societal Challenges) και Βιομηχανική Ανάπτυξη (ICT-Industrial Leadership/Development/Product). Επίσης κατά την διάρκεια του θεωρητικού μαθήματος δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της σύγκλισης επικοινωνιακών συστημάτων.
  Αξιολόγηση φοιτητών
  Γραπτές Εξετάσεις 60 %
  Υποχρεωτικές Εργασίες/Εργαστήρια: 40%
  Βιβλιογραφία
  (Ένα από τα παρακάτω):
  - Βασιλόπουλος, Χρήστος. Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2010.
  - Haykin, Simon S; Moher, Michael. Συστήματα επικοινωνίας.  Αθήνα : Παπασωτηρίου, 2010.
  Συμπληρωματικό υλικό
  Ιστοσελίδα μαθήματος
  Σημειώσεις και διαφάνειες μαθήματος/εργαστηρίων/ασκήσεων  ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΤ4302) up.gif
  Σιφαλέρας Αγγελος     

  Μαθησιακά αποτελέσματα
  Το μάθημα αυτό στοχεύει σε μια εισαγωγή στα μοντέλα βελτιστοποίησης δικτύων και στον ακέραιο προγραμματισμό. Θα δοθεί έμφαση στην αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης δικτύων αλλά και στη μοντελοποίηση εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.
  Συγγράμματα
  1. Παπαρρίζος Κ., Σαμαράς Ν. & Σιφαλέρας Α., Δικτυακή Βελτιστοποίηση, Εκδόσεις Ζυγός, 2009.
  2. Μηλιώτης Π. & Μούρτος Ι., Διακριτή Βελτιστοποίηση, Εκδόσεις Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΕ, 2012.
  3. Βασιλείου Π.X., Εφαρμοσμένος Μαθηματικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2001.
  Επιπλέον υλικό
  1. Korte B. & Vygen J., Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Series: Algorithms and Combinatorics (Vol. 21), 2007.
  2. Lee J., A First Course in Combinatorial Optimization, Series: Cambridge Texts in Applied Mathematics (No. 36), 2004.
  3. Cook W.J., Cunningham W.H., Pulleyblank W.R. and Schrijver A., Combinatorial Optimization, John Wiley and Sons, New York, 1998.
  Περιεχόμενο μαθήματος
  Στο μάθημα παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: το πρόβλημα των ελαχίστων δρόμων, το πρόβλημα του ελαχίστου δένδρου καλύμματος, το πρόβλημα της εύρεσης μεγίστης ροής και το πρόβλημα της εύρεσης ροής ελαχίστου κόστους. Επιπλέον, γίνεται εισαγωγή σε τεχνικές μοντελοποίησης και επίλυσης προβλημάτων ακεραίου προγραμματισμού, στον αλγόριθμο κλάδου & φραγής, στο δυναμικό προγραμματισμό αλλά και σε ειδικά προβλήματα όπως δένδρα Steiner και το πρόβλημα του πλανόδιου εμπόρου. Σε κάθε ενότητα οι φοιτητές, εκτός από την μεθοδολογία, εξοικειώνονται με τη χρήση σύγχρονων λογισμικών πακέτων βελτιστοποίησης όπως η γλώσσα μοντελοποίησης AMPL και ο λύτης Gurobi.
  Αξιολόγηση φοιτητών
  Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
  Βιβλιογραφία
  (Ένα από τα παρακάτω):
  - Παπαρρίζος, Κωνσταντίνος; Σαμαράς, Νικόλαος; Σιφαλέρας, Άγγελος. Δικτυακή βελτιστοποίηση.  Θεσσαλονίκη : Ζυγός, 2009.
  - Μηλιώτης, Παναγιώτης Α; Μούρτος, Ιωάννης. Διακριτή βελτιστοποίηση.  Αθήνα : Εκδόσεις ΟΠΑ, c2012.
  - Βασιλείου, Π.-Χ. Γ. (Παναγιώτης-Χρήστος Γ.). Εφαρμοσμένος μαθηματικός προγραμματισμός. Θεσσαλονίκη : Ζήτη, 2001.
  Συμπληρωματικό υλικό
  1. Korte B. & Vygen J., Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Series: Algorithms and Combinatorics (Vol. 21), 2007.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΛ0731) up.gif
  Ψάννης Κωνσταντίνος     

  Μαθησιακά αποτελέσματα
  Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές στη διαχείριση ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
  Περιεχόμενο μαθήματος
  Θεωρία πληροφορίας, Αρχές κωδικοποίησης Ψηφιακών Μέσων (video, audio, haptic, virtual, 3D touchable/ Avatars/ Touch-Smell-Taste Media/ Video Blogging, Media for Social Interaction, Interactive, Future Media and 3D Internet). Επικοινωνίες Ψηφιακών Μέσων, υπηρεσίες (real time -multipoint communications), εφαρμογές (Avatars/Tele-robotics), αξιολόγηση ποιότητας περιεχομένου (quality of service /quality of experience). Ανάλυση και Σχεδίαση και αλγορίθμων (new media delivery). Τεχνικές κωδικοποίησης/συγχρονισμού/εκπομπής/ροής/πολύ-εκπομπής/πρωτόκολλα ΨηφιακώνΜέσων-πολυμορφικών δεδομένων -μετάδοση σεανομοιογενή Δίκτυα Επικοινωνιών (wired/wireless). Πειράματα Διεθνώνσυνδέσεων. Σύγχρονες εφαρμογές σύγκλισης ΤΠΕ (cloud-based-digital-media-delivery). Επεξεργασία(Touch/Smell/Taste) σήματος για επικοινωνιακά συστήματα (Advanced Touch/Smell/Taste SignalProcessing for Communications Systems). Εφαρμογή νέων τεχνολογιών HTML5 και IPv6. Εφαρμογή τεχνολογίας cloud computing (για multiple media)- GRNET'scloud service-OKEANOS. (ubiquitousdigital media of high quality and high functionalityof audio, visual, haptic, olfactory and realize high-realistic media communications and ultra-realistic communications). Επίσης κατά την διάρκεια του θεωρητικού μαθήματος δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των digital media communications systems.
  Αξιολόγηση φοιτητών
  Γραπτές Εξετάσεις 60 %
  Υποχρεωτικές Εργασίες/Εργαστήρια: 40%
  Βιβλιογραφία
  (Ένα από τα παρακάτω):
  - Ξυλωμένος, Γεώργιος Β; Πολύζος, Γεώργιος Κ. Τεχνολογία πολυμέσων και πολυμεσικές επικοινωνίες. Αθήνα : Κλειδάριθμος, c2009.
  - Proakis, G. John. Ψηφιακή ανάλυση σήματος: αρχές, αλγόριθμοι, εφαρμογές.  Ίων 2010.
  Συμπληρωματικό υλικό
  1. Korte B. & Vygen J., Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms, 4th ed., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Series: Algorithms and Combinatorics (Vol. 21), 2007.
  2. Lee J., A First Course in Combinatorial Optimization, Series: Cambri  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΤ4601) up.gif
  Κασκάλης Θεόδωρος     

  Μαθησιακά αποτελέσματα
  Επιλεγόμενο μάθημα που έχει ως σκοπό την πλήρη εξοικείωση του διδασκόμενου με τη διαδικασία παραγωγής και προγραμματισμού ψηφιακών συστημάτων, από τη φάση της αρχικής σύλληψης της ιδέας μέχρι του σημείου του προγραμματισμού του τελικού προϊόντος.
  Περιεχόμενο μαθήματος
  Σκοπιμότητα, μεθοδολογία και χαρακτηριστικά ανάπτυξης ψηφιακών συστημάτων. Τρόποι προσέγγισης, κύκλος ζωής, πρακτικά ζητήματα οργάνωσης υλικοτεχνικής και ανθρώπινης υποδομής. Ανάπτυξη πρωτοτύπων με τη χρήση FPGA και μικροελεγκτών. Σχεδίαση σχηματικού, πλακέτας και συσκευασίας με εργαλεία CAD. Παραγγελία και κατασκευή ψηφιακών προϊόντων. Προγραμματισμός μικροελεγκτών σε C και assembly. Physical computing και θέματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Πλατφόρμες πειραματισμού και ανάπτυξης πρωτοτύπων.
  Αξιολόγηση φοιτητών
  Ενδιάμεσες εργασίες, Πρόοδος, Τελική εργασία, Τελική εξέταση
  Βιβλιογραφία
  (Ένα από τα παρακάτω):
  - Πεκμεστζή, Κ. (Κιαμάλ). Συστήματα μικροϋπολογιστών.  Αθήνα : Συμμετρία, 2009.
  - Χατζηγκάιδας, Αθανάσιος Θ; Κουτσινού, Μαρία. Ηλεκτρονική σχεδίαση-κατασκευή & προσομοίωση τυπωμένων κυκλωμάτων. Τρίλοφος, Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Grapholine, c2011.
  Συμπληρωματικό υλικό
  Διαφάνειες μαθήματος, Προτεινόμενα sites, ιστοσελίδα μαθήματος (http://compus.uom.gr/MT184)