Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Πρόγραμμα εξετάσεων


Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το πρόγραμμα εξετάσεων είναι διαθέσιμο σε αρχείο .pdf
Για την ανάγνωση των PDF απαιτείται η χρήση του βοηθητικού προγράμματος PDF Reader
ADOBE PDF Reader (δωρεάν) - Άλλοι δωρεάν PDF Readers
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. Πριν την παράδοση των θεμάτων, οι επιτηρητές της εξέτασης πρέπει να φροντίζουν για την απομάκρυνση όλων των αντικειμένων που βρίσκονται στα έδρανα. Στα έδρανα μπορούν να βρίσκονται μόνο τα θέματα των εξετάσεων, και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο κρίνει ο διδάσκων ότι είναι απαραίτητο. Απαγορεύεται ρητά η χρήση κινητού τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να παραμένουν κλειστά καθ'όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η χρήση ή απλή ύπαρξη τέτοιων συσκευών σε θέση που επιτρέπει έστω και τη δυνητική χρήση τους, συνιστά απόπειρα αντιγραφής και θα αντιμετωπίζεται αναλόγως.

2. Οι εξεταζόμενοι τοποθετούνται από τους επιτηρητές σε διάταξη «σειρά παρά σειρά» (εφόσον ο χώρος επαρκεί) και τουλάχιστον θέση παρά θέση. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να κάθονται στις θέσεις τους ακολουθώντας τις οδηγίες των επιτηρητών και του διδάσκοντα.

3. Οι επιτηρητές μεριμνούν για την τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της εξέτασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα εξετάσεων. Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από την αίθουσα για τουλάχιστον 30 (τριάντα) λεπτά από την έναρξη της εξέτασης. Η προσέλευση οποιουδήποτε φοιτητή μετά την έναρξη της εξέτασης επιτρέπεται μόνο μέσα στα πρώτα 15 (δεκα πέντε) λεπτά από την έναρξή της. Οι επιτηρητές ενημερώνουν τους φοιτητές για τον εναπομείναντα χρόνο εξέτασης δέκα λεπτά πριν τη λήξη της εξέτασης.

4. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης καταρτίζεται κατάλογος εξεταζόμενων στον οποίο οι φοιτητές καταχωρούν το όνομά τους, αριθμό μητρώου, και υπογραφή με τη σειρά με την οποία κάθονται. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές οφείλουν να έχουν δηλώσει το μάθημα στο οποίο εξετάζονται και να έχουν μαζί τους φοιτητική ταυτότητα (την οποία θα πρέπει να ελέγχουν οι επιτηρητές) για να μπορέσουν να συμμετέχουν στην εξέταση.

5. Κάθε εξεταζόμενος οφείλει κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης να σεβαστεί τους όρους ομαλής διεξαγωγής της, αποφεύγοντας οποιεσδήποτε ενοχλήσεις προς τους υπόλοιπους εξεταζόμενους. Οφείλει επίσης να ακολουθεί τις υποδείξεις των επιτηρητών και νασυμμορφώνεται σε αυτές.

6. Οι επιτηρητές έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να παρατηρούν οποιονδήποτε εξεταζόμενο παρατυπεί (π.χ. συνομιλίες, κατοχή ή ανταλλαγή σημειώσεων και άλλων αντικειμένων, σημειώσεις στα έδρανα, διευκόλυνση ή συμμετοχή σε αντιγραφή, χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α.). Όταν εντοπίσουν κάποια παράβαση οι επιτηρητές πρέπει να ενεργούν κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τις οδηγίες του διδάσκοντα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (α) επαναφέροντας τον εξεταζόμενο/η στην τάξη με προφορική παρατήρηση, (β) μετακινώντας τον εξεταζόμενο/η σε άλλη θέση (γ) αποβάλλοντας τον εξεταζόμενο/η και μονογράφοντας το γραπτό του/της. Σε περίπτωση εφαρμογής της περίπτωσης (γ) θα πρέπει να ενημερώνεται ο διδάσκων το αργότερο μέχρι το τέλος της εξέτασης.

7. Απαγορεύεται η έξοδος εξεταζόμενων από την αίθουσα εξέτασης πριν παραδώσουν τα θέματα και το γραπτό τους.

8. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια αποβληθεί από τον επιτηρητή ή τον διδάσκοντα από την αίθουσα εξέτασης επειδή υπέπεσε σε ακαδημαϊκό παράπτωμα (π.χ. συνομιλίες, κατοχή ή ανταλλαγή σημειώσεων ή άλλων αντικειμένων, προσπάθεια για αντιγραφή, σημειώσεις στα έδρανα, διευκόλυνση ή συμμετοχή σε αντιγραφή, χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου), τότε καλείται να παραστεί στην προσεχή Συνέλευση του Τμήματος (η οποία λαμβάνει γραπτή ενημέρωση από το διδάσκοντα σχετικά με το περιστατικό) και η οποία επιβάλει τουλάχιστον την ποινή του αποκλεισμού δύο εξεταστικών περιόδων από όλα τα μαθήματα, ενώ το γραπτό του/της στην εν λόγω εξέταση μηδενίζεται. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αφαιρείται από το φοιτητή/τρια η δυνατότητα δήλωσης των αντίστοιχων μαθημάτων από τη Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση υποτροπής, ακολουθείται η παραπάνω διαδικασία και ο/η φοιτητής/τρια παραπέμπεται στην Κοσμητεία με το ερώτημα της διαγραφής. Ίδιες κυρώσεις βαρύνουν και τους εξεταζόμενους των οποίων τα γραπτά ή μέρος αυτώνπαρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες οι οποίες δημιουργούν υπόνοιες αντιγραφής, ασχέτως ανσυνελήφθησαν από τον επιτηρητή να αντιγράφουν κατά την διάρκεια της εξέτασης.Η ομάδα δικτύου που συντηρεί αυτόν τον δικτυακό τόπο προσπαθεί να κρατάει, όσο αυτό είναι εφικτό, το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ενήμερο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
Καλό θα είναι για οποιαδήποτε διευκρίνηση και απορία έχετε, να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του τμήματος.

Τελευταία ενημέρωση: 13/12/2018 12:41:14