Φοιτητική Μέριμνα

Το τμήμα λειτουργεί για το κοινό τις ώρες:
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11.30 - 13.00

Προϊστάμενος τμήματος:
Αρμουτσής Χρήστος (τηλ: 2310891268)

Σίτιση:
Βούλγαρη Στέλλα (τηλ. 2310891309)
Καλτσάτου Άννα (τηλ. 2310891319)
Βαρβάτη Άρτεμις (τηλ. 2310891319)
Κασιμάτη Χρυσούλα (τηλ. 2310891645)
Καμπούρογλου Αθηνά (τηλ. 2310891215)

Υγειονομική Περίθαλψη:
Βούλγαρη Στέλλα (τηλ. 2310891309)
Καλτσάτου Άννα (τηλ. 2310891319)
Βαρβάτη Άρτεμις (τηλ. 2310891319)
Κασιμάτη Χρυσούλα (τηλ. 2310891645)
Καμπούρογλου Αθηνά (τηλ. 2310891215)

Φοιτητική Εστία:
Αναστασιάδης Παναγιώτης (τηλ. 2310441258)
Καραγιάννης Νικόλαος (τηλ. 2310441258)
Μαλλίνης Σταύρος (τηλ. 2310441258)
Σταυρακάκη Σοφία (τηλ. 2310449447)
Καμπούρογλου Αθηνά (τηλ. 2310891215)

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα:
Βούλγαρη Στέλλα (τηλ. 2310891309)
Καλτσάτου Άννα (τηλ. 2310891319)
Βαρβάτη Άρτεμις (τηλ. 2310891319)
Κασιμάτη Χρυσούλα (τηλ. 2310891645)
Καμπούρογλου Αθηνά (τηλ. 2310891215)

Fax: 2310-891269

Τελευταία ενημέρωση: 14/02/2018 11:06:15