Π.Μ.Σ. στη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Δίκαιο και Πληροφορική

 • Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
  Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


  ΥΛΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2017-2018

  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  Μάθημα: Ειδική Αγωγή και Αποκατάσταση των ΑμΕΑ

  1. Αξιολόγηση, προγράμματα και διδασκαλία για άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
  2. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

  3. Προβλήματα λόγου και επικοινωνίας
  4. Προβλήματα Συμπεριφοράς
  5. Νοητική Καθυστέρηση/ Νοητική Αναπηρία

  6. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/ Αυτισμός
  7. Εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία
  8. Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ακοής

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Αγαλιώτης, Ι. (2012). Εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής: To Aξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-8)

  Νικολόπουλος, Δ. (επιμ.) (2008). Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές. Αθήνα: Τόπος (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5-6)

  Heward Lee William (2011). ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Μια εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Αθήνα: εκδόσεις Τόπος (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3-9)


  Μάθημα: Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες και Στοιχεία Στατιστικής

  1. Μεθοδολογία Έρευνας

  2. Στοιχεία Στατιστικής

  Ενδεικτική βιβλιογραφία

  Earl Babbie (2011 & 2013 ψηφιακά). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα. Κριτική.

  Κώστας Ζαφειρόπουλος (2015). Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία. Αθήνα. Κριτική
  Τελευταία ενημέρωση: 07/06/2017 09:28:41