Π.Μ.Σ. στη ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Πληροφορίας
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


ΥΛΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2016-2017

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Μάθημα: Μεθοδολογία Έρευνας και Στοιχεία Στατιστικής

1. Μέθοδοι Έρευνας

1.1 Προετοιμασία επιστημονικής έρευνας

1.1.1 Έννοια και χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας

1.1.2 Είδη επιστημονικής έρευνας

1.1.3 Σχεδιασμός και δομή επιστημονικής εργασίας

1.1.4 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

1.1.5 Διατύπωση ερευνητικού προβλήματος (σκοποί, διατύπωση και δοκιμασία υπόθεσης)

1.1.6 Μέθοδοι δειγματοληψίας

1.1.7 Ποιοτική ή ποσοτική ερευνητική προσέγγιση

1.1.8 Ερευνητικά μέσα: ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, παρατήρηση, πείραμα

1.2 Συνδυασμός ερευνητικών μέσων

1.2.1 Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ερευνητικών μέσων

1.2.2 Επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων της έρευνας

2. Στοιχεία Στατιστικής

2.1 Βασικές έννοιες Στατιστικής

2.2 Δείκτες κεντρικής τάσης

2.3 Δείκτες διασποράς

2.4 Δείκτες συνάφειας

Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Μεθοδολογία Έρευνας

Βαμβούκας, Μ.Ι. 2002. Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης

Δημητρόπουλος, Ε. 2001. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας. Αθήνα: «Έλλην»

Φίλιας, Β. 2000. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών. Αθήνα: Gutenberg.

2. Στοιχεία στατιστικής

Καραγεώργος, Δ. 2001. Στατιστική, Περιγραφική και Επαγωγική. Αθήνα: Σαββάλας.

Ρούσσος, Π. & Γ. Τσαούσης. 2002. Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ζαφειρόπουλος, Κ. 2013. Εισαγωγή στην Στατιστική και τις πιθανότητες. Αθήνα: Κριτική.
Μάθημα: Ψυχολογικές και Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

1. Αξιολόγηση, προγράμματα και διδασκαλία για άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
1.1 Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και η σχέση της με τη διδασκαλία
1.2 Οργάνωση προγραμμάτων και διδασκαλίας για την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες
1.3 Διδασκαλία της γλώσσας και των μαθηματικών στα άτομα με ειδικές ανάγκες
1.4 Προγράμματα και διδασκαλία για την εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με αναπηρία
1.5 Δομή και φύση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

2. Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία και ΔΕΠΥ

2.1 Ορισμός, Αίτια, Συμπτωματολογία
2.2 Διαγνωστικά Κριτήρια Δυσλεξίας και άλλων Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών
2.3 Αλληλοδιαδοχή, Οφθαλμοκίνηση και Δυσλεξία
2.4 Οφθαλμοκίνηση, Δυσλεξία και ΔΕΠΥ (ΤΕΣΤ ΠΑΥΛΙΔΗ)
2.5 Σχέση ΔΕΠΥ και Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

3. Προβλήματα λόγου και επικοινωνίας
3.1 Ορισμοί και ταξινόμηση της επικοινωνίας και των προβλημάτων λόγου
3.2 Ανατομία, φυσιολογία και ακουστική του λόγου
3.3 Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
3.4 Προβλήματα άρθρωσης, φωνολογίας και ροής της ομιλίας
3.5 Προβλήματα λόγου και επικοινωνίας σε παιδιά με αναπτυξιακές και νευρολογικές διαταραχές (π.χ. νοητική καθυστέρηση, αυτισμός, επίκτητη παιδική αφασία, κ.ά.)
3.6 Προβλήματα λόγου και επικοινωνίας σε παιδιά με βαρηκοΐα ή κώφωση

4. Προβλήματα Συμπεριφοράς
4.1 Επιθετική και αυτοτραυματική συμπεριφορά
4.2 Διαφοροδιάγνωση και εκπαιδευτική αξιολόγηση
4.3 Στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς: εκπαιδευτική και θεραπευτική προσέγγιση
4.4 Μοντέλα διαχείρισης της συμπεριφοράς στη σχολική τάξη

5. Νοητική Καθυστέρηση/ Νοητική Αναπηρία

5.1 Ορισμός, αιτιολογία και χαρακτηριστικά της νοητικής καθυστέρησης/ νοητικής αναπηρίας
5.2 Διδασκαλία ακαδημαϊκών και κοινωνικών δεξιοτήτων σε μαθητές με νοητική καθυστέρηση/ νοητική αναπηρία
5.3 Ψυχοκινητικές και αντιληπτικοκινητικές διαταραχές παιδιών με νοητική καθυστέρηση/ νοητική αναπηρία

6. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/ Αυτισμός
6.1 Ορισμός, φύση και αιτιολογία των αναπτυξιακών διαταραχών
6.2 Διαφοροδιάγνωση του Αυτισμού και της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής
6.3 Μέθοδοι εκπαίδευσης ατόμων με αυτισμό
6.4 Θεραπευτικές παρεμβάσεις στα άτομα με αυτισμό
6.5 Συμβουλευτική γονέων με παιδιά με αυτισμό

7. Εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία
7.1 Απτική αντίληψη
7.2 Ανάγνωση της Μπράιγ
7.3 Αξιολόγηση αναγνωστικής ικανότητας

8. Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ακοής

8.1 Κώφωση: αίτια, πρόληψη και αντιμετώπιση
8.2 Μέθοδοι διδασκαλίας
8.3 Υποστηρικτική τεχνολογία - Κοχλιακά εμφυτεύματα
8.4 Χαρακτηριστικά και ανάπτυξη της ομιλούμενης γλώσσας και της ΕΝΓ των ατόμων με προβλήματα ακοής
8.5 Κοινωνικοί παράμετροι της κώφωσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αγαλιώτης, Ι. (2012). Εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με δυσκολίες και προσαρμογής: To Aξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-8)

Αγαλιώτης, Ι. (2011). Διδασκαλία Μαθηματικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Φύση και Εκπαιδευτική διαχείριση των μαθηματικών δυσκολιών. Αθήνα: Eκδόσεις Γρηγόρη (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1, 2, 4, 5)

Δράκος, Γ. (2003). Ειδική Παιδαγωγική των Προβλημάτων Λόγου και Ομιλίας, β' έκδοση Αθήνα (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21)

Καρτασίδου, Λ. (2004). Μάθηση μέσω κίνησης - θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές της ψυχοκινητικής στην ειδική παιδαγωγική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1, 2, 3, 4, 5)

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για άτομα με ελαφρά και μέτρια νοητική καθυστέρηση http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm (σελ 24-88)

Harry, K. & Marschark, M. (2015) (επιμέλεια Λαμπροπούλου, Β, Οκαλίδου, Α. και Χατζηκακού, Κ.). Διδασκαλία Κωφών και Bαρηκόων: Αναπτυξιακή και ψυχολογική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο

Παπαδόπουλος, Κ. (2005). Τύφλωση και Ανάγνωση. Θεσσαλονίκη: Eκδόσεις Ζήτη.

Dodgen,C.E. & Pavlidis,G.Th. (1990). "Sequencing, Timing, Rhythmic and Eye Movement Problems in Dyslexics". In G.Th.Pavlidis (Eds.), "Dyslexia: Neuropsychological and Genetic Perspective". Vol. I, Chichester, England. J. Wiley & Sons. [ΔΩΡΕΑΝ, σε .pdf]

Παυλίδης, Γ. Θ. (1988). Οφθαλμικές κινήσεις και δυσλεξία. Η διαγνωστική τους σπουδαιότητα. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 8, 5-32. [ΔΩΡΕΑΝ, σε .pdf)

Pavlidis, G. Th. (1990). "Dyslexia: Conceptualization, Etiology, Symptoms, and Diagnostic Criteria". 'Eννοιολογία και Συμπτωματολογία της Δυσλεξίας: Προβλήματα και Προτεινόμενες λύσεις' In: G. Th. Pavlidis, (ed.) Dyslexia: Cognitive, Language, and Treatment Perspectives. Volume II, Chichester, England. J. Wiley & Sons. [ΔΩΡΕΑΝ, σε .pdf)

Pavlidis, G. Th. (2000). Δυσλεξία, Μαθησιακές Δυσκολίες: Aίτια, Διάγνωση, Αντιμετώπιση στο βιβλίο των Βάμβουκας, Μ.Ι. & Πεδιαδίτης, Α.Δ. "Δύσκολες Μορφές Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη" Ρέθυμνο, σελ. 53-81. [ΔΩΡΕΑΝ, σε.pdf)

Pavlidis, G. Th., & Giannouli, V. (2003). "Spelling errors accurately differentiate USA-English speakers from Greek dyslexics: Implications for causality and treatment". 'Tα ορθογραφικά Λάθη Διαφοροποιούν με Ακρίβεια τους Αγγλόφωνους από τους Έλληνες Δυσλεξικούς: Συνέπειες για την Αιτιολογία και την Αντιμετώπιση' Ιn R. M. Joshi, C. K. Leong, & L.J. Kaczmarek (Eds.), 'Literacy Acquisition: The Role of Phonology, Morphology and Orthography'. Washington: IOS Press. [ΔΩΡΕΑΝ, σε .pdf)

Pavlidis, G. Th., & Giannouli, V. (2014). "Linking ADHD - Dyslexia and Specific Learning Difficulties". 'Συνδέοντας την ΔΕΠ/Υ -Δυσλεξία και τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες'. Ιn P. Garner, J. Kauffman & J. Elliott (Eds.), 'The Sage Handbook of Emotional and Behavioral Difficulties'. Sage, Publications. [ΔΩΡΕΑΝ, σε .pdf)

Πολυχρονοπούλου, Στ. (2010) Νοητική Υστέρηση: Ψυχολογική, κοινωνιολογική και παιδαγωγική προσέγγιση Β' Τόμος Αθήνα: Αυτοέκδοση (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Κολιάδης, Ε. (2010). Συμπεριφορά στο σχολείο. Αξιοποιούμε δυνατότητες, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Αθήνα: Εκδόσεις. Γρηγόρη

Συριοπούλου Δελλή, Χ. & Κασίμος, Δ (2013) Επικοινωνία και Εκπαίδευση Ατόμων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/ Αυτισμό. Θεσ/νικη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας [ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1, 3, 5, 9].


ΥΛΗ σε ΔΩΡΕΑΝ .pdf

01_Pavlidis_Dodgen_-_1990_-_SEQUENCING, TIMING, RHYTHMIC AND EYE MOVEMENT PROBLEMS IN DYSLEXICS(.pdf)

02_Pavlidis_-_1988_-_Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΣΗΣ- ΔΥΣΛΕΞΙΑ (.pdf)

03_Pavlidis_-BOOK 1990_-ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ_Dyslexia(.pdf)

05_Pavlidis_Giannouli_-_2003_-_ΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥΣ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟΥΣ -- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ(.pdf)

06_Pavlidis_Giannouli_-_2014_-_Linking_ADHD (.pdf)

CAN OPHTHALMOKINESIS (PAVLIDIS TEST) OBJECTIVELY PROGNOSE- DIAGNOSE PRESCHOOLERS AT HIGH-RISK FOR ADHD - samaras_p_pavlidis_g2004 (.pdf)

PAVLIDIS - ΔΥΣΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ -- ΑΙΤΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ -ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ & ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 2000 (.pdf)

PAVLIDIS_-_ECEM2011_-ΤHE__ACCURATE__DIAGNOSIS__OF_DYSLEXIA__BY__ERRATIC__EYE__MOVEMENTS__(OPHTHALMOKINESIS)_IN_NON-VERBAL_TASKS (.pdf)

SUMMARIES 5WCD 2004 - KATANA SPELLING + HATZIFILIPPIDOU READING _PAVLIDIS METHOD (.pdf)
Τελευταία ενημέρωση: 30/05/2016 12:25:47