Διακηρύξεις/Διαγωνισμοί - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων   [15-05-2017  10:24]

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2015'   [04-11-2015  13:55]

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ'   [15-10-2015  09:41]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ : ' ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2015'   [12-10-2015  14:20]

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑ.ΜΑΚ."   [25-09-2015  14:16]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ : 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ'   [16-09-2015  10:53]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: 'ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΜΑΚ'   [01-09-2015  09:00]

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   [30-04-2014  15:13]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ   [14-04-2014  10:10]

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ'   [19-12-2013  15:03]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ'   [03-12-2013  13:10]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)   [03-12-2013  12:42]

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2013'   [18-11-2013  11:29]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ : ' ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2013'   [22-10-2013  14:29]

Πράξη ανάρτησης του έργου «Εργασίες Συντήρησης Κουφωμάτων και Υαλοπινάκων στο ΠΑ.ΜΑΚ.»   [18-06-2013  14:04]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ : ' ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ'   [05-06-2013  12:39]

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ''ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 14)''   [12-11-2012  12:44]

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ''   [12-11-2012  12:44]

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ : 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ)'   [01-11-2012  08:59]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 'ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 234 & 334 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ'   [29-10-2012  09:44]