Οδηγίες/Κανονισμοί - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Οδηγίες χειρισμού για το ISDN τηλέφωνο Integral TS 13   [18-11-2003  11:10]

Οδηγίες χρήσης τηλεφωνικών συσκευών   [14-11-2003  10:48]