Διεύθυνση Τεχνικών Έργων - ΕπικοινωνίαΕπώνυμο - Όνομα E-mail Τηλέφωνο ιδιότητες
Αλεξανδρίδης Νικόλαοςn.alexandridis στο uom.gr2310-891226 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό - Ε.Τ.Ε.Π. - Ψυκτικός
Αλεξούδη Μαρίαalexoudi στο uom.gr2310-891224 Διοικητικός Υπάλληλος - Διευθύντρια
Γιαννακούδη Βασιλικήvasso στο uom.gr2310-891208 Διοικητικός Υπάλληλος 
Δαδούπη-Κόιου Διονυσίαdadoupi στο uom.gr2310-891446 Διοικητικός Υπάλληλος - Μηχανολόγος μηχανικός
Δήμος Σταύροςstdimou στο uom.gr2310-891271 Διοικητικός Υπάλληλος 
Ευστρατίου Ευστράτιος efstratos στο uom.gr2310-891851 Διοικητικός Υπάλληλος - Ηλεκτρολόγος
Ηλιάδης Μιχάληςiliadis στο uom.gr2310-891444 Διοικητικός Υπάλληλος - Ηλεκτρολόγος Mηχανικός
Καραμπατάκη Φωτεινήfotkar στο uom.gr2310-891270 Διοικητικός Υπάλληλος - Πολιτικός μηχανικός
Σαμαράς Τάσοςtasamaras στο uom.gr2310-891207 Ηλεκτρολόγος
Σερσέμης Γεώργιοςsergi στο uom.gr2310-891228 Διοικητικός Υπάλληλος - Ηλεκτρολόγος
Σκορδάρης Αναστάσιοςskordaris@uom.edu.gr στο uom.gr2310-891312 Πολιτικός μηχανικός
Τασκούδης Αναστάσιοςttask στο uom.gr2310-891271 Διοικητικός Υπάλληλος 
Τεχνική Υπηρεσία (Helpdesk) techyp στο uom.gr2310-891270  
Τσακιρόπουλος Γεώργιοςgtsakiro στο uom.gr2310-891252 Διοικητικός Υπάλληλος - Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τσάμης Θωμάςtsamis στο uom.gr2310-891272 Διοικητικός Υπάλληλος - Ηλεκτρονικός