Σύστημα υποβοήθησης διδασκαλίας (Class Web)

Η εφαρμογή ClassWeb, υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος των Γραμματειών, εξυπηρετεί το εκπαιδευτικό προσωπικό στο διδακτικό του έργο, ενώ παράλληλα του επιτρέπει να διευκολύνει το έργο της Γραμματείας, όσον αφορά στην καταχώρηση βαθμολογίας.
Οι διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω ασφαλούς επικοινωνίας με το διακομιστή που φιλοξενεί την εφαρμογή με τη χρήση κρυπτογράφησης SSL.
Μέσω της εφαρμογής το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα:
  • Παρακολούθησης τάξεων για κάθε μάθημα που διδάσκει
  • Διαχείρισης απουσιών ανά διδασκαλία
  • Εμφάνισης των φοιτητών που οφείλουν ένα μάθημα
  • Εμφάνισης ιστορικών στοιχείων σχετικά με τη διδασκαλία ενός μαθήματος
  • Συμπλήρωσης της βαθμολογίας των εξετάσεων, εργαστηρίων ή και εργασιών των μαθημάτων
Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το διδακτικό προσωπικό με τη χρήση username και password που διαθέτει στο ldap του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (δηλαδή τα στοιχεία του λογαριασμού email).

Είσοδος στο ClassWeb

Οδηγός Χρήσης ClassWeb

Επίλυση προβλήματος της Υπηρεσίας Class-Web σε υπολογιστές με την έκδοση 7.51 της Java

Aρωγή χρηστών για την εφαρμογή: classadmin@uom.gr