Εφαρμογή Εξαγωγής Στατιστικών Αναφορών - Reporting Suite

Η εφαρμογή Εξαγωγής Στατιστικών Αναφορών συνεργάζεται και αντλεί δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα των Γραμματειών, ώστε να εξυπηρετεί τους χρήστες αυτού του συστήματος (Γραμματείες και Διδακτικό Προσωπικό) όσον αφορά στην εξαγωγή στατιστικών αναφορών.

Οι διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω ασφαλούς web διεπαφής. Η επικοινωνία με το διακομιστή που φιλοξενεί την εφαρμογή διασφαλίζεται με τη χρήση κρυπτογράφησης SSL.

Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το διδακτικό προσωπικό με τη χρήση username και password που διαθέτει στο LDAP του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (δηλαδή τα στοιχεία του λογαριασμού email).

Είσοδος στην εφαρμογή Εξαγωγής Στατιστικών Αναφορών (https://stats.uom.gr)

Οδηγός Χρήσης Εξαγωγής Στατιστικών Αναφορών (Οδηγίες Χρήσης της εφαρμογής Εξαγωγής Στατιστικών Αναφορών)

Αρωγή χρηστών για την εφαρμογή: stats@uom.gr
Τελευταία ενημέρωση: 28/11/2011 10:31:35