Το Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2004 - 2006)», με χρονική διάρκεια 1/9/04 - 31/05/09, έχοντας ως στόχο την παροχή ενός εξειδικευμένου προπτυχιακού τίτλου σπουδών σε ένα επιστημονικό πεδίο, το οποίο μέχρι την ίδρυση του Τμήματος ήταν μερικώς ενσωματωμένο είτε στο προπτυχιακό ή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ενός τμήματος των τομέων της Διοίκησης Επιχειρήσεων ή της Πληροφορικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ίδρυση του Τμήματος μπορείτε να επισκεφτείτε το web site του συγκεκριμένου έργου.

Από τo site αυτό μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα αρχεία ενός μεγάλου αριθμού διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της επιμόρφωσης των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας και του εμπλουτισμού του προγράμματος σπουδών τους. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 107 διαλέξεις από επιφανείς καθηγητές και επιστήμονες της ημεδαπής, με σκοπό την παροχή γνώσεων, την παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων, τη συζήτηση και ανάλυση προβληματισμών από τους τομείς της τεχνολογίας και καινοτομίας, που σχετίζονται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.