Παρόν


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είναι το δεύτερο και "νεότερο" Πανεπιστήμιο της πόλης της Θεσσαλονίκης, ειδικευμένο στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Ιδρύθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με το Προεδρικό Διάταγμα 147/10-4-1990 και είναι η μετεξέλιξη της γνωστής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, η οποία ιδρυμένη από το 1948, λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-58. Έτσι το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 έκλεισε τα 40 χρόνια της λειτουργίας του ως ίδρυμα. 

Απόψεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργούν οι ακόλουθες Σχολές:

 1. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 2. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας, στην οποία εντάσσεται το Τμήμα:
 3. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 4. Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:


Με βάση το όραμα και την αποστολή του, το Πανεπιστημίο Μακεδονίας στοχεύει:
 1. Να εφοδιάζει τους φοιτητές με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που καταλήγουν σε πτυχία υψηλής ποιότητας που απαιτούνται για εθνική ή διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Να αναβαθμίζει τα προγράμματα σπουδών, να δημιουργεί νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς αιχμής, που να καλύπτουν τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, και να ενισχύει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού του.
 2. Να προωθεί την άριστη διδασκαλία παρέχοντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό από θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές, μέσω της χρήσης πολυμέσων, μελέτης περιπτώσεων, ειδικευμένων πακέτων λογισμικού και άλλων σύγχρονων τεχνικών.
 3. Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού αποτελούν βασικά συστατικά της επιτυχίας του, το Πανεπιστήμιο θα προσπαθήσει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, στη συμμετοχή τους σε διεθνή συνέδρια και στη δημοσίευση εργασιών σε υψηλού επιπέδου επιστημονικά περιοδικά.
 4. Να αυξήσει την παρουσία και την προβολή του τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στον χώρο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας.
 5. Να μεγιστοποιήσει το όφελος της γεωγραφικής του θέσης αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω των σχέσεων της χώρας μας με την Νοτιοανατολική Ευρώπη.
 6. Να συνεργάζεται στενά με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας, καθώς και με πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 7. Να προβλέπει τις αλλαγές της αγοράς και της κοινωνίας γενικότερα και να εργάζεται στενά με επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα.
 8. Να αναπτύσσει πρωτοβουλίες παροχής υπηρεσιών μέσω συμβουλών και μελετών, ιδιαίτερα στον χώρο της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και των Βαλκανίων.
 9. Να προωθήσει τη δια βίου εκπαίδευση.